Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2019

กิจการหอประชุมกองทัพเรือจัดทริปล่องเรืออังสนา ใน “กุมภาพันธ์” เดือนแห่งความรัก

กิจการหอประชุมกองทัพเรือกำหนดจัดทริปล่องเรืออังสนา ใน “กุมภาพันธ์” เดือนแห่งความรัก “Season of Love” ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับเรืออังสนา ในบรรยากาศค่ำคืนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์ไทย จากกรมพลาธิการทหารเรือ และเพลิดเพลินกับดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ โปรโมชั่น ลด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา จาก ๗๙๙ บาท เหลือเพียง ๖๙๙ บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นี้เท่านั้น เด็กอายุ ๗ – ๑๕ ปี ราคาพิเศษ ๔๙๙ บาท
               สนใจสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๑๕ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘ ๙๖๙๙ ๘๖๘๙  การชำระเงินค่าบัตร โอนเงินเข้าบัญชีทหารไทย ชื่อบัญชี กิจการหอประชุมกองทัพเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๒๔๖๓๐  (ที่มา : กิจการหอประชุม ทร.)

กองทัพเรือกำหนดจัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ : เดอะซีรีย์ “The Navy Triathlon series” “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” ซีรีย์สอง ในชื่อการแข่งขัน “เหนือสุดแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา”

กองทัพเรือกำหนดจัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์” ซีรีย์สอง ในชื่อการแข่งขัน “เหนือสุดแดนสยาม ทหารน้ำสู่ภูผา” ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ บริเวณลานหน้าป้ายสามเหลี่ยมทองคำ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย           พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายให้มีการพัฒนาด้านองค์บุคคลของกำลังพลกองทัพเรือ โดยกำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬามหาโหด “ไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติจากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรีย์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์   น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในช่วงวันสำคัญของชาติของสถาบันพระมหากษัตริย์ และกองทัพเรือ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และเพื่อให้กำลังพลได้พัฒนาร่างกาย มีจิตใจที่เข้มแข็งและดีงามอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยง…

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ จัดโครงการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

จากที่เกิดเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ ได้จัดโครงการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สามารถกู้ได้ในวงเงินรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระ ๓๖ งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินให้ยื่นแบบคำขอกู้เงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๒๗๙ , ๕๕๒๕๑ – ๒ หรือ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙  หรือทางเว็บไซต์ http://www.welfare.navy.mi.th/wmn  (ที่มา : กิจการให้กู้เงินฯ)

แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นจากผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เนื่องด้วยสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน หรือ PM2.5 ในอากาศอยู่ในระดับเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนั้น กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ขอให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กดังนี้           ** ผู้ที่เป็นโรคหืด โรคปอด โรคถุงลมอักเสบ และโรคหลอดเลือดตีบตัน จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรออกนอกอาคารหรืออยู่กลางแจ้งในพื้นที่ที่กรมควบคุมมลพิษประกาศเตือน ควรหลีกเลี่ยงดีที่สุด หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย  ที่สามารถป้องกันฝั่งขนาดเล็กได้ เช่น หน้ากาก N95 และหากรู้สึกว่าไม่สบายตัว รู้สึกแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที เพราะมีความเสี่ยงเกิดโรคกำเริบได้           ** กลุ่มกำลังพลทั่วไปที่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในท้องถนนหรือพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่ง แนะนำให้ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยการเลือกใช้หน้ากากให้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัสฝุ่นละอองเป็นสำคัญ           ** ตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายที่อาจได้รับผล…