Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2008

การเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ จอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๗๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาแจ้งชื่อหน่วยงานหรือคณะ จำนวนผู้เยี่ยมชม และวันเวลาที่ต้องการเยี่ยมชมส่งถึงกองเรือยุทธการ โดยจ่าหน้าซองถึงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๘ ต.ค.๕๑

กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ -๒๐ ปี มีสัญชาติไทย ว่ายน้ำเป็น สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘-๒๔ ปี คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ -๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔
ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือสามารถซื้อระเบียบการและใบสมัครราคาชุดละ ๘๐ บาท ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๔ หรือดูได้ที่ www.navy.mi.th หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ตั้…

งานแถลงข่าว “ ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๑”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงการต่างประเทศ จัดงานแถลงข่าว “ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๑” ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ ชั้น ๒ รพ.ศิริราช โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิฯ นายธฤต จรุงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ ร่วมแถลงข่าวฯ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทางด้านการแพทย์ ๑ รางวัล และการสาธารณสุข ๑ รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา โดยผู้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่ากว่า …

เปิดร้านค้า Navy Save Shop

สำนักงานการกีฬา กองทัพเรือ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ จะทำการเปิดร้านค้า Navy Save Shop เพื่อข้าราชการกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ อาคาร ๕ พระราชวังเดิม โดยเปิดบริการทุกวัน ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา ๐๗๐๐-๑๖๐๐
สินค้าในร้านค้าประกอบด้วยของอุปโภคบริโภคของที่ระลึกของขวัญ และสิ่งของที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมทั้งรับบริการห่อของขวัญในราคาถูก สำหรับในวันเปิดบริการ (๒๐ พ.ย.๕๑) มีรายการสมนาคุณพิเศษ ซื้อของครบ ๕๐๐ บาท ได้ดูดวงกับหมอดูชื่อดังฟรี ซื้อของครบ ๑๐๐ บาท ได้จับสลากของรางวัลจำนวนมาก
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เลือกซื้อสินค้าได้ ณ ร้าน Navy Save Shop ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป


ข้อมูล คพท.
๑๘ พ.ย.๕๑

ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๒๘ ปี

กองทัพเรือ และมูลนิธิราชสกุลอาภากรร่วมกับสำนักงานของทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสมาพันธ์ ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๒๘ ปี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๖๑๙ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๒๓ ในปี ๒๕๕๑ นี้นับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๒๘ ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระจริยวัตร ตลอดจนพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงอยู่ในฐานะองค์บิดาของทหารเรือไทย และหมอพรของปวงชนชาวไทย กองทัพเรือ และมูลนิธิราสกุลอาภากร จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป และยังเป็นการร่วมมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วย
ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย เดินเ…

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นภาคใต้ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเยาวชนเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันที่ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนยึดมั่นในประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน อีกทั้งยังจะได้รับทราบถึงภารกิจในการป้องกันและพัฒนาประเทศของกองทัพเรือ รวมทั้งมีกิจกรรมที่สนุกสนานอื่นๆ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือและทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
การเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๑/๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ประกอบด้วย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ทัศนศึกษาหาดเตยงาม เยี่ยมชมพระราชวังเดิม และเข้าพบผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อรับฟังโอวาท พร้อมรับและมอบของที่ระลึก ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จากนั้นเดินทา…

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙

กทม.ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ กำหนดจัดงานพรรษไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน -๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๙๐๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดสวนหลวง ร.๙ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเพื่อเปิดให้ประชาชนได้เที่ยวชมดอกไม้นานาชนิด
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการต้นไม้ที่ชนะการประกวด ได้แก่ บอนสี บอลไซ โป๊ยเซียน ชวนชม เป็นต้น การออกร้านจำหน่ายต้นไม้ อุปกรณ์จัดสวน ผลิตภัณฑ์ทาการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง และ OTOP กิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ รวมทั้งการแสงดนตรี สวนสนุก กิจกรรมวิถีชีวิตไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงน้ำพุดนตรี สำหรับปีนี้พิเศษกว่าทุกปี คือ เปิดโอกาส และเปิดพื้นที่ให้นักจัดสวนทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ นำเสนอแนวคิดในการจัดสวน โดยใช้แนวคิดสวนสวยในเมือง นอกจากเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของบรรดานักจัดสวนแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ไอเดียการจัดสวนในเมืองแบบต่างๆ ซึ่…

พิธีมอบรางวัลและกิจกรรมในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash Animation Presentation เรื่อง แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อนเพื่อเผยแพร่พระราชดำริในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงานตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในรูปแบบของการใช้ทักษะด้านภาษาวรรณกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่มีความหลากหลายนั้น
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดดังกล่าว ประกอบด้วยผู้ชนะการประกวดระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๑๘ ราย ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๘ ราย ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเทคนิคและรูปแบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การเสวนาแนวคิด และขั้นตอนการเรียนรู้ และผลิตสื่อสร้างสรรค์ รวมทั้ง…

โครงการผลิตน้ำมัน Biofuel จากพืชสบู่ดำเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

กองทัพเรือ โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ กำลังดำเนินโครงการ ผลิตน้ำมัน Biofuel จากพืชสบู่ดำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนจากพืชสบู่ดำให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐาน รวมทั้งจะได้น้ำมัน Biofuel เป็นพลังงานทดแทนในราคาต่ำ และยั่งยืน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
การดำเนินการจะมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าของกองทัพเรือทำให้พื้นดินชุ่มชื้นเป็นผลให้ระบบนิเวศโดยรวมดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กำลังพลและประชาชนทั่วไปที่มีพื้นที่ว่างเปล่าให้ปลูกสูบ่ดำและจำหน่ายผลผลิตให้กองทัพเรือในราคาที่เหมาะสมเพื่อนำมาผลิตน้ำมัน โดยมีเป้าหมายผลิตน้ำมัน Biofuel จากสบู่ดำให้ได้จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ลิตร ภายในปี ๒๕๕๔
ข้อมูล สวพ.ทร.
๒๐ พ.ย.๕๑

สินเชื่อเพื่อการศึกษาเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ขอสินเชื่อแบบไม่มีผู้ค้ำประกัน

เพื่อประโยชน์ในการบริหารค่าใช้จ่ายทางการศึกษา อาทิ ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสมาชิก คู่สมรส รวมไปถึงบุตรธิดาของสมาชิก โครงการสวัสดิการธนาคารนครหลวงไทย เพื่อสมาชิก กบข. ประเภทสินเชื่อเพื่อการศึกษา จึงได้ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอสินเชื่อเพื่อเพิ่มเป็นทางเลือกให้สมาชิกมากขึ้นจากเดิม เงื่อนไขการขอสินเชื่อจะเป็นลักษณะของการขอสินเชื่อแบบมีผู้ค้ำประกันเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกจึงมีการเพิ่มการขอสินเชื่อแบบไม่มีผู้ค้ำประกันเพิ่มให้สมาชิกภายใต้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวงเงินให้กู้ทางธนาคารจะสงวนสิทธิ์การพิจารณาตามความเหมาะสม
สำหรับผู้ขอสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้-วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ จะได้รับอัตราดอกเบื้ยพิเศษ ๐% เป็นระยะเวลา ๓ เดือน หลังจากนั้น เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารนครหลวงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๘๒๘ ๘๐๐๐,๐ ๒๒๒๐ ๒๐๓๑, ๐ ๒๒๒๐ ๗๓๙๘ และเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th

ข้อมูล กบข.
๑๗ …

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพ จะร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ส่วนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือในทุกพื้นที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี และได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือว่า “วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร.ได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองทัพเรือ จึงยึดถือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ และยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติตามภารกิจในการป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสนับสนุนงานพัฒนาประเทศ งานตามโครงการพระราชดำริ รวมทั้งงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เสมอมา
ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๑๗ พ.…

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ ๑ สำรวจประภาคารพาหุรัตน์ ดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย

พลเรือโท ศาสตราจารย์ นคร ทนุวงษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์และ พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เดินทางขึ้นสู่ยอดเกาะจวง อ่าวแสมสาร สำรวจประภาคารพาหุรัตน์ ดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย เพื่อเตรียมทำนุบำรุงและปรับปรุงพื้นที่เกาะซึ่งไม่กระทบกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประภาคารพาหุรัตน์ เป็นประภาคารที่เก่าแห่งหนึ่งเป็นอันดับ ๓ ของประเทศไทย แต่ยังมีความสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ด้วยแผงโซล่าเซล ผลิตพลังงานบรรจุไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อให้แสงสว่างกับดวงไฟประภาคาร ซึ่งชาวเรือถือกันว่าประภาคารเปรียบเสมือน “ดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย” ประภาคารหมายถึงเครื่องหมายช่วยการเดินเรือที่มีความสำคัญมาก โดยใช้แสงไฟแสดงที่หมายในการนำเรือเข้าร่องน้ำอ่าวเขตท่าเรือหรือเตือนตำบลที่ๆ เรือจะวิ่งเข้าหากองหินที่ตื้นและสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
ดังนั้น ไฟดวงนี้จะดับไม่ได้จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา และกรมอุทกศาสตร์ได้บรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประภาคาร เพื่อควบคุมดูแลประภาคารเป็นเครื่องหมายช่วยการเดินเรือประเภทหนึ่ง เป็น “แสงสว่าง” ที่ตั้งไว้ในตำบลที่หรือช่องทางส…

ภูเก็ตทำแผนความมั่นคงนำร่องสร้างปะการังและขจัดคราบน้ำมัน

จังหวัดภูเก็ต เสนอแผนพัฒนาความมั่นคงตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนฝั่งทะเลและเกาะแก่ง โดยกำหนดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาการลักลอบนำสินค้าหลบหนีศุลกากร ปัญหาค้าอาวุธและการแทรกซึมทางทะเล และโจรสลัด ปัญหาภัยคุกคามอื่นๆ ตามสถานการณ์
สำหรับแผนงานด้านความมั่นคงและรักษาความสงบ มี ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันอาชญากรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม,โครงการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ,โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต และโครงการขจัดคราบน้ำมัน บูรณาการโดย กองเรือภาคที่ ๓ กับจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ พ.ย.๕๑

ดีวีดีและสมุดภาพ ๑๐๐ ปี ไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำดีวีดีจำนวน ๑๓ แผ่น และสมุดภาพ ๑๐๐ ปี ไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง จัดเป็นชุดโดยจัดจำหน่ายชุดละ ๑,๕๕๕ บาท รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการศึกษา
เรื่องไกลบ้านเป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลัง ปีมะแม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ พุทธศักราช ๒๔๕๐ การเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นเป็นระยะเวลา ๒๒๕ คืน การบันทึกจดหมายเหตุหรือรายงานประจำวัน ทำให้ผู้อ่านทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนความเจริญทางวิทยาการของนานาอารยประเทศในขณะนั้น ในปี ๒๕๕๐ ถือเป็นวาระครบ ๑๐๐ ปี ของพระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” และปี ๒๕๕๑ เป็นวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของ “พระบรมรูปทรงม้า” พระบรมราชานุสาวรีย์ที่สำคัญยิ่งแห่งแผ่นดินสยามธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทีวีไทย ทีวีสาธารณะและบริษัทโกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จึงได้จัดทำสารคดีโทรทัศน์ชุดนี้ขึ้น ใช้เวลาถ่ายทำกว่า ๓ ปี ความยาว ๕๒ ตอน บรรจุในแผ่นดีวีดี ๑๓ แผ่น พร้อมสมุดภาพ ๑๐๐ ปี ไกลบ้าน บรรจุในกล่องสวยหรู จำหน่ายในราคาชุดละ ๑,๕๕๕ บาท
ผู้สนใจสั่งจองได้ที่ธนา…

กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จะนำถุงยังชีพจำนวน ๔๐๐ ถุง ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๓๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และพลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศในพื้นที่ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วม เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงประมาณ ๒ เมตร ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก กองทัพเรือกับสมาคมภริยาทหารเรือ จึงได้นำถุงยังชีพไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ข้อมูล กกพร.กพร.ทร.
๑๓ พ.ย.๕๑

พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๑

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เวลา ๑๐๐๐ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ห้องรับประทานอาหารนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อาคาร ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
การมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬาในปีนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับเครื่องหมายฯ ประกอบด้วย เครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประเภทกิตติมศักดิ์ จำนวน ๗๒ ราย ประเภทนักกีฬา ชั้น ๑ จำนวน ๕๕ ราย ประเภทนักกีฬา ชั้น ๒ จำนวน ๑๓ ราย
ข้อมูล สกฬ.ทร.
๑๒ พ.ย.๕๑

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบริเวณรอบๆ เกาะเต่าและเกาะหางเต่า ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอเกาะพงัน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งที่มีปะการังหลายชนิดอีกทั้งปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆ นับเป็นที่ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอ่าวไทย ในปัจจุบันปรากฎว่ามีผู้ใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงเป็นเหตุให้ทำลายแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ปะการัง เสียหายเป็นอันมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นควรอนุรักษ์ทรัพยากรการประมงในทะเลบริเวณดังกล่าว เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบริเวณเกาะเต่าให้คงสภาพดีตลอดไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) (๔) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศห้ามไว้ดังต่อไปนี้
๑. ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำการประมงปะการัง หรือหินปะการังทุกชนิดและทุกขนาดในบริเวณรอบๆ เกาะเต่าและเกาะหางเต่า ภายในระยะ ๓,๐๐๐ เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่ง ขณะทำการประมง ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ โดยเด็ดขาด
๒. ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิดและทุกขนาดในบริเวณรอบๆ เกาะเต่าและเกาะหางเต่า ภายในระยะ…

หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชชนครินทร์ แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธี ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
- วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชะนีนาถ และบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ เพื่อประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
- วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ จะมีการจัดริ้วขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระศพ ๓ ขบวน โดยจะเริ่มต้นอัญเชิญพระศพ มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในริ้วขบวนด้วย เวลา ๑๖๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ ยังพระเมรุบริเวณท้องสนามหลวง ในการพระราชทานเพลิงพระศพ และต่อด้วยในเวลา ๒๒๐๐ พระราชทานเพลิงพระศพ จริง
- วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จไปยังพระเมรุเพื่อทรงเก็บอัฐิ
- วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพร…

ขอเชิญร่วมงานรำลึก ๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า

คณะกรรมการจัดงานรำลึก ๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า กำหนดจัดงานระลึก ๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เป็นประธานเปิดงาน
พระบรมรูปทรงม้า เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นองค์ต้นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์และเสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๑ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี คณะกรรมการจัดงานฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการจัดงาน เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานต่อปวงชนชาวไทย การจัดงานครั้งนี้จะจัดทำเป็นนิทรรศการภาพเคลื่อนไหว ถ่ายทอดพระราชประวัติ และประพาสสมานไมตรี เนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นและเสด็จประพาสยุโรป รวมถึงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์มาจัดแสดงจำนวนมาก และยังมีการแสดงย้อนยุค แสดงตลาดบก ตลาดน้ำ การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ รำลึกครบ ๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเหรียญทองคำที่ระลึกพระบรมรูปทรงม้า ครบ ๑๐๐ ปี รวมเงินรางวัลกว่า ๒๐๐,๐๐๐…

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ส่งเสด็จ ธ สถิตทิพยพิมาน

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ส่งเสด็จ ธ สถิตทิพยพิมาน” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย วีดิทัศน์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการทางการแพทย์ โดยในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๕๐๐ ขอเชิญร่วมส่งเสด็จ ธ สถิตทิพยพิมาน และวางดอกไม้จันทน์หน้า พระเมรุจำลอง
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๑ พ.ย.๕๑

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ส่งเสด็จ ธ สถิตทิพยพิมาน

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ส่งเสด็จ ธ สถิตทิพยพิมาน” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย วีดิทัศน์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการทางการแพทย์ โดยในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๕๐๐ ขอเชิญร่วมส่งเสด็จ ธ สถิตทิพยพิมาน และวางดอกไม้จันทน์หน้า พระเมรุจำลอง
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๑ พ.ย.๕๑

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๑ หลักสูตร ๒ ปี และหลักสูตรเทียบโอน ๑ ปี สาขาการบริหารทั่วไป ภาคค่ำ รุ่นที่ ๔ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๑๖๐,๐๐๐ บาท เรียนในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๘๐๐-๒๑๐๐ ณ อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ชั้น ๓ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบก,เสนาธิการทหารเรือ,วิทยาลัยการทัพเรือ สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว โดยใช้เวลาศึกษาเพียง ๑ ปี และเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่งจากอัตราปกติ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๕ ๙๐๖๘-๙
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๑ พ.ย.๕๑

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนที่จะไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รวบรวมสถิติอุบัติภัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า วันลอยกระทงมักเกิดอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ทั้งอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำรวมทั้งอุบัติภัยจากพลุและดอกไม้ไฟ ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน โดยตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนการใช้งาน เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ สวมหมวกนิรภัย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ที่เดินทางไปร่วมงานลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆ ควรเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยและจัดเตรียมไว้สำหรับงานดังกล่าวโดยเฉพาะ ควรเพิ่มความระมัดระวังในการลงเรือ หลีกเลี่ยงการยืนบนโป๊ะ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่มีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ ไม่ควรจุดพลุใกล้สายไฟและควรเตรียมน้ำไว้ใกล้ๆ สำหรับดับไฟได้ทัน หากเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งห้ามเก็บพลุหรือดอกไม้ไฟไว้กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง ทั้งนี้ หากประสบอุบัติเหตุและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสายด่วนสาธารณภัย ๑…

กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

กองทัพเรือ จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองประจำการ หรือทหารกองหนุน สังกัด กองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำหน่ายระเบียบการ และใบสมัคร ตั้งแต่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพศชายอายุ ๑๗-๒๐ ปี และทหารกองประจำการหรือทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ อายุ ๑๘-๒๔ ปี เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีสัญชาติไทย ว่ายน้ำเป็น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓,๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ และ ๐๘ ๖๕๑๕-๓๓๑๐ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.navy.mi.th www.navy52.com
ข้อมูล ยศ.ทร.
๑๐ พ.ย.๕๑

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสนับสนุนกิจกรรม สาธารณกุศลต่างๆ ของสมาคมพยาบาลฯ โดยพระมหาสุชาติสิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม เป็นประธานรับองค์ผ้าป่า ในวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ ณ อาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี ๙๐ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ๒๑/๑๒ ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี ๐๕๒-๒-๗๓๖๘๘-๐ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔-๑๘๐๑-๒ และ ๐ ๒๒๔๗ ๔๔๖๔
ข้อมูล สมาคมพยาบาล
๑๐ พ.ย.๕๑

ของที่ระลึกร่วมถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำมาซึ่งความเศร้าโศก นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างจัดทำของที่ระลึกขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ ของที่ระลึกประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก จัดทำจดหมายเหตุ หนังสือที่ระลึกและดีวีดี จำนวน ๙ รายการ
๒. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีลักษณะเป็นรูปวงรี ขนาดประมาณ ๒.๒x๓ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนาม “กว” ใต้จุลมงกุฎบนพื้นสีขาว ประดับคริสตัลที่ตัวอักษร ด้านหลังมีข้อความจารึกเป็นวัน เดือน ปี ประสูติ และวัน เดือน ปี สิ้นพระชนม์
๓. กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ด้านหน้าเป็นพระรูปพระองค์ท่าน ด้านหลังเป็นรูปพระเมรุ ลักษณะเป็นทรงกลม มี ๓ ชนิด คือ ทองคำ เงิน และทองแดงรมดำพ่นทราย
๔. บริษัทไปรษณีย์ไทย จัดทำ ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๔ แบบ โดยอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ ในแต่ละช่วงพระ…

ขสมก.เตรียมจัดรถโดยสารประจำทางบริการประชาชนที่จะมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ขสมก.ได้เตรียมพร้อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก.เพื่อรองรับประชาขนที่ต้องการเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ท้องสนามหลวง ในวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ในวันดังกล่าว มีการปิดการจราจรบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ด้านในและด้านนอก ตั้งแต่เวลา ๐๐๐๑ ของวันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน จนถึงเวลา ๐๑๐๐ ของวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยห้ามรถทุกชนิดผ่าน ยกเว้นรถโดยสารประจำทาง ขสมก.ได้จัดรถเฉพาะกิจ Shuttle Bus รับ-ส่ง ประชาชนไปถวายดอกไม้จันทน์ และสักการะพระศพ จำนวน ๖ จุด ให้บริการฟรีแก่ประชาชน จุดที่ ๑ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งภัตตาหารพงหลี) จุดที่ ๒ สถานีรถไฟหัวลำโพง จุดที่ ๓ สนามศภชลาศัย (หน้าอาคารนิมิบุตร) จุดที่ ๔ วงเวียนใหญ่ จุดที่ ๕ สนามม้านางเลิ้ง จุดที่ ๖ ต่างระดับราชพฤกษ์ตัดถนนพระบรมราชชนนี-ใต้สะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี รถที่จัดไว้จะจอดรับ-ส่ง ใกล้บริเวณงานพระราชพิธีมากที่สุดและให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 184 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๐ พ.ย.๕๑

เตือนใช้ไฟตัดหมอกจับปรับได้

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เตือนใช้ไฟตัดหมอกตำรวจจับปรับได้ เนื่องจากขณะนี้ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องการใช้ไฟตัดหมอกของรถต่างๆ ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนรบกวนทัศนวิสัยการขับรถของผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ การใช้ไฟตัดหมอกที่ถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมปี ๒๕๓๖ ระบุการใช้ไฟตัดหมอกสามารถใช้ได้ต่อเมื่อรถวิ่งอยู่ในสภาะที่มีหมอก ควัน หรือฝุ่นละอองจนเป็นอุปสรรค อันอาจเกิดอันตรายในขณะขับรถและต้องไม่มีรถอยู่ด้านหน้าหรือสวนมาในระยะของแสงไฟ หรือในระยะ ๑๕๐ เมตร โดยสามารถ ใช้หลอดไฟแสงขาวหรือแสงเหลืองที่มีกำลังไฟไม่เกินดวงละ ๕๕ วัตต์เท่านั้น ดังนั้น หากมีการใช้ไฟตัดหมอกไม่เป็นไปตามประเภท ลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๗ พ.ย.๕๑

พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๑

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๑ ณ ห้องรับประทานอาหารนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อาคาร ๕ กองบัญชาการกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐๐๐ โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประกอบด้วย เครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประเภทกิตติมศักดิ์ จำนวน ๗๒ ราย ประเภทนักกีฬาชั้น ๑ จำนวน ๕๕ ราย และประเภทนักกีฬาชั้น ๒ จำนวน ๑๓ ราย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๗ พ.ย.๕๑

อุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช กำหนดจัดอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา จำนวน ๘๒ รูป โดยประกอบพิธีอุปสมบท ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แล้วไปพักศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยกองทัพเรือจะจัดกำลังพลเข้าร่วมอุปสมบทด้วย จำนวน ๑๐ นาย
ผู้ที่มีศรัทธาร่วมอุปสมบท จะต้องเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยอุปสมบทในโครงการ/กิจกรรมที่กองทัพเรือ เป็นเจ้าภาพมาก่อนในระยะเวลา ๑๐ ปี
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอนุศาสนาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๖๑๗,๕๓๖๓๓ และ ๕๓๖๓๕ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ข้อมูล ยศ.ทร.
๗ พ.ย.๕๑

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือรับสมัครบุคคลพลเรือน

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๒ โดยตำแหน่งที่รับสมัคร คือ พนักงานบริการ เพศชาย/หญิง จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรองและสถานที่อื่นๆ ที่กำหนดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ ต้อนการรับและบริการในการจัดเลี้ยง ดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้ว สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จะได้รับค่าจ้าง เดือนละ ๖,๑๐๐.-บาท และเงินค่าครองชีพเดือนละ ๒,๑๐๐ บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงกลาโหม และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งจ้าง-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒…

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดงานรักษ์สายน้ำกับวันลอยกระทง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จัดงานรักษ์สายน้ำกับวันลอยกระทง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๑๘๐๐
วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเพณีไทย คือ “วันลอยกระทง”ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ชาวไทยทุกคนยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ โดยจะมีการทำกระทงทำบุญตักบาตร รวมถึงการละเล่นรื่นเริงอื่นๆ ตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้นๆ
ภายในงานมีการทำ “Workshop” ทำกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบไทยๆ ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติแบบง่ายๆ แต่สร้างสรรค์รวมถึงการ “ประกวดกระทง” “การแสดงดนตรี” “นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง ปัญหามลพิษทางน้ำและการอนุรักษ์สายน้ำ” และงานเสวนาเรื่อง “ประเพณีลอยกระทง น้ำ และมลพิษ”
ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๒๒๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๔๑๔ และ ๕๑๑ และเว็นไซต์ www.ndmi.or.th
ข้อมูล มิวเซียมสยาม
๖ พ.ย.๕๑

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดกิจกรรม “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี”

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดกิจกรรม “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ความสามัคคี ของปวงชนชาวไทยในชาติ โดยมี พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมฯ
สำหรับกิจกรรม “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี” ประกอบด้วย พิธีรับธงตราสัญลักษณ์จากทัพเรือภาคที่ ๑ ไปประดิษฐาน ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง,กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๑,๑๑๖ ตัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล,กิจกรรมเต้น แอโรบิค จำนวน ๕๑๒ คน ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ,กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ณ วัดญาณสังวรมหาวิหาร และ ปิดท้ายด้วยพิธีส่งธงตราสัญลักษณ์ให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๖ พ.ย.๕๑

ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีประกาศกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติบางแห่งประจำปี เนื่องจากในช่วงฤดูฝนแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในเขตอุทยานไม่สะดวกในการเดินทาง อาจเกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งเพื่อให้ธรรมชาติได้มีช่วงเวลาพักฟื้นตัวจากผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวต่อไป โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ได้ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปีนี้แล้ว ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๖ พ.ย.๕๑

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๕ อัตรา โดยรับสมัครเฉพาะเพศชายที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ พร้อมฉบับจริง และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
ผู้ที่สนใจขอใบสมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ จัดทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดบางแคน้อย

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดจัดทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดบางแคน้อย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างและอาคารอเนกประสงค์ของวัดบางแคน้อย เพื่อใช้ในประโยชน์กิจการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม
จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดบางแคน้อย ได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๕๕๑,๕๔๘๘๒ หรือ บริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคีวัดบางแคน้อย” เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๒๔๒๗ -๕ สำหรับผู้ที่จะไปร่วมงานบุญกรุณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๕๗๒
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๕ พ.ย.๕๑

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยสมเด็จพระพี่นางเธอฯ

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดกิจกรรมพิพิธพาเพลิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตอนงานพระเมรุ ให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดจนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปพร้อมกับการเรียนรู้และเข้าใจพระราชพิธีตลอดจนคติ ความเชื่อ และเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทรงคุณค่ายิ่งของประเทศ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
- วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๗๐๐ งานพระ (สุ) เมรุ ฉายภาพผ่านพราหมณ์ พระราชพิธี ของชำร่วย และภาพยนตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจในพระราชพิธี และคติ ความเชื่อ ที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาล
- วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๗๐๐ การออกแบบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศและพระเมรุ โดย น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ผู้ออกแบบพระเมรุ
- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๗๐๐ มหรสพในงานพระเมรุ โดยอาจารย์บุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และอักษรศาสตร์แห่งกรมศิลปากร
นอกจากนี้การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายหายากงานพระเมรุในอด…

การจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คืบหน้าไปเป็นอย่างมาก ขณะนี้จดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกทั้ง ๙ รายการ อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์ โดยจะแจกภายหลังงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เนื่องจากต้องรอข้อมูลและภาพมาจัดพิมพ์ด้วย ส่วนบางรายการที่จัดพิมพ์เสร็จแล้วก็จะแจกในวันพระราชพิธีได้ทันที
นอกจากนั้นกระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดพิมพ์หนังสือพระประวัติ และพระกรณียกิจ ฉบับอักษรเบรลล์ มอบให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้วย
และกรมศิลปากรได้จัดทำองค์ความรู้ในงานพระราชพิธีเผยแพร่ทางเว็นไซต์ www.fineart.go.th เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถค้นคว้าข้อมูลและดาวน์โหลดองค์ความรู้ ริ้วขบวน ภาพงานพระราชพิธี ข่าวสาร และวีดิทัศน์ รวมถึงความคืบหน้าและเผยแพร่กำหนดการต่างๆ ในงานพระราชพิธีได้ด้วย
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๕ พ.ย.๕๑

โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน”

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, กรมประชาสัมพันธ์ ,มูลนิธิหัวใจอาสา ศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายองค์กรภาคี ร่วมกันเปิดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานหนักมากว่า ๖๐ ปี หน่วยงานต่างๆ จึงมีแนวคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มทำความดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ ถ้าหากเราทุกคนช่วยกันพยุงบ้านเมืองเอาไว้ความดี ความรัก และการให้อภัยจะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จะถวายแด่ในหลวงของเรา การทำดีเพื่อพ่อขอคนไทยให้รักกัน คือ การรณรงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปีนี้ได้ให้คำนิยามเอาไว้ ๑๐ ประการ คือ ๑. ให้อภัย ๒. ให้โอกาส ๓. ให้รอยยิ้ม ๔. ให้เวลา ๕. ให้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน ๖ ให้ความช่วยเหลือ ๗. ให้ความใกล้ชิด ๘. ให้ความจริงใจ ๙. ให้ความซื้อสัตย์ และ ๑๐. ให้ความรัก พร้อมกับได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศแสดงพลังแห่งการให้ผ่านการส่งไปรษณียบัตร ซึ่งมีทั้งใบสีเหลืองและสีชมพู โดยเขียนความรู้สึกดีๆ และส่งเรื่องราวของการให้แก่คนทั้งที่เป็นมิตรและเป็นปฏิปักษ์ ในไปรษ…

เชิญรับฟังคอนเสิร์ต ตามรอยองค์ภูมินทร์

ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน คอนเสิร์ตประสานเสียงสามสถาบัน ครั้งที่ ๔ ชื่อคอนเสิร์ต “ตามรอยองค์ภูมินทร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ๓ สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖๐๐-๑๘๐๐ ที่โรงละครสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งฟรีและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๐๘๔ ๓๔๓๕ หรือที่ชมรมชับร้องประสานเสียง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญแก่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV วัดพระบาทน้ำพุ ได้ที่จุดรับบริจาคหน้างาน
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓๑ ต.ค.๕๑

กฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

กระทรวงกลาโหม กำหนดจะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔๐๐ โดยมี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล โดยโอนเงินผ่านธนาคารได้ที่บัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงกลาโหม เลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-๖๖๑๖๑-๗ ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงกลาโหม ประจำปี
๒๕๕๑” และกรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๓๙๙


ข้อมูล สลก.สป.
๓๑ ต.ค.๕๑

เชิญชมสารคดีพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ ที่มีต่อกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ได้จัดทำสารคดีพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อกองทัพเรือ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยจัดทำเป็นสารคดี ๖ ตอน ตอนละ ๓ นาที เผยแพร่ทุกวันจันทร์ในรายการยิ้มรับตะวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๐๙๓๐ มีรายละเอียดการออกอากาศดังนี้
- วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑ กองทัพเรือรับเสด็จนิวัติพระนครปี ๒๔๘๑
- วันที่ ๓ พฤศจิกายน ตอนที่ ๒ ตามเสด็จสมเด็จย่าเยี่ยมราษฎร โดยกองทัพเรือจัดเรือหลวงจันทรและเรือหลวงศุกร์ รับเสด็จ ปี ๒๕๑๘ และปี ๒๕๒๖
- วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓ เสด็จมาทรงปล่อยเรือ ต.๙๘ ลงนำปี ๒๕๒๖
- วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔ เสด็จทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระชนมายุครบ ๖ รอบ
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตอนที่ ๕ พระอัจฉริยภาพ ด้านพระนิพนธ์หนังสือเจ้าฟ้าทหารเรือ ปี ๒๕๓๕ หนังสือมรดกไทยในฉลองพระองค์เจ้าฟ้าทหารเรือปี ๒๕๔๘
- วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ พระราชทานฉลองพระองค์พระบรมราชชนกให้กองทัพเรือปี ๒๕๔๗
จึงขอเชิญชมสารคดีถวายอาลัยได้ทางสถานีว…

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ จำนวน ๕ อัตรา โดยรับสมัครเฉพาะเพศชายที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียบแสดงผลการเรียน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ สำเนาใบกองหนุนหรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ พร้อมฉบับจริง และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
ผู้ที่สนใจขอใบสมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓

ผู้บัญชาการทหารเรือ จัดทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดบางแคน้อย

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดจัดทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดบางแคน้อย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างและอาคารอเนกประสงค์ของวัดบางแคน้อย เพื่อใช้ในประโยชน์กิจการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม
จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ณ วัดบางแคน้อย ได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๕๕๑,๕๔๘๘๒ หรือ บริจาคผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กฐินสามัคคีวัดบางแคน้อย” เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๒๔๒๗ -๕ สำหรับผู้ที่จะไปร่วมงานบุญกรุณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๕๗๒
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๕ พ.ย.๕๑

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยสมเด็จพระพี่นางเธอฯ

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดกิจกรรมพิพิธพาเพลิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตอนงานพระเมรุ ให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดจนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไปพร้อมกับการเรียนรู้และเข้าใจพระราชพิธีตลอดจนคติ ความเชื่อ และเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทรงคุณค่ายิ่งของประเทศ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
- วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๗๐๐ งานพระ (สุ) เมรุ ฉายภาพผ่านพราหมณ์ พระราชพิธี ของชำร่วย และภาพยนตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจในพระราชพิธี และคติ ความเชื่อ ที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาล
- วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๗๐๐ การออกแบบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศและพระเมรุ โดย น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม ผู้ออกแบบพระเมรุ
- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๗๐๐ มหรสพในงานพระเมรุ โดยอาจารย์บุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และอักษรศาสตร์แห่งกรมศิลปากร
นอกจากนี้การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายหายากงานพระเมรุในอด…

การจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คืบหน้าไปเป็นอย่างมาก ขณะนี้จดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกทั้ง ๙ รายการ อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์ โดยจะแจกภายหลังงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เนื่องจากต้องรอข้อมูลและภาพมาจัดพิมพ์ด้วย ส่วนบางรายการที่จัดพิมพ์เสร็จแล้วก็จะแจกในวันพระราชพิธีได้ทันที
นอกจากนั้นกระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดพิมพ์หนังสือพระประวัติ และพระกรณียกิจ ฉบับอักษรเบรลล์ มอบให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้วย
และกรมศิลปากรได้จัดทำองค์ความรู้ในงานพระราชพิธีเผยแพร่ทางเว็นไซต์ www.fineart.go.th เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถค้นคว้าข้อมูลและดาวน์โหลดองค์ความรู้ ริ้วขบวน ภาพงานพระราชพิธี ข่าวสาร และวีดิทัศน์ รวมถึงความคืบหน้าและเผยแพร่กำหนดการต่างๆ ในงานพระราชพิธีได้ด้วย
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๕ พ.ย.๕๑

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเลและชายฝั่งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดดงตาล จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี

ในวันนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เวลา ๑๓๐๐ กองทัพเรือ ร่วมกับ ชมรมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ของโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ ชมรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ปตท. และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเลและเก็บขยะชายฝั่งเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ณ บริเวณชายหาดดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในและชายฝั่งในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างความสามัคคี” โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะบริเวณชายหาดตั้งแต่พื้นที่บริเวณประตูศูนย์สมุทรกีฬาทางเข้าพื้นที่กองเรือยุทธการจนถึงประตูทางเข้าพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกิจกรรมการดำน้ำเก็บขยะบริเวณอ่าวดงตาล มีกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น ๒๒๐ นาย
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๔ พ.ย.๕๑

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดชลบุรี โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและพ้นข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว โดยมีหลักฐานการสมัครประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา,บัตรประจำตัวประชาชน ,ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่าย ขนาด ๒นิ้ว จำนวน ๓ รูป ใบกองหนุนหรือใบแทน ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี)
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ ณ พื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม รับสมัครที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนไทยาวาส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สอ…

คณะนักศึกษาจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๑ และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๑ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กำหนดเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจกองทัพเรือ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ประกอบด้วย การแปรกระบวนการยิงปืนเป้าพื้นน้ำเวลากลางวัน การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และเยี่ยมชมกิจการหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๔ – วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมี พลเรือตรี พงศ์ศักดิ์ พูรีโรจน์ รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับฯ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๔ พ.ย.๕๑

กทม.จัดซุ้มดอกไม้จันทร์พร้อมสำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

กรุงเทพมหานคร ได้จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แล้วเสร็จ จำนวน ๘ จุด คือ
- บริเวณท้องสนามหลวงทิศเหนือ ๔ ซุ้ม
- ข้างพระแม่ธรณีบีบมวยผม ๑ ซุ้ม
- ข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ ๑ ซุ้ม
- หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๑ ซุ้ม
- ลานท่าช้าง ๑ ซุ้ม
นอกจากนั้นยังได้จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ ๔๖ เขต รวม ๔๖ วัด เพื่อให้ประชาชนาชาวไทยได้ร่วมถวายอาลัยอย่างสมพระเกียรติร่วมกัน
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๔ พ.ย.๕๑

ขอเชิญร่วมงาน “คิดถึง.....สมเด็จย่า”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กำหนดจัดงานคิดถึง สมเด็จย่า ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ ฮอลล์ ออฟมิเรอร์ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดยงานในปีนี้ จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสครบ ๙ รอบ นักษัตรหรือ ๑๐๘ ปี วันพระราชสมภพ รวมทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ ภายในงานจะประกอบด้วยนิทรรศการที่ถ่ายทอดพระราชกณียกิจอันทรงคุณค่าของทั้ง ๒ พระองค์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยเริ่มจากนิทรรศการ “สังคมดีเกิดจากครอบครัวที่ดี” ถ่ายทอดแนวคิดการให้ความสำคัญแก่สถาบันครอบครัว เริ่มจากการที่ทรงเอาใจใส่เลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาทั้งสามพระองค์ มีการเผยแพร่วีดิทัศน์ภาพพระจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนรินทร์ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจเป็นคุณค่าแก่ประเ…

กรุงเทพมหานครให้ข้อแนะนำเพื่อให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้ข้อแนะนำเพื่อให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ไว้ ๑๐ ข้อ ดังนี้
๑. ติดตั้งเครื่องดับเพลิงหรือระบบดับเพลิง เพื่อช่วยดับหรือควบคุมเพลิงไหม้ก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึง
๒. ควรติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยโดยมีการทดสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เครื่องสัญญาณปีละครั้ง
๓. ควรใช้สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
๔. การประกอบอาหารควรทำให้เสร็จสิ้นไม่ควรทิ้งไว้บนเตา และเมื่อใช้เตาไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบให้ดีว่าปิดเรียบร้อยหรือยัง
๕. การใช้เครื่องไฟฟ้าควรห่างจากวัสดุติดไฟง่าย เมื่อเลิกใช้ควรปิดให้เรียบร้อย
๖. ไม่ควรสูบบุหรี่บนเตียงนอนและเก็บไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คให้ห่างไกลจากมือเด็ก
๗. ถ้าอาคารขนาดใหญ่ ต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ และถ้ามีลูกกรงเหล็กควรติดตั้งอย่างถูกวิธี และมีทางออกได้สะดวก
๘. วางแผนการดับไฟและหนีไฟ ฝึกซ้อมอยู่เสมอ เมื่อหนีไฟออกทางประตูให้เอาหลังฝ่ามือสัมผัสประตูถ้ารู้สึกร้อนแสดงว่ามีไฟไหม้อยู่อีกด้านหนึ่งให้ใช้เส้นทางหนีไฟอื่นแทน
๙. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และมีควันมากในอาคาร การหนีไฟจะต้องคลานต่ำผ่านหมอกควัน โดยมีผ้าชุบน…

งานจุฬาฯ วิชาการ ๕๑

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงาน จุฬาฯ วิชาการ ๕๑ พลังแห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น ๔ เมืองหลัก ได้แก่ เมืองวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมืองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เมืองมนุษยศาสตร์ และเมืองสังคมศาสตร์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลงานวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ นิสิต นักวิจัย กว่า ๒๐๐ โครงการ อาทิ ผิวหนังสังเคราะห์ นวัตกรรมการผ่าตัดด้วย การใช้กล้องส่อง รากฟันเทียม ไหมขัดฟันจากพันธุ์ไหมท้องถิ่น จักรยานและลู่วิ่งอัจฉริยะโลกร้อน ซึ่งสามารถปั่นไฟใช้ได้เอง ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก นิทรรศการเมืองสีเขียว เป็นต้น
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chulavichakarn 2008.com

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓ พ.ย.๕๑

กองทัพเรือจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง

กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาร่วมเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗๐๐-วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘๐๐ โดยมี พลเรือตรี วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ มีกองอำนวยการอยู่ที่หมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยจัดกำลังพลที่มีความเชื่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจากกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ นักประดาน้ำจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ และชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทางเรือ ประกอบด้วย กำลังพล ๑๗๖ นาย เรือ ๒๒ ลำ รถพยาบาล ๒ คัน รถยนต์ ๕ คัน และในปีนี้ได้นำเรือพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (กร.๙๑๓) ซึ่งเป็นเรือที่จัดสร้างขึ้นในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำด้วย ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำมากยิ่งขึ้น
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ช…