Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2017

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกับ หอการค้าไทย - จีน จัดกิจกรรม “หมื่นดอกไม้จันทน์ หมื่นดอกดาวเรือง ถวายอาลัยแด่พระภูมิพล”

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกับ หอการค้าไทย - จีน จัดกิจกรรม “หมื่นดอกไม้จันทน์ หมื่นดอกดาวเรือง ถวายอาลัยแด่พระภูมิพล” ณ หอการค้าไทย - จีนอาคารไทย ซีซี เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ และ คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย - จีน ตรวจเยี่ยมกำลังพล ฐานทัพเรือกรุงเทพ และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ
                                                                                                ข้อมูล ฐท.กท. ๑๘ ส.ค.๖๐

สำนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ลงพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อสร้างมาตรฐานและรับทราบปัญหาในการดำเนินการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๐ พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ รองหัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (รอง หน.สน.ปชส.ศปมผ.) และ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๒ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยเน้นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างมาตรฐานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๒ (ศรชล.เขต ๒) ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีฝ่ายอำนวยการด้านกำกับนโยบาย และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) ทั้งหมด ๘ ศูนย์ ร่วมประชุม ในโอกาสนี้ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็นต่อไป
                                                        ข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์ ศปมผ. ๑๗ ส.ค.๖๐

กองทัพเรือขอเชิญร่วมก่อสร้างพระตำหนักและอาคารเฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมก่อสร้างพระตำหนักและอาคารเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้สนใจร่วมก่อสร้างพระตำหนักฯ สามารถติดต่อสั่งจองวัตถุมงคลได้ที่ นาวาเอก พัฒน์ เทพปฏิมา เลขานุการโครงการ ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๗๒๘๒ ๙๗๘๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๘๕๐๔ หรือที่ นาวาเอก สุทัศน์ โตจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี โครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๑๐ ๒๑๒๗ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๗๑๓๑๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                ข้อมูล ฐท.สส. ๑๗ ส.ค.๖๐

ขอเชิญร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
          โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๘ และวัดนาคกลางวรวิหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๓ ๘๗๕๔ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๕๐ กองทัพเรือ ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน ทอด ณ พระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา
          ในปีนี้ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดนาคกลางวรวิหาร วัดนาคกลางวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๑ ริมคลองมอญฝั่งใต้ ซอยทวีธาภิเษก ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีปูชนียวัตถุ ที่สำคัญ คือ หลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่มาก เรียกว่า ปางฉันผลสมอหรือปางถือสมอ ประดิษฐานที่มณฑปจัตุรมุข มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ
                                          …
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามที่ กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครอบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่าง ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ คณะกรรมการจัดงานได้เรียนเชิญ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการเตรียมงาน ประกอบด้วย
          ๑. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบรรยายสรุปภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ และการตอบรับการเข้าร่วมมหกรรมทางเรือนานาชาติ ของกองทัพเรือมิตรประเทศ
          ๒. คณะอนุกรรมการด้านการสวนสนามทางเรือนานาชาติ บรรยายสรุปการดำเนินการของกิจกรรมที่รับผิดชอบ การสวนสนามทางเรือนานาชาติ พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการสวนสนามทางเรือนานาชาติ และการรับรองนายกรัฐมนตรี (ประธานในพิธี) การสาธิตปฏิบัติการและกิจกรรมพาเหรดทางบก รวมทั้งผลการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสมแบบพหุภาคี
           ๓. คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและรับรอง บรรยายสรุป การดำเนินการของกิจกรรมที่รั…

กองทัพเรือเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นต้นการฝึก คอบร้าโกลด์ ๑๘

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.พลเรือโทภาณุ บุณยะวิโรจ เสนาธิการ กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 18 ระดับกองทัพเรือ พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ/ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสม พลอากาศตรี ถาวร ศิริสัมพันธ์ เสนาธิการ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ /ผู้บัญชาการกองกำลังทางอากาศผสม ร่วมในพิธีเปิดการประชุมการวางแผนขั้นต้น IPC CG 18 โดยมีพลโทปริญญา ขุนนาศรี เจ้ากรมยุทธการทหาร ผู้อำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ พร้อมด้วย พลตรีเคร็ก ดิว ทิมเบอร์เล็ค LMGEN CRAIG G.TIMBERLAKE ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ ๓ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงแรม วินเซอร สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
      การประชุมการวางแผนขั้นต้น IPC CG 18 ได้กำหนดการจัดทำร่างภารกิจที่สำคัญของกองกำลังผสมนานาชาติ อาทิ เช่น การฝึกปัญหาฝ่ายเสนาธิการร่วม การฝึกภาคสนาม ภาคทะเลและ ภาคอากาศ การฝึกของ TJNO/NEO การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก เป็นต้น ทั้งนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓๗ โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนปร…

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือจัดกิจกรรม"จังหวะหัวใจไม่สายเกินไปที่จะดูแล"

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน "จังหวะหัวใจ ไม่สายเกินไปที่จะดูแล" ซึ่งจัดโดยศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน
         ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งในด้านอุปกรณ์การรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ การให้บริการ ซึ่งล่าสุดได้มีการนำอุปกรณ์ติดตามคนไข้อัตโนมัติด้วยสัญญาณวิทยุมาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้ในการไปทำธุระโดยไม่ต้องนั่งรอเรียก ซึ่งอุปกรณ์นี้จะแจ้งเตือนเมื่อถึงคิว ทำให้ผู้รับบริการสามารถไปทำธุระอื่นได้ภายในโรงพยาบาล นอกจากนั้น ทางศูนย์โรคหัวใจกำลังมีแผนที่จะจัดหาเครื่องจี้ไฟฟ้าหัวใจ มาเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้ากระตุ้นให้หัวใจสามารถเต้นได้ตามจังหวะ ที่จะทำผ่านสายสวนหัวใจแล้ว ใช้ระยะเวลาในการรักษาเพียง ๓ ชั่วโมงเท่านั้น โดยขณะน…

ผู้บัญชากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม กองทัพเรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีทางด้านการทหาร แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางการทำงาน ตามแนวพื้นที่ชายแดน

วันนี้ ๑๕ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พลเรือโท รัวะ เวียสนา รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือเรียม กองทัพเรือราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีทางด้านการทหาร แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือปัญหาต่าง ๆ ตามแนวพื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบติดกับทะเล ร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ ให้มีความสงบเรียบร้อย และตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
                                                                                                    ข้อมูล กปช.จต. ๑๕ ส.ค.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยผุ้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๒๓ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้วางต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง บริเวณหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จากนั้นวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ก่อนจะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพระพรชัยมงคล จากนั้น นายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเฉลิมพระชนม์…

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทั้งระบบ โดยกำหนดเริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งอาจจะมีผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการต่อผู้เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลฯ
           จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการโปรดหลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังคงยินดีบริการดูแลรักษาผู้มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนตลอดเวลา
                                                                                                           ข้อมูล พร. ๑๕ ส.ค.๖๐

กองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันนี้ ๑๑ ส.ค.๖๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ บริเวณหน้าห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ การถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร กิจกรรมปล่อยนก จำนวน ๘๖๐ ตัว กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๘๖๐ ตัว ณ บริเวณหอประชุมกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ต่างๆก่อนวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
          ๑. กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พื้นที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
          ๒. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ - เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ป่าชายเลนด้านหลังพิพิธภัณฑ์ เรือหลวงแม่กลอง ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ -วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสะพานชายหาดคลองถูป …

กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ๔,๐๘๕ ต้น เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันนี้ ๑๑ ส.ค.๖๐ พลเรือตรี สมนึก ปรมปราโมทธ์ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน ในกิจกรรม ปลูกและประดับต้นดาวเรือง เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ประตูใหญ่กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
          ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่สัตหีบ จัดกิจกรรมปลูกและประดับต้นดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงออกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัยที่ทรงครองสิริราชสมบัติ อีกทั้งแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อพระคุณของแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ สำหรับต้นกล้าดอกดาวเรืองที่ปลูก จำนวน ๔,๐๘๕ ต้น ระยะทางจาก ประตูใหญ่กองเรือยุทธการ ถนนสุขุมวิท กว่า ๔ กิโลเมตร
                                               …

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐ พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สะพานคลองถูป หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
                                                                                                       ข้อมูล สอ.รฝ. ๑๑ ส.ค.๖๐

โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โรงเรียนบูรณะศึกษา บริษัท ซีอาร์ กรุ๊ป จำกัด และเครือประมวลสิน จัดโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป “๙ นี้เพื่อพ่อ” “วันถวายพระเพลิง” “ครั้งประวัติศาสตร์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
          ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ วัดหงส์รัตนาราม ฯ และ กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียดได้ที่ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ฯ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๖๕๕
                                                                                              ข้อมูล กพร.ทร. ๑๐ ส.ค.๖๐

สำนักงานทหารเรือหญิง จัดงาน “ทหารเรือหญิงรักษ์สุขภาพกับความยั่งยืนของกองทัพเรือ”/งานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานทหารเรือหญิง กำหนดจัดงาน “ทหารเรือหญิงรักษ์สุขภาพกับความยั่งยืนของกองทัพเรือ”/งานประชุมทหารเรือหญิง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วย การฉายวีดิทัศน์ “สำนักงานทหารเรือหญิง” การมอบรางวัลผู้มีความมุนการ “สำนักงานทหารเรือหญิง” การมอบรางวัลผู้มีความมุ่งมั่นในการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สูงสุด การแสดง “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” การแสดงนิทรรศการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในยุค Thailand 4.0 และ Innovationเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การเสวนา เรื่อง สุขภาพกับผู้หญิง โดย วิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ การบริการตรวจสุขภาพ การแสดงสินค้าคุณภาพ นอกจากนี้ขอเชิญผู้ร่วมงานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
                                                                             ข้อมูล สน.ทหารเรือหญิง ๑๐ ส.ค.๖๐

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดการบรรยายพิเศษ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดบรรยายพิเศษการเมืองการปกครองในหน่วยทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเมืองการปกครอง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ ให้ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทราบตามแนวทางของรัฐบาล ตลอดจนแผนและเส้นทางสู่การเลือกตั้งในปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้กำลังพลกองทัพเรือไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
           ทั้งนี้ ขอให้หน่วยต่าง ๆ ส่งรายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษฯ ให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยประสานการปฏิบัติได้ที่ นาวาโท นักรบ กองสุขหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๐๓๒
                                                                                                 ข้อมูล กพร.ทร. ๑๐ ส.ค.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

วันนี้ ๙ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยและกำลังพล ทัพเรือภาคที่ ๒ เนื่องในโอกาสที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยมี พลเรือโทพรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ฝ่ายอำนวยการ ผู้บังคับหน่วยรอง และกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดทหารกองเกียรติยศแสดงความเคารพเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวอำลาชีวิตราชการแก่กำลังพล พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ต่อมาในเวลา ๐๙๓๐ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีฯ
                                                                                    …

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มอบถุงยังชีพแก่พลทหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บ้านประสบอุทกภัย

วันนี้ ๙ ส.ค.๖๐ นาวาเอกธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้เป็นประธาน มอบถุงยังชีพ ให้กับพลทหารกองประจำการพลัดที่ ๒ /๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ นาย ๑๗ ครัวเรือน ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ อีสาน และภาคเหนือ บางส่วน ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้น ณ กองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาเอกธาดาวุธฯ กล่าวว่า กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้รับทราบว่ามีอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานทำให้ได้รับความเดือนร้อนจำนวนมาก โดยนักเรียนพลกองประจำการผลัดที่ ๒/๒๕๖๐ ที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๑๗ นาย ทั้งท่วมไร่นา ท่วมบ้านเรือน จาก ๗ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ศรีษะเกษ สกลนคร เลย กาฬสินธุ์ นครราชสีมา มุกดาหาร และ ภาคเหนือ ได้แก่ นครสวรรค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งจะประสานกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ ที่กำลังช่วยชาวบ้าน หากบ้านหรือไร่นากำลังพลคนไหน ยังได้รับความเดือนร้อน จะขอกำลังพลที่ช่วยเหลือประชาชนเรียนร้อยแล้วเขาไปช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลกองประจำ…

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการจัดกิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสารครั้งที่ ๑๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ ๙ ส.ค.๖๐ พลเรือโท ภาณุ บุณยะวิโรจ เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีกิจกรรม “รักษ์ทะเลแสมสารครั้งที่ ๑๗” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
                                                                                                    ข้อมูล กร. ๙ ส.ค.๖๐

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน จากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ถึง ๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป บุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ และปีที่ ๕บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด นับถือศาสนาพุทธ สูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร ฯลฯ
          กำหนดรับสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
         ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒ และ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓                                                                                        ข้อมูล กพ.ทร. ๘ ส.ค.๖๐

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสนัขจรจัดกองทัพเรือ

วันนี้ ๘ ส.ค.๖๐ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ พร้อมด้วย พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดศูนย์ฝึกทหารใหม่ เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือทั้งสามแห่ง โดยแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ประกอบด้วย การลดการแพร่พันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ด้วยการทำหมัน การกำหนดพื้นที่ในการให้อาหารสุนัขจรจัด เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขที่อยู่ในความดูแลของ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ
                                                                          ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๘ ส.ค.๖๐

ขอเชิญชวนประดับธงพระนามาภิไธย “สก” และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ด้วยสำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงขอให้ปฏิบัติดังนี้
          - ดำเนินการประดับธงพระนามาภิไธย “สก” และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พร้อมตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารหน่วยงาน ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
          - เชิญชวนข้าราชการ และครอบครัว แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีอ่อน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท รุ่ง ดีรูป กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๘๖๗๗ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๖๓๘๕ ๙๒๓๕
                                                                                                ข้อมูล กพร.ทร. ๘ ส.ค.๖๐

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรี จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธี
                                                                                           ข้อมูล สลก.ทร. ๗ ส.ค.๖๐

เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ ในจังหวัดนครพนม

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำกองทัพเรือ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผอ.ศบภ.นรข.) ให้การต้อนรับ และเรียนเชิญเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรับรอง สนามบินนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จากนั้น เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยที่มาปฏิบั…

กองทัพเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตรไปปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตราหมุนเวียน ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กับ กองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วาระการปรับย้าย ๒ ปี โดยมีคุณสมบัติดังนี้
         ๑. นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก. (นว.ก.) ชั้นยศ นาวาเอกพิเศษ ที่ดำรงตำแหน่งหรือที่จะได้รับการดำรงตำแหน่งในระดับ เสนาธิการกองเรือ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
         ๒. นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก. (นว.ก.) ชั้นยศ นาวาเอก(นว.๓๘ – ๓๙)
         ๓. นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก (นว.ก.) ชั้นยศ นาวาเอก หรือ นาวาโท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น นาวาเอก ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ
         ๔. นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก (นว.ก.) ชั้นยศ นาวาโท หรือ นาวาตรี ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการเลื่อนยศเป็น นาวาโท ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ
         ๕. นายทหารพรรคนาวิน ชั้น ก. และพรรคน…

กองทัพเรือ จัดการประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการ และคณะทำงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กองทัพเรือ กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการและคณะทำงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารกองทัพเรือ ในระดับต่างๆ ที่จะมาทำหน้าที่รับผิดชอบในอนาคต รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้เดิม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ณะอารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือทั้งหมด ผู้บริหารของกองทัพเรือ นักศึกษา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักของกองทัพเรือ (เว้นต่างชาติ) ร่วมการประชุมฯ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนน อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
                                                                                                    ข้อมูล ยก.ทร. ๔ ส.ค.๖๐

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์

พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง (RTN – RSN AdmiralsInvitation Programme) ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          จากนั้น ในเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. เสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติฯ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
          และในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. เสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะเข้าร่วมประชุมสนทนาข้อราชการ เรื่อง หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติการเรือดำน้ำ (Submarine Operation Safety) โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานกา…

หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เร่งระบายน้ำท่วมขังเต็มกำลัง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกรณีประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยได้จัดส่ง หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำกองทัพเรือและเดินทางถึงเดินทางถึงอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๓๔ คัน โดยบรรทุกเรือผลักดันน้ำ ๓๕ ลำ ถึงอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ บริเวณสะพานบ้านนาเพียง (ข้ามแม่ย้ำศรีสงคราม) บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อเร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขง ผ่านแม่น้ำสงคราม ช่วงปากอูน - ศรีสงคราม ตำบลไชยบุรีอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
          ทั้งนี้ ก่อนที่ขบวนรถลำเลียงเรือผลักดันน้ำมาถึง พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พลเรือตรีวราห์ แทนขํา ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และ นาวาเอก ปิยะ ปฐมบูร…

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ (อาคารสภาเรือ)

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ (อาคารสภาเรือ) ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๙ น. ณ บริเวณหน้าอาคารแผนกดับเพลิง กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท สมหมาย วงษ์จันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธี
           ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ (อาคารสภาเรือ)เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการกองทัพเรือ ที่ลาออก และเกษียณอายุราชการ รวมทั้งทายาท ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านสิทธิกำลังพลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเป็นการรวมจุดให้บริการมาไว้เพียงจุดเดียว ทั้งในด้านกำลังพล ด้านการเงิน รวมถึงการสวัสดิการ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการ การให้บริการด้านการแพทย์ การให้คำปรึกษาในทางคดี ที่จะทำให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ได้รับความสะดวกสบายในการมาติดต่อราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการ และการบริการให้กับกำลังพ…

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๐ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐” ขึ้น ณ หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครโดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยต่างๆ ในการนี้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ เยี่ยมชม บู้ทของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ที่นำมาจัดแสดง
           การจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการความรู้ที่ดี ของตนเองรวมทั้งจัดระดับการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นำผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการ จัดการความรู้ของหน่วยมานำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยอื่นๆ ได้รับทราบ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เพื่อกระตุ้นให้หน่วย…

กองทัพเรือ จัดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือ อาเซียน ครั้งที่ ๑ และการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการสวนสนามทางเรือนานาชาติ

กองทัพเรือ จัดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑ (Final Planning Conference – The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise 2017 : FPC – 1st AMNEX 2017) และการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (Final Planning Conference – International Fleet Review 2017 : FPC – IFR 2017) ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ณ โรงแรมฮอลลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว มี พลเรือตรี สมนึก เปรมปราโมทย์ รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการทำหน้าที่เป็นรองผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ การยืนยันการทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก การพิจารณารูปแบบตราสัญลักษณ์ และรับทราบรายละเอียดการฝึกต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งการส่งกำลังบำรุงและเรื่องอื่น ๆ กับติดตามผลการประชุมวางแผนขั้นกลาง การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน (MPC – AMNEX) พร้อมทั้งติดตามผลการประชุมวางแผนขั้นต้น การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (IPC-IFR2017)ในคราวเดียวกัน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขั้…

กองทัพเรือ จัดการบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมด้วยสอบประวัติ

กองทัพเรือ โดย กรมกำลังพลทหารเรือ กำหนดจัดการบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) และตรวจสอบประวัติ ให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) ดังนี้ ** พื้นที่ภาคตะวันออก วันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียน ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
       ๑. พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ อาคารนันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
       ๒. พื้นที่ภาคใต้ - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา - วันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ กองบัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
           ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจสอบประวัติให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐ พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะร่วมกันดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตลอดจนยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและสร้างความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรม หัวหิน แกรนด์ แอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                                                                         ข้อมูล ทรภ.๑ ๑ ส.…

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาเสพติด

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม โดย สถานีเรือนครพนม และชุดปฏิบัติการท่าอุเทน ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา ๑ คน คือ นาย สุวรรกิจ เจริญมาตย์ อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พร้อมของกลางยาเสพติดประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๗,๙๓๗ เม็ด เรือกีบติดเครื่องยนต์ ๑ ลำ โทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง ณ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าอำเภออุเทน จึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาควบคุมเพื่อสอบสวนขยายผล และตรวจนับของกลางอย่างละเอียดที่ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                                                                            ข้อมูล นรข.เขตนครพนม ๑ ส.ค.๖๐