Skip to main content

Posts

Showing posts from 2009

การคุ้มครองผู้บริโภค

การคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เปิดสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้บริโภค และยังได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย แม้ว่ายังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคก็ตาม แต่จากการที่ สคบ. ได้เคยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เช่น การรณรงค์การใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวปลอดสารตะกั่ว การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ
สคบ. ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างจริงจัง ดังนั้นนอกจากความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้ว หากผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ช่วยกันแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ สคบ.ได้ทราบแล้ว ก็จะทำให้สามารถควบคุม ดูแลหน่วยงาน/บุคคลที่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น โดยส่วนกลางผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนสคบ.๑๑๖๖ ส่วนภูมิภาคร้องเรียนได้ที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวั…

กระทรวงสาธารณสุข สนองพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

กระทรวงสาธารณสุข สนองพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สนองพระราชดำริ ในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ให้ห่างไกลจากโรค ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคนป่วยในระแรกจะไม่ทราบ พอทราบก็มีอาการมากแล้ว โดยโรคนี้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาอาการ จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดหัวใจวาย ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ สาเหตุใหญ่ๆของโรค มาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องและออกกำลังกายไม่เพียงพอ
ทั้งนี้การป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคต่างๆ สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ และประหยัด คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย ๓-๕ วัน วันละอย่างน้อย ๓๐ นาที ควบคู่กับการกินอาหารที่ถูกต้อง กินผัก กินผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมหรือผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง และลดอาหารไขมัน อาหารเค็มจัด หวานจัด เพื่อควบคุมน้ำหนักตัวให้มีความเหมาะสมกับร่างกายและอายุ เป้าหมายคือให้…

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ.๒๕๕๓ ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๐๐๐ ต่อเนื่องถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อต้องการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำสมาธิ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครอบครัว
กิจกรรมหลักของพิธีสงฆ์ จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๒๒๓๐ เป็นต้นไป ประกอบด้วยการเจริญจิตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเมื่อเข้าสู่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ จะมีการลั่นฆ้องชัยพร้อมกัน ๕๑ วัด โดยประชาชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ รับศีล รับพร พร้อมทั้งจะได้ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวด้วย สำหรับวัดที่ร่วมโครงการนี้มีทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูล นสพ. ไทยรัฐ
๒๕ ธ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตรียมติดตั้งทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวบริเวณอันดามัน ๒ จุด

วัศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตรียมติดตั้งทุ่นตรวจจับแผ่นดินไหวบริเวณอันดามัน ๒ จุด

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวถึงโครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำลึกในทะเลอันดามันหรือทุ่นตรวจจับการสั่นสะเทือนใต้ท้องทะเล จำนวน ๒ ทุ่น ว่าจะต้องดำเนินการติดตั้งทุ่นในทะเลฝั่งอันดามัน ๒ จุด คือ บริเวณห่างจากหมู่เกาะสุรินทร์ออกไปประมาณ ๒๖๐ กิโลเมตร และบริเวณห่างจากเกาะภูเก็ตออกไปประมาณ ๒๔๘ กิโลเมตร จะต้องให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานเตือนภัย ได้ภายใน ๓๓๐ วัน เพื่อใช้เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
โดย นายวิริยะ มงคลวีราพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่าทุ่นเตือนภัยดังกล่าวมีประสิทธิภาพการตรวจจับแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลสามารถตรวจการสั่นสะเทือนของแผ่นดินได้ตั้งแต่ ๔ ริกเตอร์ขึ้นไปและจะแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุมทุ่นทุกครั้งที่สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนได้เกิน ๕ ริกเตอร์ขึ้นไป ซึ่งการแจ้งเกิดเหตุแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลจากทุ่นดังกล่าวศูนย์…

วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เนื่องในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดังนั้นมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมจึงจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
ในการนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ได้ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ และ วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายและชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นหลักในการดำเนินชีวิต อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติผู้เข้าอุปสมบท ประกอบด้วย เป็นชายแท้อายุ ๒๐-๖๐ ปี จบการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ร่างกายไม่พิการ และมีคุณสมบัติอื่นๆของผู้บวชตามกฎ มหาเถรสมาคม เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้-๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม ๔๙ วัน ระหว่าง ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมอุปสมบทได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๘๓๑-๑๒๓๔ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.denter.com


ข้อมูล คณะกรรมาธิการศาสนา
๒๔ ธ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภา…

สำนักพระราชวังนำพระบรมฉายาลักษณ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง ได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคมตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชพิธีศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.brh.thaigov.net ซึ่งสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในหัวข้อข่าวในพระบรมมหาราชวัง ด้วยการคลิกเข้าไปดูภาพในข่าวพระราชพิธีของแต่ละวัน และดาวน์โหลดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึก หรือเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูล สำนักพระราชวัง
๘ ธ.ค.๕๒

งาน ๔ ปีสายใยรัก แห่งครอบครัว

เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันประสูติ วันที่ ๙ ธันวาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคีเครือข่าย โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยกระทรวงสาธารณสุข จะจัดงาน “๔ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว” ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐-๒๐๐๐ ณ ฮอลล์ ๗-๘ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อสนองพระปณิธานของพระองค์ที่ทรงมีพระประสงค์จะประทานของขวัญวันปีใหม่แก่สมาชิกสายใยรัก และตอบแทนสมาชิกที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำมาผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมรายได้ และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน
นอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวแล้ว ยังมีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้า ราคาหน้าหมู่บ้านของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจากทุกภาค ประกอบด้วย ครัวสายใยรัก ๓๘ ร้าน, ครัวผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ๑๕๗ ร้าน, ร้านนวัตกรรมและอุปกรณ์นมแม่ ๒๐ ร้าน, ร้านผลิตภัณฑ์จากผ้า ๗๖ ร้าน, ร้านจำหน่ายเครื่องอุปโภค ๔๔ ร้าน, ร้านจำหน่ายหัตถกรรม ๑๓๒ ร้าน, ผลิตภัณฑ์จากคนพิการ และร้านค้าจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๘ ร้าน ,ผลิตภัณฑ์จากร้านศิล…

กรมพลาธิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมพลาธิการทหารเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา ระยะเวลาจ้างปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้ พนักงานบริการ (เพศหญิง) ๒ อัตรา พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ๑ อัตรา ครูฝึกอาชีพ ๑ อัตรา
ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น สามารถขอรับใบสมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.navy.mi.th/supply
กำหนดการรับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในวันเวลาราชการ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๗๕ ๔๔๗๓

ข้อมูล พธ.ทร.
๘ ธ.ค.๕๒

ศตส.ทร.จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด

ฝ่ายป้องกันบำบัดและฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ (ศตส.ทร.) กำหนดจัดโครงการกองทัพเรือ รวมใจร่วมต้นภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีสำนึกในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด โดยนอกจากจะมีการบรรยายเรื่องการป้องกันยาเสพติดให้เยาวชนแล้ว ยังมีการแนะแนวการเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และในครั้งนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวด้วย

ข้อมูล ศตส.ทร.
๙ ธ.ค.๕๒

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว

นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายดิสธร วัชโรทัย พร้อมคณะจากส่วนกลางเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พร้อมเยี่ยมชมกิจการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรในท้องที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย พิษณุโลก แพร่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลพบุรี ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จะไปเยี่ยมชมกิจการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อดูแลเรื่องความเป็นอยู่และพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นประจำ

ข้อมูล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
๙ ธ.ค.๕๒

การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ ณ ประเทศไทย “เพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ศิลปินทรงกู่เจิง ร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี และการแสดงทางวัฒนธรรมจากกรมศิลปากร ใน ๗ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๐๐๐ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเป็นราชวงศ์พระองค์แรกของโลกที่สามารถทรงเครื่องดนตรีโบราณในราชสำนักจีนที่เรียกว่ากู่เจิง ในฐานะที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีกู่เจิง ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลจีนมีความประทับใจอย่างมาก จึงได้กราบทูลให้พระองค์ท่านทรงมีพระวินิจฉัยเห็นชอบในโครงการแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกระทรวงวัฒนธรรมและราชอาณาจักรไทย โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ไทยกับจีนจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งนี้จัดแสดงที่ประเทศไทย มีรายการแสดงที่ทรงบรรเลง ประกอบด้วย เพ…

สมุดภาพฝีพระหัตถ์ “ปะปิดพิจิตรวาร”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจัดพิมพ์สมุดบันทึกภาพ ปะปิดฝีพระหัตถ์ พระราชทานชื่อว่า “ปะปิดพิจิตรวาร” มีความหมายถึงการสร้างงานศิลปะในรูปแบบ scrapbook กล่าวคือทรงปะปิดสิ่งของที่ทรงสะสมระหว่างการเดินทาง อาทิ ตั๋วเครื่องบิน ตุ๊กตากระดาษ แสตมป์ สติ๊กเกอร์ กระดาษห่อลูกอม ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ บางครั้งทรงตัดปะพระฉายาลักษณ์พระองค์เองปิดบนชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินประกอบลงในสมุด ทรงจดบันทึกบรรยายภาพเหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไว้ในสมุดนี้ด้วย ทั้งการเสด็จฯ ในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากภาพปะปิดสถานที่ต่างๆ ที่ทรงรวบรวมไว้แล้ว ยังทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสั้นประกอบไว้หลายเรื่อง สมุดบันทึกปะปิดพิจิตรวารปี ๒๕๕๓ มีขนาดรูปเล่ม ๒๐x๒๐ ซม. จำนวน ๑๘๔ หน้า ปกแข็ง พิมพ์สี่สีสวยงามด้วยกระดาษและเทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษ ราคาเล่มละ ๒๙๕ บาท รายได้สมทบทุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธฺสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมซื้อสมุดบั…

มิวเซียนสยามขอเชิญร่วมกิจกรรม “การแสดงหุ่นนานาชาติ”

มิวเซียนสยาม โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จะจัดกิจกรรม “การแสดงหุ่นนานาชาติ” ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐-๑๖๐๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียนสยาม เพี่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
กิจกรรมนี้เป็นการนำเสนอการแสดงและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมจากงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และเป็นการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมผ่านการแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป ผู้ที่สนใจร่วมชมสำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๔๑๓ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ndmi.or.th

ข้อมูล มิวเซียนสยาม
๓ ธ.ค.๕๒

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๓๐ -๑๘๓๐ โดยจัดกำลังพล จำนวน ๕๐๐ นายร่วมกับเทศบาลเมืองสัตหีบ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณสวนสาธารณหนองตะเคียนและบริเวณใกล้เคียง พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลคาถา (ธัมมจักกัปวัตตนสูตรและโพชฌงคปริตร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยคณะสงฆ์ ๘๓ รูป และพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้ากองบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี


ข้อมูล นย.
๓ ธ.ค.๕๒

จุดแสงทองส่องทั่วหล้า

จุดแสงทองส่องทั่วหล้า

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเว็บไซต์พิเศษเชิญชวนคนไทยทั่วโลกร่วมกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ “จุดแสงทองส่องทั่วหล้า” จุดเทียนชัยออนไลน์ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนและผู้สนใจ สามารถร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเว็บไซต์ www.CandLefortheKing.com เทียนแต่ละเล่มที่ถูกจุดและทุกคำถวายพระพรจะถูกรวบรวมไว้ ซึ่งสามารถเรียกดูเทียนของตัวเองหรือคนรู้จักได้ รวมทั้งส่งต่อให้กับคนอื่น ๆผ่านทางอีเมลล์และชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ ได้ด้วย โดยบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะนำคำถวายพระพรทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อสิ้นสุดโครงการ
จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมจุดเทียนชัยออนไลน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๓ ธ.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

สารคดีชุด “เสด็จประพาสต้น”

สารคดีชุด “เสด็จประพาสต้น”

ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดทำดีวีดีที่ทรงคุณค่า “เสด็จพระพาสต้น” ซึ่งเป็นเรื่องราวย้อนยุคไปสัมผัสความงามของวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินประพาสหัวเมืองทั้ง ๔๔ จังหวัด ทั่วประเทศ โดยได้รวบรวมพระราชหัตถเลขา พร้อมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินที่หาชมได้ยากมากกว่า ๕๐๐ ภาพ และภาพถ่ายสภาพบ้านเมืองเมื่อครั้งอดีตอีกกว่า ๔๐๐ ภาพ บันทึกเป็นดีวีดีรวม ๙ แผ่น พร้อมหนังสือสมุดภาพเสด็จประพาสต้น ๑ เล่ม บรรจุในกล่องสวยหรูจำหน่ายในราคาชุดละ ๙๙๙ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบำรุงการศึกษา
ผู้ที่สนใจซื้อดีวีดี สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๗๐ – ๒๖๕๓ - ๘ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ ธ.ค.๕๒

เกาะติ…

งานธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี สามัคคีสีเหลือง-แดง

งานธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี สามัคคีสีเหลือง-แดง

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน “ธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี สามัคคีสีเหลือง-แดง” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังมีการกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยทุกฝ่ายวร่วมประสานสามัคคีขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ไปได้ โดยจะมีการถ่ายทอดสดงานดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๒๑๕ – ๒๔๐๐ ซึ่งเป็นรายการรณรงค์ความสามัคคีที่น่าสนใจ เช่น การถ่ายทอดบทกวี การแสดงโขนและงิ้วธรรมศาสตร์ การร้องเพลงหมู่ สารคดีพิเศษนำเสนอประวัติความเป็นมาและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์หลายโครงการ ซึ่งเป็นการบริจาคด้วยการส่งข้อความสั้น SMS เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความสมานฉันท์สำหรับคนในชาติ
สำหรับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-แดง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ ธ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการ…

งานรำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๒

งานรำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๒

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม จึงมีพระดำริจัดงาน “รำลึกถึงคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๒ : I FEEL GOOD”ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนธันวาคม เพื่อระลึกถึงคุณพุ่ม ภายในงานจะมีการแสดงของศิลปินและเด็กออทิสติก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นอย่างสวยงามทั้ง เสื้อ สมุดโน้ต หมวก กระเป๋า ที่คั่นหนังสือ และการ์ดรูปแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์จะนำเอาภาพวาดของคุณพุ่มใน ๔ อารมณ์คือ Happy Laugh Smile และ Surpised มาพิมพ์ลงในผลิตภัณฑ์
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในงานได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒ ธ.ค.๕๒

เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการ “เพราะเราคือพี่น้องกัน”

กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการ “เพราะเราคือพี่น้องกัน”

กองทัพเรือ ได้สนับสนุนมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการ เพราะเราคือ...พี่น้องกัน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับทราบ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว่างกัน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันรังสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ โดยผู้ร่วมโครงการจะประกอบด้วย นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนจ่าของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนิสิตนักศึกษามุสลิมจากพื้นที่ภาคใต้ และนักเรียนปอเนาะ จำนวน ๑๔๐ คน


ข้อมูล กกพร.ฯ
๒ ธ.ค.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

เยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ

เยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ

เยาวชนในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเข้าพบและรับฟังโอวาทจาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือกำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ร่วมโครงการได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์ และได้ไปเยี่ยมชมหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบเพื่อให้รับทราบและเข้าใจภารกิจของกองทัพเรือ อาทิ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใน ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จะเยี่ยมชมพระราชวังเดิม และเข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทจาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
ผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งจะร่วมในพิธีแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรวมจัยไทยเป็นหนึ่ง ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ โดยกองทัพเรือกำหนดจะจัดกิจกรรมนำเยาวชนในโครงก…

การปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ประกอบด้วย
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ การถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ และการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๙๙,๙๙๙ ตัว ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ การไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๘๓ ตัว ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้ประสงค์จะร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา บริจาคได้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชีบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ของกองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ “บัญชีออมทรัพย์เลขบัญชี ๑๑๕ – ๒ – ๑๓๔๘๒ – ๙
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ข้าราชการไทยใสสะอาด ตามรอยพระยุคลบาท” โดย ฯพณฯ องคมนตรี อำพล เสนาณรงค์ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ทั้งนี้ทุกหน่วยของกองทัพเรือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเ…

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา

กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวาคม ๒๕๕๒) คณะสงฆ์ รัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวไทย จักได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติโดยทศพิศราชธรรม ทรงปฏิบัติพระราชกณียกิจเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า โดยจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ภายในงานมีการตักบาตร บรรยายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม การถวายผ้าป่าสามัคคี พร้อมทั้งอาศิรวาทถวายราชสดุดี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยอาราธนาพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร จำนวน ๑,๙๙๙ รูป มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธุดงควัตร และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วไปจำนวน ๑,๙๙๙ คน ร่วมปฏิบัติธรรมในวันดังกล่าว
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๔๔๑ – ๔๕๑๕ และ ๐ – ๒๔๔๑ – ๐๙๐๒

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง
กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๗ รุ่น ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
กองทัพเรือ ได้น้อมนำแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก และได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้เยาวชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อไป
โดยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และจะนำเยาวชนรุ่นที่ ๑ ทัศน…

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ
จากเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของทหารเรือ และเป็นการวางรากฐานในการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ กองทัพเรือจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ โดยในวันสำคัญนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมทั้งทุกหน่วยของกองทัพเรือจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๑๘ พ.ย.๕๒
เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมตามโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดกิจกรรม “๑,๕๐๐ ไมล์ รวมใจคืนทะเลสวย” ตามโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ เนื่องในวันกองทัพเรือ ใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ บริเวณชายหาดหน้าศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงกระตุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทะเลและการคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานไว้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยมี พลเรือโท ฆนัท ทองพูล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีกำลังพลของกองทัพเรือ จากกองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลเมืองสัตหีบ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โรงเรียนสิงห์สมุทร สมาคมดำน้ำ SIAM SCUBA และสมาคมดำน้ำ AC SCUBA โดยจะร…

ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ ๑” ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๑๐๐ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว หมู่บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการนี้ เกิดขึ้นจากการริเริ่มของคณะกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ทำหน้าที่รณรงค์รับเงินบริจาคเพื่อนำไปลงทุนหาดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ด้อยโอกาส โดยกองทุนเลือกจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นกิจกรรมแรกเพื่อให้แพทย์และทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยออกไปให้บริการกับชุมชนในเขตทุรกันดาร ซึ่งจะช่วยตอกย้ำจิตวิญญาณของชาวธรรมศาสตร์ที่สอนให้ศิษย์ธรรมศาสตร์ทุกคนรักประชาชน รักสังคมและรักประเทศชาติและการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้จะมีนิทรรศการให้ความรู้และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรควัณโรค โรคตาแดง และการดูแลรักษาสุขภาพทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานของจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาร่วมให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ จักรยานยนต์ บริการตัดผม แจกพันธุ์กล้าไม้ และเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมาร่วมมอ…

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมตามโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จะจัดกิจกรรม “๑,๕๐๐ ไมล์ รวมใจคืนทะเลสวย” ตามโครงการพิทักษ์ทะเล ๒๕๕๒ เนื่องในวันกองทัพเรือ ใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ บริเวณชายหาดหน้าศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงกระตุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทะเลและการคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานไว้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยมี พลเรือโท ฆนัท ทองพูล
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีกำลังพลของกองทัพเรือ จากกองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลเมืองสัตหีบ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โรงเรียนสิงห์สมุทร สมาคมดำน้ำ SIAM SCUBA และสมาคมดำน้ำ AC SCUBA โดยจะร…

ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ ๑” ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๑๐๐ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายาว หมู่บ้านนางาม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการนี้ เกิดขึ้นจากการริเริ่มของคณะกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นกองทุนที่ทำหน้าที่รณรงค์รับเงินบริจาคเพื่อนำไปลงทุนหาดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ด้อยโอกาส โดยกองทุนเลือกจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นกิจกรรมแรกเพื่อให้แพทย์และทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยออกไปให้บริการกับชุมชนในเขตทุรกันดาร ซึ่งจะช่วยตอกย้ำจิตวิญญาณของชาวธรรมศาสตร์ที่สอนให้ศิษย์ธรรมศาสตร์ทุกคนรักประชาชน รักสังคมและรักประเทศชาติและการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้จะมีนิทรรศการให้ความรู้และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรควัณโรค โรคตาแดง และการดูแลรักษาสุขภาพทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานของจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาร่วมให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ จักรยานยนต์ บริการตัดผม แจกพันธุ์กล้าไม้ และเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมาร่วมมอ…

การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพเรือ
จากเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของทหารเรือ และเป็นการวางรากฐานในการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ กองทัพเรือจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๐ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันกองทัพเรือ โดยในวันสำคัญนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมทั้งทุกหน่วยของกองทัพเรือจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน


ข้อมูล กปจ.กพร.ทร.
๑๘ พ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทาน

มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกองทัพไทย ขอเชิญประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ ส่งผลงานเข้าร่วม “โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.rdqb.go.th หรือสำนักงาน กปร. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๙๓ – ๑๙๙ ต่อ ๓๐๒ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๔ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๓๐ มิ.ย.๕๒

การแข่งขันโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาอังกฤษชิงแชมป์เอเชีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากผู้แทนวงการโต้วาทีในระดับเอเชีย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาอังกฤษชิงแชมป์เอเชียครั้งปฐมกฤษ์ ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยจะมีทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วทั้งเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๓๖ ทีม ซึ่งการแข่งขันโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาอังกฤษนี้ เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นรูปแบบที่ใช้ในการแข่งขันโต้สาระวาทีระดับโลกในปัจจุบัน การแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งตัวแทนองค์การโต้สาระวาทีของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียได้พิจารณาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน เพื่อเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของพัฒนาการการโต้สาระวาทีในทวีปเอเชีย
การแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความคิดของนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทวีปเอเชียให้ทัดเทียมในระดับโลกแล้วยังเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งกำลังก้าวสู่ความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๑๙ พ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดโครงการเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการพสกนิกรชาวไทยน้อมจิตบริจาคโลหิตถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
สำหรับในส่วนกลางจัดให้มีกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตและหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สาขาบริการโลหิต ๖ แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลรามาธิบดี และวชิรพยาบาล สำหรับในส่วนภูมิภาคจัดที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ๔ แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด…

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๗ รุ่น ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
กองทัพเรือ ได้น้อมนำแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก และได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา แต่ยึดมั่นในสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้เยาวชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อไป
โดยกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และจะนำเยาวชนรุ่นที่ ๑ ทัศนศึกษาระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศ…

พิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖๑๐ ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างให้กำลังพลของกองทัพเรือ มีความสนใจและเห็นความสำคัญของกีฬา ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านกีฬา อันนำไปสู่การออกกำลังกายหรือ เล่นกีฬามากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและสังคม โดยส่วนรวมอันจะส่งผลให้กำลังพล เป็นนักกีฬา ที่มีความสามารถได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติต่อไป
สำหรับพิธีปิดการแข่งขันฯ ในปีนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑา และกีฬาทหารเรือ ซึ่งหาดูได้ยาก ได้แก่ กระเชียงบก ม้าโรมัน มวยทะเล การแสดงของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชมขบวนพาเหรดอันสวยงามของหน่วยกีฬาต่างๆ ของกองทัพเรือ พิธีเชิญธงลงจากยอดเสา และปิดท้ายด้วยการแสดงพลุแล…

ปิดหาดสอ เพื่อปรับปรุงชั่วคราว

หาดสอ ตำบลทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ให้บริการดำน้ำเชิงอนุรักษ์สำหรับนักท่องเที่ยว และพักผ่อนชมทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมทั้งกิจกรรมและการเล่นน้ำบริเวณชายหาด โดยมีกรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบดูแล ซึ่งในปัจจุบันบริเวณชายหาดสอมีสภาพแวดล้อมทรุดโทรม กรมสรรพาวุธทหารเรือ จึงได้ดำเนินการ “ปิดหาด” ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายหาดสอให้กลับมาสมบูรณ์สวยงามดังเดิมตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป สำหรับการเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
.

ข้อมูล สพ.ทร.
๑๗ พ.ย.๕๒

หอแห่งแรงบันดาลใจ ณ โครงการดอยตุง

หอแห่งแรงบันดาลใจ ณ โครงการดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ซึ่งกอปรด้วยสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทุกพระองค์ต่างทรงเป็นแรงบันดาลใจและทรงเป็นต้นแบบของกันและกัน ที่จะเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อความผาสุกของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทุกพระองค์ทรงมี พระราชจริยวัตร หลักปรัชญาและหลักการทรงงานที่เรียบง่าย พระวิริยอุตสาหะที่ทรงมุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุขต่อประเทศไทย
ภายในหอแห่งแรงบันดาลใจ แบ่งเป็น ๗ ห้อง คือ ห้องราชสกุลมหิดล ห้องเรื่องราวของราชสกุลผ่านพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ห้องการกลับคืนสู่มาตุภูมิของราชสกุลมหิดล ห้องความทุกข์ยากของประชาชน ห้องแบบแผนการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอย่างยั่งยืน ห้องแบบแผนการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของปร…

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าถวายวัดในพื้นที่ภาคใต้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งให้ทราบว่า มหาเถรสมาคมและรัฐบาล ได้ดำเนินการมอบเครื่องกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคีถวายให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีผู้รับจองเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สำหรับในปี ๒๕๕๒ นี้ มหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายแก่วัด ซึ่งมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ ๕ รูป ไม่สามารถทอดกฐินได้ จำนวน ๕๗ วัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา จำนวน ๑๘ วัด จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๐ วัด จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒ วัด และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๗ วัด ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีเจ้าภาพครบหมดแล้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ กองทุนผู้ประสบอุบัติภัยภาคใต้ เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๐๑๑๑๙-๓ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๓๖ , ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๓๙ และ ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๑๙ -๑๐


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ พ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าถวายวัดในพื้นที่ภาคใต้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งให้ทราบว่า มหาเถรสมาคมและรัฐบาล ได้ดำเนินการมอบเครื่องกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคีถวายให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่มีผู้รับจองเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สำหรับในปี ๒๕๕๒ นี้ มหาเถรสมาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายแก่วัด ซึ่งมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ครบ ๕ รูป ไม่สามารถทอดกฐินได้ จำนวน ๕๗ วัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยะลา จำนวน ๑๘ วัด จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๐ วัด จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๒ วัด และจังหวัดสตูล จำนวน ๑๗ วัด ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีเจ้าภาพครบหมดแล้ว
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ กองทุนผู้ประสบอุบัติภัยภาคใต้ เลขที่บัญชี ๐๕๙-๐-๐๑๑๑๙-๓ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๓๖ , ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๓๙ และ ๐ ๑๔๔๑ ๔๕๑๙ -๑๐


ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ พ.ย.๕๒

บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ได้คัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งจะรับมอบรางวัลในงานวันกองทัพเรือ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) ประกอบด้วย
สาขาการทหาร
- น.ท.ประทีป อนุมณี
- ร.อ.วีรยุทธ พันธ์ฉลาด
- พ.จ.อ.เชิดศักดิ์ ดวงคำ
- จ.อ.ไพบูรย์ ฉายกระจ่าง
สาขาการพัฒนาสังคม
- น.ต.สุรพล คนล้ำ
สาขาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- พล.ร.ต.ณะ อารีนิจ
- น.อ.ยุทธ ปัทมะรางกูล
ซึ่งบุคคลดีเด่นเหล่านี้เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือ สังคม ประเทศชาติ มีผลงานปรากฏเด่นชัด จนถือได้ว่าเป็นบุคคลดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องในช่วงเวลานับตั้งแต่รับราชการในกองทัพเรือ จนถึงปัจจุบัน
.

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ พ.ย.๕๒

ศรชล.กำหนดจัดประชุมใหญ่เพื่อมอบนโยบาย

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ระหว่าง ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบนโยบายและแผนปฏิบัติการของ ศลชล.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในภาพรวม ทั้งในด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการด้านการข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชุมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการ ด้านการข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมท ๑๕๐ คน
ศรชล. จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุกๆ ด้าน อันได้แก่การจับกุมและป้องปรามการกระทำเยี่ยงโจรสลัด และการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในทะเล การช่วยเหลือ คุ้มครองการทำประมง คุ้มครองแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม สนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยมีหน่วยร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้…

กรมแพทย์ทหารเรือ ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด HINI

กรมแพทย์ทหารเรือ แจ้งเตือนให้กำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ระมัดระวังการระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ชนิด HINI ซึ่งกลับมาระบาดระลอกที่ ๒ ในช่วงฤดูหนาวนี้ โดยมีคำแนะนำดังนี้
๑. ให้หน่วยต่างๆ ให้ความรู้ในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ เสียงตามสาย โดยเน้นให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอจามให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก
๒. หมั่นทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่มีการสัมผัสมากๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๑-๒ ครั้ง
๓. หากพบผู้ป่วยเริ่มมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ให้แยกตัวผู้ป่วยไว้ให้เป็นสัดส่วน และรีบนำไปพบแพทย์
๔. หากพบการแพร่ระบาดที่หน่วยงานใด ให้ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันหมู่มากออกไปก่อน
และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nmd.go.th/preventmed
ข้อมูล พร.
๑๖ พ.ย.๕๒

ศรชล.กำหนดจัดประชุมใหญ่เพื่อมอบนโยบาย

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กำหนดจัดประชุม ศรชล.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ระหว่าง ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบนโยบายและแผนปฏิบัติการของ ศลชล.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในภาพรวม ทั้งในด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการด้านการข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชุมผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ใน ศรชล. ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/ปฏิบัติการ ด้านการข่าว และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมท ๑๕๐ คน
ศรชล. จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทางทะเลในทุกๆ ด้าน อันได้แก่การจับกุมและป้องปรามการกระทำเยี่ยงโจรสลัด และการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในทะเล การช่วยเหลือ คุ้มครองการทำประมง คุ้มครองแท่นขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม สนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยมีหน่วยร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดการประสานการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้…

เปิดเว็บไซต์ “เป็นฝนสู่ประชา จากบิดาของแผ่นดิน”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดตัวโครงการจัดทำเว็บไซต์ “เป็นฝนสู่ประชาจากบิดาของแผ่นดิน” ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยชาวต่างประเทศ ได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถด้านฝนหลวง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส และเป็นช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรและร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านฝนหลวง
เว็บไซด์ดังกล่าว ได้รวบรวมประวัติโครงการพระราชดำริฝนหลวง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงที่ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ประกอบด้วย ๑. พระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตา ๒. พระปรีชาสามารถราษฎร์ประจักษ์ ๓. พระประทานฝนหลวงพิเศษภักดิ์ ๔. ประเสริฐนัก พระดำรัส ขวัญประชา ๕. ติดตึงตรา พระราชกรณียกิจ สฤษดิ์ไผท โดยมีข้อมูล ๒ ภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าหาความรู้และชื่นชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย…

การปฏิบัติของเรือประมงที่ต้องนำเรือผ่านช่องแคบมะละกา

สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ได้แจ้งเตือนเจ้าของเรือและสมาคมประมงท้องถิ่นที่ต้องนำเรือผ่านช่องแคบมะละกาให้ดำเนินการตามกฎหมายประมง ซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียได้ปรับปรุงใหม่ โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้.
๑. เจ้าของเรือ ต้องติดต่อขอใบอนุญาตจากท่าเรือ PORT CLEARANCE จากสำนักงานขนส่งทางน้ำหรือสำนักงานเจ้าท่าในท้องที่
๒. เจ้าของเรือต้องแจ้งสมาคมประมงท้องถิ่นเพื่อแจ้งการผ่านช่องแคบมะละกา พร้อมแนบสำเนาใบออกจากท่า จำนวน ๑ ชุด
๓. สมาคมประมงท้องถิ่นแจ้งไปยังทัพเรือภาค สถานีตำรวจน้ำในท้องที่ สถานกงสุลอินโดนีเซียที่จังหวัดสงขลา สถานเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงจาการ์ตาและกรุงกัวลชาลัมเปอร์ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเรือออกจากท่า จำนวน ๑ ชุด
๔. ก่อนออกเรือ ให้เก็บอวน/อุปกรณ์ประมงทุกชนิด (ไม่เว้นแม้แต่เศษอวน) ไว้ใต้ระวางเรือให้เรียบร้อยและมิดชิด โดยอย่างนำไปวางไว้บนดาดฟ้าเรือ หรือบนเรือโดยเด็ดขาด
๕. ขอให้อย่าหลงเชื่อนายหน้าขายตั๋วจับปลาบางกลุ่ม ที่อ้างว่าสามารถจัดหาในอนุญาตนำเรือไปจับปลาได้ในเขตต่างๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียได้ปรับปรุงกฎหมายใหม่ ซึ่งเรือตรวจการณ์สามารถยิงและเผาทำลายเรือประมงต่างชาติที่…

ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองทัพเรือ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
โดยผู้ร่วมบริจาคสามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชากองทัพเรือ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือของกองทัพเรือ” โดยกรมการเงินทหารเรือ เลขที่บัญชี่ ๑๑๕-๒-๑๓๔๘๒-๙ หลังชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารแล้ว กรุณาสำเนาใบโอนเงินให้กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ โดยใบเสร็จรับเงินของกรมการเงินทหารเรือ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลได้ ตามประมวลรัษฎากร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๔๗๕ ๓๐๓๓ ,๐๒๔๗๕ ๓๐๓๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๘

ข้อมูล กวก.
๑๓ พ.ย.๕๒

พิธีมอบทุนและประมูลจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ประจำปี ๒๕๕๒

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กำหนดจัดพิธีมอบทุนและประมูลจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี โดยในงานดังกล่าวจะเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาด้านศิลปะในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากทั่วประเทศว่า เป็นผู้มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๕๒ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท และหลังจากนั้นจะจัดให้มีการประมูลผลงานศิลปกรรมที่ได้รับบริจาคโดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส รวมทั้งศิลปินรุ่นใหม่ และมีกาลาดินเนอร์ด้วย
ผู้มีจิตกุศลร่วมซื้อโต๊ะกาลาดินเนอร์ หรือร่วมประมูลผลงานศิลปกรรม ซึ่งจะนำรายได้ทั้งหมดนำสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๘๘
.

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๒ พ.ย.๕๒

งานสร้างปะการังเทียม

กรมประมงได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดสร้างปะการังเทียม ๒๐ แห่ง จำนวน ๗๗ ล้านบาท แบ่งเป็นแหล่งการจัดสร้างในพื้นที่ขนาดเล็ก ๑๙ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยฝั่งอ่าวไทยคงเหลือเพียงที่จังหวัดตราดและจันทบุรี ส่วนฝั่งอันดามันเหลือจังหวัดสตูล กระบี่ ตรัง ซึ่งต้องรอให้มรสุมหยุดก่อน โดยคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนมกราคม ๒๕๕๓
จากผลการจัดสร้างปะการังเทียมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ จนถึงปี ๒๕๕๒ มีการสร้างปะการังเทียมทั้งหมด ๓๖๒ แห่ง พื้นที่ ๒,๐๐๐ ตามรางกิโลเมตร ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณที่จัดสร้างปะการังเทียมมีจำนวนทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ขึ้น สัตว์น้ำบางชนิดที่หายากก็กลับมีการพบเพิ่มมากขึ้น เช่น ปลาหมอทะเลขนาดใหญ่ ปลาช่อนทะเล ปลาจะละเม็ดเทา ปลาดุกทะเลและปลาตะลุมพุก
สำหรับปี ๒๕๕๓ กรมประมงจะจัดสร้างปะการังเทียมขนาดเล็ก ๒๓ แห่ง โดยจะจัดวางใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๔ แห่ง นอกจากนี้ยังเร่งจัดสร้างปะการังเทียมแก่ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีและนรา…

กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด

กองทัพเรือโดยฝ่ายป้องกันและฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอกชนะยาเสพติด (ศตส.ทร.) ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ (บางนาและสุขสวัสดิ์ ๒๖) ในวันที่ ๑๔ และ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพเรือ (ศตส.ทร.) มีจุดมุ่งหมายให้กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัว ประชาชนทั่วไปทั้งในชุมชน สถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการต่างๆ มีสำนึกในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว เพื่อเป็นเกราะคุ้นกันภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่นต้านภัยยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในการร่วมกันเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติด โดยมีรูปแบบ คือ การจัดชุดรณรงค์เคลื่อนที่ สอดแทรกสาระการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งสมาคมภริยาทหารเรือ จะเยี่ยมบำรุงขวัญสมาชิกชมรมภริยาทหารเรือ ครอบครัวข้าราชการ สถานเลี…

สภากาชาดไทยจัดแรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๐

สภากาชาดไทย ร่วมกับ ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล และคณะกรรมการรวมใจสู่ห้องได้บุญ จัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “เยือนถิ่นเมืองกาญจน์.. ปลอบขวัญชายชาญทหารกล้า” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ศกนี้ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ – จังหวัดกาญจนบุรี รายได้จากการจัดงานเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย และคณะกรรมการรวมใจสู่ห้องได้บุญ ได้จัดให้มีกิจกรรมแข่งขัน “แรลลี่การกุศล..รวมใจให้กาชาด” เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นมา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการเพิ่มสายใยรักของสมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการแข่งแรลลี่ท…

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ

ในวันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) เวลา ๐๘๓๐ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ มีอาคารส่วนบัญชาการตั้งอยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิม ส่วนใหญ่ เป็นอาคารเก่ามีอายุการใช้ราชการไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี ได้รับการซ่อมบำรุงแล้วหลายครั้ง และใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยต่างๆ ในส่วนบัญชาการและหน่วยอื่นๆ รวมหลายหน่วย ทำให้พื้นที่การใช้งานอาคารมีความแออัดมาก
ในการนี้ คณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือ โดยคณะกรรมการปรับปรุงผังหลักวังนันทอุทยาน โดยมีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือเป็นประธานฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความแออัดของหน่วยในพื้นที่พระราชวังเดิม และจากการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือโดยแนวความในเบื้องต้น ได้พิจารณาพื้นที่ในวังนันทอุทยาน เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของกองทัพเรือ ซึ่งหน่วยที่จะย้ายไปอยู่ในพื้นที่วังนันทอุทยาน ประกอบด้วย กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.) สำนักพระธรรมนูญทหารเรือ (สธน.ทร.) สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ (สยป.…

DFM 99,5 ร่วมด้วยช่วยกัน “ทำดีตามรอยพ่อ” จัดอุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ ๘๓ รูป

DFM 99.5 ร่วมด้วยช่วยกัน จัดทำโครงการ “ทำดีตามรอยพ่อ” โดยจัดพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน ๕๙๙ รูป ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ,เชียงราย ,พิษณุโลก, จันทบุรี, ชุมพร และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ปวงชนชาวไทยแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษาในปี ๒๕๕๒ นี้
ในกรุงเทพมหานคร จัดอุปสมบทหมู่ ๘๓ รูป ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงขอเชิญชายไทยที่สนใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสามารถสมัครบวชได้ที่ DFM 99.5 ร่วมด้วยช่วยกัน ซอยรามคำแหง ๒๑
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา หรือ ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพบวช รูปละ ๓,๕๐๐ บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโกลเด้นเพลส (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) ชื่อบัญชี โครงการอุปสมบทหมู่ เลขที่บัญชี ๒๔๔-๒๐๔๘๓๔-๙ ประเภทออมทรัพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๑๖๗๗ หรือโทร. ๐๒ ๗๓๐ ๒๔๐๐ ต่อ ๕๑๐๑๙ -๒๒

ข้อมูล DFM 99.5
๙ พ.ย.๕๒

การแข่งขันสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน

สมาคมนักวิ่ง เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (สวสท.) โดยการสนับสนุนของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการแข่งขันสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ กรุงเทพมาราธอน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
งานกรุงเทพมาราธอน เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จึงกำหนดเรียกชื่อว่า “วิ่งรวมพลังสร้างสรรค์อนาคต” รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและปลูกฝังเยาวชนของชาติพร้อมครอบครัวเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างฐานการเล่นกีฬาและความเข้มแข็ง มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ บริเวณถนนสนามไชย หน้ากระทรวงกลาโหม แบ่งการแข่งขันเป็น ๕ ประเภท คือ มาราธอน ๔๒.๑๙๕ กม. , ควอเตอร์มาราธอน ๑๐.๕๕๐ กม. ประเภทเก้าอี้ล้อเลื่อนวีลแชร์สำหรับผู้พิการ,ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กม. และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ๒.๕ กม. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ มหากรรมแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ กรุงเทพมาราธอน เอ็กซ์โป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาชื่อดังระดับโลก สินค้าเพื่อสุขภาพ…

ภาพฝีพระหัตถ์ “เสือจับค้างคาว”

ร้านภูฟ้า เตรียมต้อนรับปีขาล โดยอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นภาพ “เสือจับค้างคาว” ความหมายเป็นมงคล ซึ่งคำว่าค้างคาวในภาษาจีนมีเสียงพ้องกับคำว่า “ฮก” หมายถึงโชค ลาภ วาสนา นำมาจัดทำเป็นเสื้อยืดโปโลคอลเลกชั่น “เสื้อโชคดีปีขาล” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน มีโชค มีวาสนาดีตลอดปี ๒๕๕๓
เสื้อโชคดีปีขาล มี ๖ สี ให้เลือก คือ สีครีม เขียว ฟ้า ม่วง อิฐ และชมพูอมม่วง ในราคาตัวละ ๓๕๐ บาท และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้อนรับปีเสือ ทั้งแก้วกาแฟ เหยือกน้ำ กระติกน้ำ สมุดบันทึก พวงกุญแจ ปากกา นาฬิกาแขวน ถุงผ้า และผ้าขนหนู ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ที่ร้านภูฟ้าทุกสาขา
ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๕ พ.ย.๕๒

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑

กองทัพเรือ สนับสนุน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๗ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๖ ต่อมาไทยได้ประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๐ มีทหารไทยจำนวน ๑,๒๘๔ คน อาสาไปช่วยประเทศสัมพันธมิตรในยุโรปรบกับฝ่ายเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี โดยออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑ ปรากฏว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ นำสันติภาพกลับมาสู่โลก ฝ่ายเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการียอมแพ้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๑ และลงนามในสัญญาสงบศึก ทหารไทยเสียชีวิตรวม ๑๙ นาย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายนของทุกปี จะมีการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่ร่วมรบในเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้อมูล กกพร.ฯ
๕ พ.ย.๕๒

ปี ๒๕๕๓ เป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอัคคีภัยมาโดยตลอด และกำหนดให้ปี ๒๕๕๓ เป็นปีการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการเพื่อเป็นริเริ่ม และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน
โดยมีโครงการประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันอัคคีภัย สำหรับคำขวัญ นั้นต้องสามารถสื่อความหมายถึงโครงการ “ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ” ได้อย่างชัดเจน ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม มีความยาวไม่เกิน ๒๕ คำ ทันสมัย จดจำง่ายและเด่นชัด ส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ท่านละ ๑ คำขวัญ รางวัลมี ๓ รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๘,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๓ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท ส่ง คำขวัญประกวดได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ส่วนสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ และระบบเตือนภัยจากอัคคีภัยนั…

งานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ ๔

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงแสดงดนตรี “กู่เจิ้ง” ในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ ๔ ณ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองตงกว่าน ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมครั้งสำคัญในฐานะที่ทรงเป็นทูตวัฒนธรรมจีน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นพระราชวงศ์ พระองค์แรกของโลกที่ทรงเครื่องดนตรีโบราณในราชสำนักจีนที่เรียกว่า “กู่เจิ้ง” ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งงานแสดง ๓ ครั้งที่ผ่านมา ได้รับความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นที่ประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ต่อประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีน สำหรับการแสดงครั้งนี้ทรงเลือกบทเพลง ๕ เพลง ได้แก่ เพลงระบำเผ่าอี้ เพลงเผ่าไทย เพลงเมฆตามพระจันทร์ เพลงเต้าลาซา และเพลงสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งตั้งเป็นพิเศษส…

หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ

หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวิทยาการในรัชสมัยปัจจุบัน ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งเอกสาร คำสั่ง ประกาศ โครงการ เอกสาร การประชุม ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง แบบแปลน แผนที่ แผนผัง หนังสือ สื่อดิจิตอล เช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ โดยเอกสารในหลายกิจกรรมมีค่าควรแก่การศึกษาและเป็นเอกสารต้นฉบับ ไม่สามารถอ่านได้จากที่อื่น
สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือน ขุมวิชาการที่ยิ่งใหญ่ เก็บรวบรวมพระราชกรณียกิจทุกด้าน เป็น ศูนย์รวมข้อมูลสำคัญทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรัชสมัยนี้ ผู้ที่สนใจใช้บริการที่หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๒ ๙๗๔๐ ต่อ ๑๐๓ ๑๑๓ และเว็บไซต์ www.narama 9.go.th
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๓ พ.ย.๕๒

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะพระอุโบสถวัดบรมนิวาส

วัดบรมนิวาส เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างครั้งทรงผนวชเมื่อปี พ.ศ.๒๓๗๗ เดิมชื่อว่า วัดนอก เมื่อสร้างแล้วเสร็จ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดบรมนิวาส วัดนี้เป็นวัดที่มีครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐาน ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก อาทิ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ และท่านพ่อลี ขณะนี้พระอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลง
ทางวัดบรมนิวาสร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงร่วมกันบูรณะพระอุโบสถวัดบรมนิวาสขึ้น เพื่อน้อมนำเป็นพระราชกุศลอุทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และน้อมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงสถาปนาพระอารามหลวง วัดบรมนิวาส ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ทุกองค์เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวที
จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพได้โดยบริจาคได้ที่สำนักงานโครงการบูรณะพระอุโบสถ วัดบรมนิวาส สำนักงานกองทุนพระพิชิตมารมัธยมพุทธกาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๔ ๐๗๐๘ และ ๐๘๗ ๙๒๕ ๕๒๒๙

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒ พ.ย.๕๒

ร้านจิตรลดาใช้ดอกรักและดอกบานไม่รู้โรยในผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อร่วมฉลองราชาภิเษกสมรสครบ ๖๐ ปี

ร้านจิตรลดาใช้ดอกรักและดอกบานไม่รู้โรยในผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อร่วมฉลองราชาภิเษกสมรสครบ ๖๐ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งดอกรักและดอกบานไม่รู้โรย เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักนิรันดร์ได้ดีที่สุด โดยจะนำดอกบานไม่รู้โรย เป็นตราในสินค้าต่างๆ อาทิ ร่ม กล้อง อัลบั้มรูป นอกจากนี้จะมีสตัฟฟ์ดอกไม้ โดยนำดอกรักจริงมารีดน้ำออกให้หมด จากนั้นนำไปชุบเงินและทองทำเป็นเข็มกลัด และยังมีการอัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คนขี่ตั๊กแตนจับช้าง” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานตั้งแต่ครั้งเปิดร้านจิตรลดา ซึ่งมีความหมายถึงการลงทุนน้อยๆ แต่ทำได้เยอะ โดยจะนำภาพวาดฝีพระหัตถ์มาประดับบนสินค้าต่างๆ อาทิ เสื้อยึด เสื้อโปโล แจ็คเกต ถุงผ้า เป็นต้น
สินค้าทั้งหมดจะเริ่มวางจำหน่ายที่ร้านจิตรลดาทุกสาขาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้าจำนวนมาก ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๓๕

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
๒ พ.ย.๕๒

โครงการพระมหามงคลรุ่นมีเสียงบทสวด

ชมรมพัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน หน่วยงานองค์กร และวัดที่สนใจร่วมโครงการ พระมหามงคล รุ่น มีเสียงบทสวด เพื่อร่วมเผยแพร่องค์พระประจำวันเกิด ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษ เพื่อเลื่อนปุ่ม จะมีเสียงบทสวดบูชาดังขึ้นจากองค์พระในผอบ
องค์พระมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เช่น เศษฐานองค์พระพุทธชินราช ผงว่านพิเศษหลวงพ่อเดิม/หลวงปู่ทิม ไม้ต้นตะเคียนทอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน คือ ทางชมรมจะรับจัดสร้างองค์พระในราคาทุน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีไว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้รับฟังเสียงสวดมนต์ที่เป็นที่พึ่งทางใจด้วย
โครงการแบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ วัดที่สนใจร่วมโครงการ / รับองค์พระเปิดสั่งจอง/รายได้ผลต่างจากการเช่าบูชาทั้งหมดร่วมถวายแต่ละวัดนั้นๆ ตามยอดสั่งจอง
ส่วนที่ ๒ พุทธศาสนิกชนที่สนใจ เป็นกรรมการอุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการร่วมเผยแพร่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ส่วนที่ ๓ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ นำรายได้ผลต่างร่วมทำกิจกรรมกุศล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้น
ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๑๙ ๕๓๑๖ และ ๐๘ ๔๑๑๙ ๗๔๕๒ cmail:pattanathum@hotmail.c…

การจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ” ครั้งที่ ๕

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับชมรมนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานวันสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ” ครั้งที่ ๕ ร่วมกับชมรมนาวิกโยธิน กำหนดจัดงานสดุดีวีรกรรม ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน
การจัดงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ” ดังกล่าว กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับชมรมนาวิกโยธิน ซึ่งเป็นนายทหารเรือพรรคนาวิกโยธินที่เกษียณอายุราชการแล้วร่วมกันจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงวีรกรรมและเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านและทหารผู้กล้าทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของพวกเราลูกหลานเหลนไทย ที่จะกระทำได้ต่อบรรพบุรุษนักรบกล้าของไทยเรา ในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม พ่อค้า ประชาชน นิสิตนักศึกษาในจังหวัดจันทบุรี แ…

ยูเนสโกตั้งฐาน ศูนย์โบราณคดีใต้น้ำในไทย

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ยูเนสโก ว่า เดิมศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำ ได้ตั้งอยู่ที่ประเทศศรีลังกาแต่องค์การยูเนสโกพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพด้านโบราณคดีใต้น้ำที่ทันสมัยในภูมิภาคอาเซียน จึงได้ขอย้ายฐานมาตั้งที่ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี เพื่อทำหน้าที่ในการฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อสำรวจค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับโบราณวัตถุใต้ท้องทะเล โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำ ได้จัดตั้งเสร็จแล้วและเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคน นี้ โดยจะมีหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้สถานที่สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ ท่าแฉลบ เป็นห้องเรียนหลัก และเลือกแหล่งโบราณคดีใต้น้ำเรือมันนอก เรือเมล์สมัย รัชกาลที่ ๖ ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นภาคปฏิบัติห้องเรียนใต้ทะเล
ปัจจุบันทั่วโลกมีประเทศสมาชิกโบราณคดีใต้น้ำ จำนวน ๖๓ ประเทศ ขณะนี้มีสมาชิกในเอเชียส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการอบรมรุ่นแรกแล้ว ๑๒ ราย จาก ๗ ประเทศ ได้แก่ …

หนังสือแสงนั้นมิจางหาย

หลังจากหนังสือ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ซึ่งเป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ วางจำหน่ายแล้ว ในปี ๒๕๕๒ นี้ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา จึงมีดำริในการจัดทำหนังสือ “แสงนั้นมิจางหาย” เพื่อสืบทอดต่อจากหนังสือแสงหนึ่งคือรุ้งงาม เป็นการสื่อให้เห็นว่า พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนครธิวาสราชนครินทร์ นั้น ยังประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทย มิได้เลือนหายไปกับกาลเวลา
หนังสือ “แสงนั้นมิจางหาย” ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านพระฉายาลักษณ์ในการเสด็จออกงานอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้าย รวมถึงประมวลภาพเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ริ้วขบวนต่างๆ การก่อสร้างพระเมรุการบรรจุพระสรีรางคาร ฯลฯ โดยสังเขป และส่วนที่เป็นการสานต่อพระปณิธานที่ต่อเนื่องตั้งแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาจนถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือแสงนั้นมิจางหาย จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๐๐ บาท และหากรวมทั้งชุด บรรจุกล่องโชว์สัน พร้อ…

กองทัพเรือสนับสนุนการจัดงาน “ลอยประทีปวัดอรุณ รำลึกคุณเจ้าพระยา”

กองทัพเรือ สนับสนุนสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ และประชาคมเมืองเขตบางกอกใหญ่ ในการจัดงาน “ลอยประทีปวัดอรุณรำลึกคุณเจ้าพระยา” และงาน “เสน่ห์ฝั่งธน ถนนสายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณวัดอรุณราชวราราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามสู่อนุชนคนรุ่นหลัง และเนื่องในวันลอยกระทง ๒ พฤศจิกายน นี้ กองทัพเรือได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน พื้นที่บางนา-พระประแดง และพื้นที่โรงเรียนนายเรือ-อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ ของวันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๐๘๐๐ ของวันที่ ๓ พฤศจิกายน โดยติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน ๑๖๙๖
ข้อมูล กกพร.ฯ
๓๐ ต.ค.๕๒

กทม.มีนโยบายในการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีนโยบายในการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ขึ้น มีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดระบบการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของ กทม. และที่สาธารณะ เช่น ป้ายข้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ป้ายตอม่อใต้สถานีรถไฟบีทีเอส สะพานข้ามทางแยก สะพายยกระดับ ป้ายไตรวิชั่น ป้ายเทศกาล ป้ายจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางขอใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายทุกประเภทให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และเรียบร้อย รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางให้หน่วยงาน กทม. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกิจกรรมของประชาชนโดยใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ของ กทม. ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัดงบประมาณ ในส่วนของป้ายเถื่อนที่ลักลอบติด เช่น ป้ายเงินด่วน ขายสินค้า และหมู่บ้านจัดสรรจะมอบให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง ๕๐ เขต ดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน
ซึ่งจากนโย…

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดโครงการอนุรักษ์ลิงแสมเกาะเป็ด

พลเรือโท ยุทธนา ฟักผลงาม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ชัชวาล มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ลิงแสมเกาะเกล็ดแก้ว และหาแนวทางประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อสามารถเกื้อกูลกับการดูแลลิงแสมให้ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอย่างมีความสุข โดยไม่ถูกรบกวน ซึ่งจะทำการสร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ปลูกผลไม้ ไว้บนเกาะ พร้อมทั้งหาแนวทางการควบคุมปริมาณลิงให้คงที่ ถ้าปล่อยให้เกิดหรือมีจำนวนมากจะทำให้ยากต่อการดูแล
ลิงแสม ปกติจะอยู่บนบก บนภูเขา แต่ลิงแสมกลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะ และไม่ดุร้าย ไม่สร้างความเดือดร้อนและไม่เคยทำร้ายนักท่องเที่ยว ซึ่งหากโครงการแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ลิงแสมเกาะเกล็ดแก้วเสร็จแล้ว ก็จะทำให้เกาะเกล็ดแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง


ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๒ ต.ค.๕๒

กรุงเทพมหานคร จัดมหกรรมดนตรีในสวน

กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการมหานครแห่งดนตรีเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๒ นี้ จัดกิจกรรมดนตรีในสวนภายใต้ชื่องาน “เทศกาลคืนรอยยิ้มให้คนกรุงเทพฯ ด้วยเสียงเพลง-Bangkok Smile Music in The Park” ผ่านการแสดงดนตรีจากศิลปินมากมายหลากหลายสาขา อาทิ เพลงคันทรี่ เพลงแจ๊ส เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง เพลงป๊อป เพลงร็อกและเพลงสตริง ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นกลางสวน สาธารณะ ๘ แห่งทั่ว กทม. และในปีนี้ร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำกิจกรรมดนตรีในสวนคืนรอยยิ้มให้กลุ่มเยาวชนย่านสยามสแควร์ด้วย โดยกำหนดทุกวันเสาร์ เวลาประมาณ ๑๗๐๐ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม จนถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวม ๘ สัปดาห์
- วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีการแสดงดนตรีที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร และลานหน้าฮาร์ดร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์ เขตปทุมวัน
- วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีการแสดงดนตรีที่สวนพระนคร เขตพระนคร สวนวชิรเบญจทัศ และลานหน้าฮาร์คร็อคคาเฟ่สยามสแควร์
- วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีการแสดงดนตรีที่อุทยานเบญจสิริ สวนวชิรเบญจทัศ และลานหน้าฮาร์คดร็อค คาเฟ่ สยามสแควร์
- วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิ…

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดปางดูแลช้างชรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่อ “โครงการเหลือง-ฟ้า มหามงคล บ้านพักช้างชราปางแหละที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย โดยจะเปิดโครงการในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ภายในโครงการมีการให้บริการตรวจสุขภาพช้าง การปลูกพืช อาหารช้าง การพัฒนาแหล่งอาหารช้าง ตลอดจนการปลูกพืชสมุนไพร ยาบำรุงสำหรับช้าง เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมที่เกี่ยวกับช้าง ซึ่งผู้ที่มีช้างอยู่ในครอบครองและมีปัญหา สามารถใช้บริการบ้านพักช้างชราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๖ ต.ค.๕๒

พระราชทานชื่อสะพานภูมิพล ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมทางหลวงชนบท ได้ขอให้สำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งเชื่อมถนนพระราม ๓ กับถนนปู่เจ้าสมิงพาย ๒ ช่วง ทางสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือเชื่อมกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ ว่า “สะพานภูมิพล” ส่วนทิศใต้เชื่อมอำเภอพระประแดงกับตำบลสำโรงใต้ ได้รับพระราชทานชื่อว่า “สะพานภูมิพล ๒”
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นโครงการอันเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยมีพระราชประสงค์ให้รองรับรถบรรทุกให้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นวงแหวนเชื่อมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับบริเวณท่าเรือคลองเตย เพื่อไม่ให้รถบรรทุกเหล่านี้วิ่งผ่านเข้าไปในตัวเมืองชั้นใน


ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๖ ต.ค.๕๒

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง กองทัพเรือ

ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ กองทัพเรือ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชน จึงได้มอบหมายให้กองเรือยุทธการ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง มี พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำฯ โดยจะจัดเรือทำการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา และขอบฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งในพื้นที่ระหว่างสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า พื้นที่ระหว่างท่าเรือบางนา-อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ระหว่างโรงเรียนนายเรือ-อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า สำหรับพื้นที่นอกจากนี้จะให้การช่วยเหลือตามเหตุการณ์หรือความเหมาะสม เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ พฤศจิกายน เวลา ๑๗๐๐ – ๓ พฤศจิกายน เวลา ๐๘๐๐ และเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพเรือ จึงได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่างๆ ด้วย เช่น ตำรวจนครบาล ตำรวจน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง
การติดต่อสื่อสารกับศูนย์ช…

นิทรรศการสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น:นิทรรศการแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์

วาดศิลปะส่วนพระองค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน จะนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบผ่านนิทรรศการ “สิ่งที่คิด สิ่งที่เห็น:นิทรรศการแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ในพระเจ้าหลานเธอ พระองฺค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๓๐ – ๒๑๐๐ ยกเว้นวันจันทร์ ณ ห้องนิทรรศการ ๒ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น ๖ ดิ เอ็มโพเรียม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำ มุมมองและแรงบันดาลพระทัยในการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยนิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๕ แนวคิดสำคัญ คือ ค้นหา บอกเล่าจุดเริ่มต้น ที่ทรงหันมาสนพระทัยงานศิลปะ ตั้งต้น นำเสนอภาพวาดฝีพระหัตถ์ จุดเริ่มต้นสู่การทรงงานศิลปะในทิศทางใหม่ อิสรภาพ สะท้อนให้เห็นถึงอิสรภาพ ความรักและความเป็นตัวของตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด มายา ทรงสร้างสรรค์ถึงศิลปะแบบคอลลาวที่สะท้อนความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์สังคม ผ่านผลงานศิลปะแนวสัญลักษณ์ และเจ็บปวดกับศรัทธา ทรงสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่สะท้อนถึงความคิด ความเชื่อ ตลอดจนศรัทธาในศาสนาผูกโยงกับความรัก ความเจ็บปวดผ่านการวาดสรีระมนุษย์
จ…

กทม.ตรวจสุขภาพฟรีลดโรคไม่ติดต่อ

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๐ พบว่าอัตราผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ซึ่งโรคที่เกิดมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค” ประกอบกับแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวมักเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่
สำนักการแพทย์ กทม. จึงได้จัดโครงการการจัดบริการตรวจสุขภาพประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ โดยให้บริการตรวจน้ำตาล ไขมัน วัดความดัน และวัดมวลรวมของร่างกายให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ๕ แห่ง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร ตั้งแต่บัดนี้- ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งหากคัดกรองแล้วพบผู้ป่วยจะรับเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที จะขยายผลให้ครอบคลุมไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งใน กทม.ต่อไป

ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๒๑ ต.ค.๕๒

ขอรับทุนการศึกษากองทัพเรือ

กองทัพเรือมีทุนการศึกษามอบให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับการศึกษา โดยในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ ลูกจ้างชั่วคราวรับเงินเดือนจากงบประมาณกองทัพเรือ และให้รวมถึงพนักงานราชการด้วย และรับเงินเดือนตามอัตราไม่เกิน เดือนละ ๒๕,๗๐๐ บาท สำหรับหลักฐานการขอทุน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอรับทุน สำเนาทะเบียนบ้านแสดงรายการของผู้ขอรับทุน คู่สมรสและบุตรทุกคน สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าบุตรกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๒ ใบจ่ายเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนสำหรับลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักราชการที่ได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ กรณีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องแนบคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากผู้บังคับบ…

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดปากคลองมะขามเฒ่า

กองทัพเรือ ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่กองบัญชีและการเงิน กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๓๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ หรือโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ ๓๗๓-๒-๐๙๔๕๑ -๕ ชื่อบัญชี “วัดปากคลองมะขามเฒ่า” วัดปากคลองมะขามเฒ่า ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๔ มีพระครูวิมล คุณากร หรือ หลวงปู่ศุข เกสโร เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่สำคัญของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำหรับการเรียกชื่อวัดปากคลองมะขามเฒ่านั้น เริ่มแรก ที่บริเวณนี้มีต้นมะขามใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ต่อมาน้ำได้เชาะตลิ่งจนต้นมะขามโค่นลงไปในแม่น้ำ ชาวบ้านจึงถือเป็นชื่อหมู่บ้านและตำบลมะขามเฒ่ามาจนทุกวันนี้ โดยกองทัพเรือได้ร่วมกับจังหวัดชัยนาท นำกฐินสามัคคีไปทอดเพื่อนำรายได้บำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถที่ชำรุดทรุดโทรม และเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ยากจนใ…

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มีหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งในปี ๒๕๕๒ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๔ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และลำดับที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี พระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ การเลิกทาส เป็นการเปลี่ยนสภาพสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ไปสู่การเริ่มต้นแห่งประชาธิปไตย ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน นำประเทศไทยก้าวไปสู่ความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ นอกจากนั้นทรงปฏิรูปการปกครอง ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจและการคลัง ทรงเปลี่ยนแปลงเงินตรา ทรงตั้งธนาคารไทย ทรงให้มีการไฟฟ้า การประปา การคมนา…

งานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ ๑๑

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ สนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ชมรมกีฬาเปตอง และการท่าเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ ๑๑” ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีถวายพระราชกุศลโดยการทำบุญเลี้ยงพระตักบาตรพระสงฆ์ ๑๑๐ รูป มีบริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยแพทย์ ทันตกรรม บริการตัดผมและนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ตามหลักโหราศาสตร์ การจัดแสดงเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของวิถีไทยและความพอเพียงแบบเรียบง่ายตามรอยสมเด็จย่า การแสดงดนตรีจากกรมศิลปากรตอนย้อนตำนาน.....เล่าขานย่านบ้านเดิม ชมหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง หนุมานชาญสมรนิทรรศการเรื่องสายใยรัก สายใยผูกพัน ครอบครัวมหิดล นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีและกา…

งาน ๔๒ ปี ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ นำเกษตรไทยสู่ความเข้มแข็ง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบปีที่ ๔๒ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดงาน “๔๒ ปี ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่นำเกษตรไทยสู่ความเข้มแข็ง” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ บริเวณ กรมส่งเสริมการเกษตรบางเขน กรุงเทพฯ
ภายในงานมีการออกร้าน จำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า ๖๐ ร้าน บนพื้นที่กว่า ๑,๑๑๖ ตารางเมตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรที่น่าสนใจ ๑๐ หัวข้อหลัก ได้แก่ ระบบการผลิตและการตลาดไม้ผลส่งออก ระบบการผลิตและการตลาดไม้ดอกส่งออก พืชไร่เศรษฐกิจ แมลงเศรษฐกิจ การจดทะเบียนเกษตรกร ผลงานสำนักงานเกษตรจังหวัดชนะเลิศ การบริหารจัดการศัตรูพืชในชุมชน งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ ตัวอย่างของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอาชีพ และเยาวชนเกษตรคลื่นลูกใหม่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส…

วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ ๑๔ ปี

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๑๔ ปี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพิธีบวงสรวงศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหน่วย การมอบทุนการศึกษา พิธีสงฆ์ และการปล่อยปลา
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สถาปนาหน่วยเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหน่วยที่รับผิดชอบงานด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ งานกิจการพลเรือน งานปฏิบัติการจิตวิทยา งานประชาสัมพันธ์ งานช่วยเหลือประชาชน งานการเมืองในหน่วยทหาร งานเผยแพร่วิทยาการด้านกิจการพลเรือน งานพัฒนาประเทศ และงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่กองทัพเรือมอบหมาย ซึ่งงานด้านกิจการพลเรือนนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจของทหารในยามปกติและยามสงคราม เพื่อมุ่งให้ประชาชนสนับสนุนกิจการทหารในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันมี พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ


ข้อมูล กพร.ทร.
๒๐ ต.ค.๕๒

รางวัลโนเบล

รางวัลโนเบล คือรางวัลแห่งศักดิ์ศรี และบารมีสูงสุดที่โลกมอบให้แก่อัจฉริยชนแห่งสติปัญญา ผู้ที่ได้อุทิศตัวทำงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งความสุขให้แก่มวลมนุษย์ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลโนเบล ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล ประมาณ ๑๐ ล้านโคร์น หรือประมาณ ๗๐ ล้านบาท การมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม โดยผู้พระราชทาน คือ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน
ปัจจุบันรางวัลโนเบล มีทั้งหมด ๖ สาขา คือ สาขาเคมี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ และสรีรวิทยา สาขาวรรณกรรม สาขาสันติภาพ และสาขาฟิสิกส์ โดยในปี ๒๕๕๒ รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เป็นของนายบารัค โอบามา ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนโยบายระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการผลักดันให้ลดการสะสมนิวสเคลียร์ในโลก การลดความตึงเครียดกับโลกมุสลิม และส่งเสริมการดำเนินการทางการทูต และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๖ ต.ค.๕๒

สภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลาง และชุมชนโชคชัย ๔ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๒ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม เขตวังทองหลาง ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ และชาวชุมชนโชคชัย ๔ กำหนดจัดงาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย ๔” ครั้งที่ ๘ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐ เป็นต้นไป โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบบำรุงสภากาชาดไทย นำไปใช้ในการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ป่วยไข้ และผู้ทุกข์ยากในสังคมทั่วประเทศ
ศูนย์การค้าโชคชัย ๔ และชาวชุมชนโชคชัย ๔ ได้จัดให้มีงานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ภายใต้ชื่องาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย ๔” และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๘ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสืบสานประเพณีการลอยกระทง ณ บึงโชคชัย ๔ การประกวดนางนพมาศการประกวดกระทง และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมาย
สำหรับการประกวดนางนพมาศงาน “คืนเดือนเพ็ญ ลอยกระทง บึงโชคชัย๔” ครั้งที่ ๘ นี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของสตรีไทยที่ต้องการสมัครเข้าป…

กองทัพเรือ สนับสนุนงานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

วัดนางชี แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ กำหนดจัดงานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยกองทัพเรือ สนับสนุนเรือพระราชพิธี (เรือดั้ง) จำนวน ๒ ลำ พร้อมเรือลากจูง เพื่อใช้เป็นเรือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเข้าร่วมขบวนแห่ทางเรือ
วัดนางชี ได้จัดงานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของวัดมากกว่า ๒๐๐ ปี โดยมีขบวนแห่เรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปตามลำน้ำ เส้นทางวัดนางชี วัดไก่เตี้ย-วัดนางชี ซึ่งกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนงานประเพณีทางศาสนาที่สำคัญของวัดนางชีมาโดยตลอด

ข้อมูล กกพร.ฯ
๑๙ ต.ค.๕๒

รายการโทรทัศน์การกุศล “ร้อยดวงใจถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”

มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดรายการโทรทัศน์การกุศล “ร้อยดวงใจถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานแนวพระราชดำริ ด้านการสาธารณสุข การศึกษาและการสังคมสงเคราะห์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๒๒๒๐-๒๔๐๕
เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว ทั้งสองพระองค์ แต่มูลนิธิยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ จึงได้จัดรายการพิเศษนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจ และหารายได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานแนวพระราชดำริต่อไป
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ในรายการโทรทัศน์การกุศลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๒๒๐-๒๔๐๕ หรือบริจาคผ่านทางบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกะปิ…

เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เปิดพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
โดยพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้ชม ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐-๑๗๐๐ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอันมาก รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พระตำหนักที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เคยประทับ โดยภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ หอนิทรรศการ และส่วนร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาทิ กระเป๋าถือสกรีนรูปสุนัขทรงเลี้ยง และเสื้อยืดปักลายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรูปเสือ ตรงกับปีขาลท…

โครงการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ

สมาคมคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อสร้างศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพให้กับคนพิการในจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ วัดกลาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
และสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย กำหนดทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้างอาคารพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอาชีพตามความสามารถของผู้พิการ ด้วยการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ วัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายจะมีจำนวนคนพิการอยู่ประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ ประเทศไทยน่าจะมีประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๖ ล้าน ๕ แสนคน แต่กลับมีผู้พิการลงทะเบียนเพียง ๖ แสนกว่าคน คาดว่าน่าจะมีคนพิการไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ที่มีโอกาสได้รับการศึกษา และไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ที่มีโอกาสประกอบอาชีพ มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จากตัวเลขเหล่านี้ ทำให้องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือดูแลคนพิการ ต้องให้การสนับสนุนดูแลคนพิการให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และฝึกอาชีพ เพื่อทำให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ…

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดพิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐ หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดพิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระธาตุพระอรหันต์ ณ อาคารพลศึกษา หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมี พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธี
หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุพระอรหันต์ มาจากคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้สักการบูชา อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลพร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในสังกัด
สำหรับพิธีฉลองพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุพระอรหันต์ ประกอบด้วย พิธีทำบุญฉลองพระบรมสารีริกธาตุ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ ขึ้นประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาเมตตา ณ หอพระพุทธมหาเมตตา พิธีสมโภช และการปฏิบัติธรรม

ข้อมูล สอ.รฝ.
๑๕ ต.ค.๕๒

กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และบรรณสารการเดินเรือ

กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ให้บริการแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ENC (ELECTRONIC NAVIGATIONAL CHART) และบรรณาสารการเดินเรือ ซึ่งผลิตตามมาตรฐานขององค์การอุทกศาสตร์ทะเล (International Hydrographic Organization, IHO) บริการแก่นักเดินเรือและประชาชนทั่วไปและต่างประเทศที่เดินเรือในน่านน้ำไทยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในทะเล รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคง กิจการพาณิชย์นาวีของไทยแบบยั่งยืน
ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองอุปกรณ์การเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ ๒๒๒ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๒๗๘ หรือที่ www.navy.mi.th/hydro/enc
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๔ ต.ค.๕๒