Skip to main content

ผบ.ทร. นำข้าราชการ กองทัพเรือ จำนวน ๒,๕๐๐ นาย ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร กลางอ่าวไทย

          เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกองทัพเรือ จำนวน ๒,๕๐๐ นาย ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้ทำการขับร้องบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ลอยลำกลางอ่าวไทย พร้อมเรือหลวงตากสิน เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงปิ่นเกล้า และเรือ ต.๙๙๖ ซึ่งนอกจากเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้ว กำลังพลทั้ง ๒,๕๐๐ นาย ยังได้ร่วมขับร้องเพลงความฝันอันสูงสุดอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงดาบของชาติ อันเป็น เพลงพระนิพนธ์ใน พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 


          เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือธงและเรือบรรทุกอากาศยานลำแรก ของราชนาวีไทยโดยกองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือพระบาทสมเด็จพระทรงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามเรือหลวงลำนี้ว่า เรือหลวงจักรีนฤเบศร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี เรือหลวงจักรีนฤเบศร ต่อจากบริษัท บาซาน ประเทศสเปน โดยนำแบบมาจากเรือปรินซีเปเดอัสตูเรียส (Principe de Asturias) ของกองทัพเรือสเปน โดยปรับปรุงระบบขับเคลื่อน ระบบควบคุมการบิน ระบบอาวุธ และลดระวางขับน้ำลงเหลือสองในสาม โดยได้เริ่มสร้างในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๖ และวางกระดูกงูเรือในวันที่ ๑๒ ก.ค.๓๗ ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันที่ ๒๐ ม.ค.๓๙ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี 

          เรือหลวงจักรีนฤเบศร ได้เดินทางถึงประเทศไทยในต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน เรือได้เข้าประจำการ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๔๐ ต่อมาในวันที่ ๙ ก.ย.๔๐ 
          เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน เป็นเรือประเภทเรือฟริเกตซึ่งกองทัพเรือได้สั่งต่อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเรือที่กองทัพเรือออกแบบใหม่ร่วมกับบริษัท CHINA STATE SHIPBUILDING COORPERATION (CSSC) โดยใช้ระบบอาวุธและเครื่องจักรส่วนใหญ่ของยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นหลักจึงทำให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการรบที่ทันสมัย โดยชื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อเรือทั้งสองลำนี้ ซึ่งเป็นพระนามของพระมหากษ้ตริย์ที่ทรงกู้แผ่นดินไทยให้เป็นเอกราชจนถึงปัจจุบันนี้ 
          กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจิมเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตาก เพื่อความเป็นสิริมงคล ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีแก่กองทัพเรืออย่างหาที่สุดที่มิได้


          เรือหลวงปิ่นเกล้าเป็นเรือประเภทเรือพิฆาต เมื่อประมาณ ๖๐ ปี ที่ผ่านมา สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นช่วงเวลาของยุคการต่อสู้การแบ่งฝ่ายของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น สหรัฐอเมริกา ได้ทำการต่อเรือพิฆาตคุ้มกัน (Destroyer Escort ) จำนวน ๕๕๕ ลำ เพื่อมาคุ้มกันเรือสินค้าอังกฤษที่ถูกเรือดำน้ำของกองทัพเรือเยอรมันโจมตีจน เรืออับปาง โดยได้ทำการต่อเรือ Destroyer Escort ชั้น Cannon ทั้งหมด ๗๒ ลำ หนึ่งในนั้น ซึ่งเป็นเรือลำที่ ๕๙ ได้ชื่อว่า USS.HEMMINGER (DE 746) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Ensign Gyril Franklin Hemminger ผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการรบอย่างกล้าหาญ คนตัวตายในการยุทธ์ทางเรือที่หมู่เกาะโซโลมอน เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๒๔๘๕ และ นาง Hemminger ภริยาหม้ายได้รับเกียรติให้ปล่อยเรือลำนี้ลงน้ำในวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๔๘๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๐๑ สหรัฐ ฯ ได้ส่งมอบเรือ USS.Hemminger ให้ ราชนาวีไทย ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางทหารเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๐๒ ที่ Naval Shuoyard New York USA และได้เดินทางกลับถึงเมืองไทยเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๐๒ กองทัพเรือได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ชื่อเรือลำนี้ว่า "เรือหลวงปิ่นเกล้า" ตามพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์ ในขณะนั้น เรือหลวงปิ่นเกล้า ได้เข้าประจำการอยู่ในกองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ในปัจจุบัน 
                                                                                                       ข้อมูล สลก.ทร./กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                         ๑๘ พ.ย.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …