Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2009

งานบวงสรวงเสาชิงช้า

กทม. ได้บูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า โบราณสถานสำคัญของชาติแล้วเสร็จในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จึงกำหนดจัดงานบวงสรวงเสาชิงช้าที่ถือเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับราชประเพณี และบรมราชวงศ์จักรีมายาวนาน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายนนี้ ที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม.
พิธีประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระราชาคณะ ๖ รูป พระสงฆ์ ๘๓ รูป พิธีบวงสรวงเสาชิงช้าตามแบบพราหมณ์ พิธีพระราชทานกล้าสักมงคลสายพันธุ์เสาชิงช้าแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ขบวนแห่เล่าขานรัตนโกสินทร์ “จากไม้สู่เมือง เรืองรองวัฒนธรรมสืบสานตำนาน เรื่องเล่าเสาชิงช้า” และมีมหรสพที่หาชมได้ยากจากศิลปินแห่งชาติ อาทิ ละครชาตรี เพลงพื้นบ้าน พากย์หนังโบราณ โขนนั่งราว หุ่นกระบอก โขนรามเกียรติ์จากกรมศิลปากร ชุดรามาวตาร พร้อมเปิดให้จองกล้าสักมงคลพันธุ์เสาชิงช้า
ประชาชนที่สนใจสามารถไปร่วมพิธีได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ ก.ย.๕๒

กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ตามรอยสมเด็จย่า

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ร่วมกับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ตามรอยสมเด็จย่า เพื่อให้เยาวชนรู้จักเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ ตลอดจนแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของความพอเพียง และถ่ายทอดมาสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พสกนิกรชาวไทย
โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า ๔๐๐ เรื่อง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกเหลือ ๑๐ เรื่องที่เข้ารอบและได้โอกาสรับทุนในการผลิตผลงานเพื่อนำไปเผยแพร่ โดยเจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ๕ เรื่อง จะได้รับถ้วยรางวัล และมีโอกาสเดินทางตามรอยพระราชประวัติของสมเด็จย่า ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ๑๐ เรื่องสุดท้าย จะถ่ายทอดสู่สายตาผู้สนใจในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เวิลด์ ซีนีม่า ชั้น ๗ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศ ๕ เรื่องสุดท้าย ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากแว…

งานวันประมงแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และร่วมมือกันในการฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำให้มีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
สำหรับปี ๒๕๕๒ กรมประมงได้กำหนดจัดงานวันประมงแห่งชาติขึ้นในวันที่ ๒๖ กันยายน ณ บริเวณสวนรุกขชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยกรมประมงได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำไว้สำหรับใช้ปล่อยรวม ๙ ล้านตัว จำนวน ๑๑ ชนิด นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการด้านการประมง และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษา การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงจัดเตรียมไว้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๗๗ ล้านตัว
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๒๒ ก.ย.๕๒

ค่ายตากสิน จันทบุรีจัดพิธีส่งกำลังพลลง ๓ จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสินจันทบุรี จัดพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนร่วมส่งกำลังใจเป็นจำนวนมาก ที่ลานหน้าพระบรมรูปสมเด็จ พระเจ้าตากสิน
นาวาโท นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสินจันทบุรี พร้อมด้วยกำลังพลจำนวน ๑๖๐ นาย เข้ารับฟังโอวาทจาก พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธินค่ายตากสินจันทบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้ง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยรอบแรกจำนวน ๑๖๐ นาย และในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒ จะจัดส่งกำลังพลไปอีก ๖๐๐ นาย โดยนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้กำลังใจพร้อมให้โอวาท โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทั้ง ๑๖๐ นาย ได้ทำความเข้าใจกับพื้นที่และปรับตัวเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนระมัดระวังตัวให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
หลังจากนายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้โอวาทเสร็จแล้ว ได้จัดให้มีพิธีพรมน้ำมนต์และจากวั…

จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ที่มีความสวยงาม เหมาะสมและนำไปใช้ได้จริง อีกทั้ง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะสู

สภากาชาดไทยจัดประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพื่อค้นหาไอเดียสร้างสรรค์จาก นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสามารถสร้างสรรค์ความคิดแบบใหม่ สื่อถึงการดำเนินงานของศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ชิงเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ที่ระลึกจากสภากาชาดไทย
การจัดประกวดตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ของศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาล
สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ส่งเข้าประกวดมีดังนี้ ๑. ต้องมีองค์ประกอบที่สวยงาม สื่อถึงภาพลักษณ์และความหมายของการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๒. ออกแบบโดยใช้สีเกิน ๔ สี มีเครื่องหมายกาชาด สีแดง และข้อความ “ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ที่เห็นชัดเจน ๓. ผลงานแต่ละชิ้นต้องมีคำอธิบายถึงความหมายของรูปและสีที่ใช้แนบมาด้วย ๔. สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดูจากการสื่อความหมายตามหัวข้อที่กำหนดความคิดสร้างสรรค์ …

เสื้อการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุน “โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองน้ำขุ่น”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมกับพระสหาย จัดทำเสื้อการกุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุน “โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองน้ำขุ่น” ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบล วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์ ทรงรับผิดชอบการออกแบบวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์ จึงได้จัดทำเสื้อในโครงการวัดหนองน้ำขุ่นขึ้น โดยเสื้อมี ๓ แบบ ประกอบด้วย เสื้อลาย เทพสามกษัตริย์ ราคาตัวละ ๔๙๙ บาท เสื้อลายช้างเอราวัณ และเสื้อลายร่มโพธิ์ร่วมใจ ราคาตัวละ ๓๙๙ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง วิหารวัดหนองน้ำขุ่น ในพระอุปถัมภ์ฯ
ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อเสื้อได้ที่ร้านจิตรลดา (สาขาสวนจิตรลดา) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และศาลากลางจังหวัดระยอง และสอบถามรายละเอียดเ…

เปิดตัวหนังสือ “ดอกไม้ไทย”

สกุล อินทกุล ศิลปินนักจัดดอกไม้ และออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติ จัดทำหนังสือ ดอกไม้ไทย ซึ่งเป็นหนังสือวัฒนธรรมดอกไม้แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ในปี ๒๕๕๒ นี้
หนังสือดอกไม้ไทย ได้รวบรวมเรื่องราวของดอกไม้ไทยไว้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่มีรากเหง้า มีวัฒนธรรมของตนเอง และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนังสือนี้ได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ยงสวัสดิ์ กฤดากร รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา ได้รับอนุญาตจากอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยากฤต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี ๒๕๔๓ ให้นำภาพวาด “พวงร้อย” ซึ่งเป็นภาพหญิงสาวห่มสไบ นั่งพับเพียบเท้าแขนบนตั่งที่มีมาลัยดอกไม้วางประดับและภาพถ่ายหุ่นกระบอกเรื่องตะเลงพ่าย ที่มีความงดงามโดยศิราภรณ์ของหุ่นกระบอกทุกตัวประดับด้วยอุบะ ดอกไม้พวงเล็กๆ ไว้อย่างสวยงามมาลงพิมพ์ไว้ในหนังสือด้วย
หนังสือดอกไม้ไทย จัดพิมพ์สี่สีเป็นภาษาอังกฤษความยาว ๑๗๖ หน้า ราคา ๑,๗๗๗ บาท ผู้สนใจติดต่อได้ที่หมายเลข…

มูลนิธิชัยพัฒนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ภัทรพัฒน์”

มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นมูลนิธิที่รับสนองแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดี อันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่งการพัฒนาและเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงสินค้าและผลผลิตต่างๆ จากการพัฒนาในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ โครงการ จึงได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ภัทรพัฒน์” ขึ้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ ภัทรพัฒน์ (Pat Pat) ภัทร มีความหมายว่า ดี ประเสริฐ เป็นมงคลพัฒน์ มีความหมายว่าทำให้เจริญ และตราสัญลักษณ์เป็นเลข ๙ สื่อถึงรัชกาลที่ ๙ องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาและรูปช้างหมอบ ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสมัครเป็นสมาชิกเว็นไซต์ www.patpat 9.com ส่วนการจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะพัฒนาและนำไปจำหน่ายในร้านค้าต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคต่อไป
ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๑๗ ก.ย.๕๒

Car Free Day

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กทม. บีทีเอส รฟม. ขสมก. ชมรมจักรยานเพื่อคุณภาพชีวิต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับสุขภาพของคนในสังคม และสุขภาพของโลก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึก ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เนื่องในวัน Car Free Day ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๒ กันยายน ของทุกปี
การรณรงค์จะเน้นการงดใช้รถยนต์ส่วนตัว ๑ วัน ใช้รถยนต์สาธารณะในวันอาทิตย์ โดยให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนใช้จักรยานหรือการเดินในระยะทางใกล้ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมมือในการงดใช้รถยนต์ส่วนตัว ๑ วัน ในวันอาทิตย์ เพื่อช่วยลดมลภาวะ
ข้อมูล มูลนิธิกองทุนฯ
๑๗ ก.ย.๕๒

หนังสือ ๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สำนักผังเมือง (สผม.) ได้จัดทำหนังสือ “๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเป็นการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาแบบย่อของการพัฒนาสังคมไทยตลอดจนวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งในด้านองค์ประกอบของเมือง การบริหาร การปกครอง สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชุมชนของกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงกรุงเทพมหานคร อันเกี่ยวเนื่องด้วยพระอัจฉริยภาพ พระบารมี และพระราชดำริของกษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ที่แม้ว่าจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย แต่พระองค์ทรงห่วงใยดูแลทุกข์สุขและวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยอยู่เสมอ ด้วยแนวพระราชดำริมากมายที่ผู้บริหารบ้านเมืองและท้องถิ่น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ลุล่วงสำเร็จลง
หนังสือนี้สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ด้านวิชาการและอ้างอิงซึ่งสำนักผังเมือง จะได้นำออกเผยแพร่เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของกรุงเทพมหาน…

งานเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเรือของกองเรือยุทธการประจำปี ๒๕๕๒

กองเรือยุทธการ กำหนดจัดงานเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเรือของกองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘๐๐-๒๑๐๐ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี
งานเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเรือของกองเรือยุทธการประจำปี ๒๕๕๒ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดเกียรติแด่นายทหารชั้นนายพลเรือที่รับราชการครั้งแรกที่กองเรือยุทธการ และจะครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ เพื่อให้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเรือหรืออากาศยานที่เคยประจำการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้กำลังพลของกองเรือยุทธการได้ระลึกถึงคุณงามความดีของนายทหารชั้นยศพลเรือดังกล่าว เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬากอล์ฟ พิธีอำลากำลังพลทางเรือ พิธีเทิดเกียรติและงานเลี้ยงรับรองบนเรือหลวงนเรศวร

ข้อมูล กร.
๑๗ ก.ย.๕๒

มหกรรมวัฒนธรรมเขต ๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนสภาวัฒนาธรรมกรุงเทพมหานคร องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้การรวมตัวกันของสภาวัฒนธรรมเขต ๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานครจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐-๒๒๐๐ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับซึ่งกันและกัน เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบัน ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจต่อไป
ภายในงานมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของดี ๕๐ เขต และการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการแสดงทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามากมาย
จึงขอเชิญประชาชนพาบุตรหลานไปร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของชาวกรุงเทพมหานครร่วมกันในงานมหกรรมวัฒนธรรมเขต ๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๖ ก.ย.๕๒

เ ก…

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๒๔

กองทัพอากาศ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๒๔ ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๓๙ คน โดยมี พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน และพลอากาศตรี ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ
นายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศและผ่านกรตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุ่นๆ ละประมาณ ๓๕-๔๕ คน
ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๒๔ เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ จำนวน ๓๗ คน และเป็นศิษย์การบิน…

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อนุวิทยาลัยฮุนเซน บ้านจามยียม อำเภอมณฑลเสมา จังหวัดเกาะกง พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนานระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา โดยมี นายทัม สาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวกัมพูชาให้การต้อนรับ
โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนาน เป็นโครงการที่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ ตามโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนของทั้ง ๒ หมู่บ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
โดยในจังหวัดตราด ได้ดำเนินการในฝั่งกัมพูชาที่บ้านภูมิทะไม จังหวัดเกาะกง ส่วนฝั่งไทยดำเนินการที่บ้านโขดทราย อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการได้แก่ การจัดตั้งหมู่บ้านปลอดภัยเสพติด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมด้านสาธารณสุข พลเรือโท สุวิทย์ฯ กล่าวว่า สำหรับโค…

กทม. ฝึกอาชีพ ออนไลน์

วิทยาลัยชุมชน กทม. ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตwww.bkkelearning.com เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้น โดยเปิดสอนฝึกวิชาชีพออนไลน์ (E learning) ๑๒ หลักสูตร ประกอบด้วย วิชาช่างบริการตรวจเช็กเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ การทำอาหารไทยและขนมไทย อาหารว่าง การทำขนมปัง นวดแผนไทย (นวดฝ่าเท้า และนวดตัว) ไทยสปา ตัดเสื้อผ้าสมัยนิยม และตัด เสื้อผ้าสตรี
ประชาชนที่สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้งานระบบเรียนออนไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเทคนิค ๐ ๒๙๖๒ ๒๑๔๖-๘ ต่อ ๑๑๒,๑๑๔ ๑๕๐ และ ๐๘ ๕๒๒๑ ๕๔๘๒
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๕ ก.ย.๕๒

การมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายของกองทัพรือ ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ กำหนดประกอบพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องชมชลธี (ชั้น ๓) หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน
เครื่องหมายสหัทยานาวี ทำด้วยโลหะสีทอง ขนาดกว้าง ๒.๙ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ด้านบนของเครื่องหมายมีลักษณะเป็นรูปอาร์ม ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร พื้นลงยาสีน้ำเงิน ภายในรูปอาร์มมีรูปธงราชนาวี และคำว่า “รู้รัก สามัคคี” สีเหลือง ด้านล่างใต้รูปอาร์มมีแถบสะบัดขึ้นทั้งสองข้าง กลางแถบมีคำว่า “กองทัพเรือ” สีน้ำเงิน ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายสหัทยานาวี จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- เป็นผู้ที่กองทัพเรือเห็นสมควร
- เป็นผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเสียสละ และได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือ
การประดับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด โดยประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายชิดกับขอบกระเป๋าด้านใกล้กับดุมกลางลำตัวเสื้อ ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นประดับที่ปกกระเป๋าเสื้…

กองเรือยุทธการ บริการเรือสำหรับลอยอังคาร

กองเรือยุทธการ จัดบริการเรือลอยอังคารอัฐิผู้วายชนม์ เพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพลในสังกัดและครอบครัว และจัด เรือทัศนศึกษาทางทะเล โดยมีเรือ กร.๗๐๒ ตัวเรือสีขาว เรือ กร.๗๐๔ ตัวเรือสีหมอก ไว้สำหรับบริการ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธีพร้อมพิธีกรผู้กล่าวนำในพิธี จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่นำอัฐิและอังคารของผู้วายชนม์ไปอย่างเดียวเท่านั้น
สำหรับผู้มีความประสงค์จะลอยอังคารและทัศนศึกษา สามารถจองได้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ทำการ ในเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมวดเรือแผนกขนส่งกองสนับสนุนกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๙๐๒๐ และโทรภายในกองทัพเรือ หมายเลข ๗๔๗๒๗
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๕ ก.ย.๕๒

ฉลองครบ ๘ ปี ร้านภูฟ้า

ในโอกาสที่ร้านภูฟ้า ได้เปิดดำเนินการมาครบ ๘ ปี ร้านภูฟ้าได้อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีนักษัตร ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔-๒๕๕๒ และภาพวาดฝีพระหัตถ์ช้างภูฟ้า พร้อมทั้งอัญเชิญพรพระราชทาน “ก้าวไปข้างหน้า ภูฟ้าครบแปดปี” มาจัดทำเป็นคอลเลกชั่นพิเศษ “แปดปีภูฟ้า” ได้แก่ เสื้อยืดโปโลปักภาพวาดฝีพระหัตถ์ มีให้เลือก ๓ สี คือ สีม่วง สีฟ้า และสีเสื้ออมเทา นอกจากนี้ยังมีเสื้อยืดที-เชิ้ต สกีนภาพวาดฝีพระหัตถ์ สวยงาม สะดุดตา ทั้งสีฟ้าและสีขาว ราคาจำหน่ายตัวละ ๒๕๐-๓๕๐ บาท
ร้านภูฟ้าในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้ร้านภูฟ้านำไปผลิตสินค้าต่างๆ จำหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร โดยรายได้จากการจำหน่าย ทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนในถิ่นห่างไกล
จึงขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ…

วิ่งข้ามชาติมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย-เวียงจันทน์มาราธอน ๒๐๐๙

จังหวัดหนองคายร่วมกับองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว กำหนดจัดการแข่งขัน “วิ่งข้ามชาติมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย-เวียงจันทน์มาราธอน ๒๐๐๙” ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒
การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕ ปี ของการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมไปถึงเพื่อนบ้านในเขตอินโดจีน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่ ๓-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดย สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก การแข่งขัน แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ มาราธอน ระยะทาง ๔๒.๑๙๕ กม. ปล่อยตัวเวลา ๐๔๐๐ ค่าสมัคร ๘๐๐ บาท ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง ๒๔ กม. ปล่อยตัวเวลา ๐๕๐๐ ค่าสมัคร ๗๐๐ บาท ควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕๐ เมตร ปล่อยตัวเวลา ๐๕๔๕ ค่าสมัคร ๖๐๐ บาท และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง ๓ กม. ปล่อยตัวเวลา ๐๕๔๕ ค่าสมัคร ๖๐๐ บาท ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑-๕ แต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และนายกรัฐมนตรีไทย

การแข่งขันฝีมือช่างกองทัพเรือ ปี ๒๕๕๒

กองทัพเรือ โดย กรมอู่ทหารเรือ จัดการแข่งขันฝีมือช่างในกองทัพเรือ และการประกวดนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ กรมอู่ทหารเรือ
ผู้สมัครร่วมแข่งขันต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นข้าราชการทุกชั้นยศ ลูกจ้างประจำ ทหารกองประจำการไม่จำกัดเพศ-อายุ ปฏิบัติราชการในสังกัดกองทัพเรือ การแข่งขันเป็นแบ่งเป็นประเภทบุคคล สาขาอาชีพช่างโยธา สาขาอาชีพช่างผลิตอุปกรณ์สายพลาธิการ สาขาอาชีพช่างกลโรงงาน และสาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ประเภททีม (๗ คน) สาขาอาชีพช่างไม้ครุภัณฑ์และช่างเชื่อม
ซึ่งนอกจากการแข่งขันแล้ว ยังมีการประกวดผลงานวัตถกรรมด้วย ผลที่ได้รับจากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะทำให้เกิดการตื่นตัว และการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของหน่วยเทคนิค ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้กำลังพลรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อันเป็นนวัตกรรมก้าวหน้าที่จะเป็นประโยชน์ สามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยพัฒนาของกองทัพเรือได้ในอนาคต

ข้อมูล อร.
๑๔ ก.ย.๕๒

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดสัมมนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้านฝั่งทะเลอันดามัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๒) พลเรือโท ณรงค์ เทศวิศาล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้านฝั่งทะเลอันดามัน” ณ โรงแรมภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๙๐ คน
การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดด้านฝั่งทะเลอันดามัน อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบยาเสพติด รวมทั้งสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและเส้นทางการลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่แผนการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปในลักษณะบูรณาการรวมทั้งจัดตั้งโครงข่ายประสานการปฏิบัติร่วมกัน โดยจะทำให้การปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานป้องกันและปราบยาเสพติด ภาค ๘ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม (ฝ่ายทหาร)
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๔ ก.ย.๕๒

สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช

เพื่อเป็นการสานต่องานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี (๒ ทศวรรษ) แห่งการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ และโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ (๙๖ พรรษา) ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ นี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดทำโครงการสายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราชขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่สุดแห่งความเป็นสิริมงคลของชีวิต เพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดทำ จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุน ด้วยการร่วมทำบุญสายรัดข้อมือมหามงคลในราคา ๑๙๙ บาท ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายจะนำไปจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยการแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและสนับสนุนโครงการได้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ร้านจิตรลดาทั้ง ๑๔ สาขา ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำนักงานบริการลูกค้าดีแทคเฉพาะกรุงเทพฯ ทั้ง ๑๑ สาขา และเคาน์เตอร…

โครงการประชุมทางวิชาการ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๕

กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของกองทัพเรือ กำหนดจัดโครงการประชุม ทางวิชาการกองทัพเรือ ครั้งที่ ๕ เรื่องประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ : บทบาทของกองทัพเรือในอนาคต ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๓๐๐ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๐๑๕ กับการรักษาความมั่นคงทางทะเลในอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใช้ข้อตกลงและกลไก เพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภูมิภาค เช่น การแบ่งเขตแดนทางทะเล การแสวงทรัพยากรทางทะเล การก่อการร้ายโจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงทางทะเลทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป ผู้ช่วยทูตทหารประจำประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับประชาความมั่นคงอาเซียนกับการรักษาความมั่นคง ทางทะเล โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบข้อซักถาม
ข้อมูล ยศ.ทร.
๑๐ …

กองทัพเรือ เตรียมเปิดการดำน้ำเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ เตรียมเปิดการดำน้ำเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวของกองทัพเรือ ณ บริเวณอ่าวช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ปัจจุบันการดำน้ำเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสัตหีบซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ มีแหล่งดำน้ำที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่หลายชุด และได้มีการประกอบกิจกรรมดำน้ำมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดเหตุครูฝึกและนักดำน้ำสูญหายและเสียชีวิตที่จุดดำน้ำบริเวณเรือจุฑาทิพย์จม อ่าวช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมดำน้ำเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความปลอดภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ร่วมประชุมกับหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทาทางบริหารจัดการกิจกรรมดำน้ำเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างปลอดภัยในพื้นที่อ่าวสัตหีบ ในลักษณะโครงการเพื่อสังคม โดยจะใช้พื้นที่จุดดำน้ำบริเวณเรือจุฑิพย์ อ่าวช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นกิจกรรมนำร่อง และจะกำหนดมาตรฐานกิจกรรมดำน้ำของประเทศไทยให้เป…

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑๓ อัตรา โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจกรรม ๕ อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ๔ อัตรา และตำแหน่งพนักงานทำสวน ๒ อัตรา
สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ ถึงเวลา ๑๗๐๐ หรือสมัครทางไปรษณีย์ส่งถึงฝ่ายธุรการพิพิธภัณฑ์ฯ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๒๔๗๑ และ ๐๓๘ ๔๓๒๔๗๓ หรือหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๘๔๘๐ และ ๖๘๔๗๓
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๑ ก.ย.๕๒

โครงการ ทิ้ง – จับ - ปรับ

สืบเนื่องมาจากพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการเสนอจากการทำแบบสอบถามว่าควรจะทำการจัดระเบียบมากที่สุด กทม.จึงได้จัดทำโครงการ ทิ้ง – จับ – ปรับ ขึ้น
โครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนมีส่วนร่วมและตื่นตัวในการช่วยกันดูแลรักษาความสะดวก ในพื้นที่สาธารณะโดย กทม. จะนำมาตรการทางกฎหมาย คือ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ.๒๕๓๕ มาใช้ซึ่งมีโทษจับปรับผู้ที่ทิ้งขยะบนถนนไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลองโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ในเบื้องต้น กทม.จะปรับแบบโทษสถานเบาก่อนเพียง ๑๐๐ บาท จะเริ่มปรับจริงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่งนอกจากพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้ว จะให้เขตทั้ง ๕๐ เขต พิจารณาเพิ่มถังขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะ และดำเนินการโครงการทิ้ง-จับปรับ ด้วย
จึงขอความร่วมมือจากชาว กทม.ให้ความร่วมมือในการช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบร้อยของ กทม.
ข้อมูล นสพ.สยามรัฐ
๑๑ ก.ย.๕๒

งานวันมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันมหิดล ๒๔ กันยายน ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นการรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยจัดรายการเฉลิมพระเกียรติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพเรือ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๒๒๒๐ และในโอกาสวันมหิดล จะมีนักศึกษา ออกรับบริจาค พร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระราชสมภพ เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๓๔ และเสด็จสวรรคต เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ที่เยอรมนี แล้วเสด็จกลับมารับราชการทหารเรือ ต่อมาทรงมีอาการประชวรไม่สามารถรับราชการหนักได้ ประกอบกับทรงสนพระทัยด้านการแพทย์ จึงทรงอุตสาหะเสด็จไปศึกษาวิชาสาธารณสุขและวิชาแพทย์ ณ สหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และปริญญาแพทยศาสตร์ จากมหา…

โครงการทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ ๒๕๕๒ จัดสร้างสาวิกาสิกขาลัย

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ เสถียรธรรมสถาน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ ๒๕๕๒ จัดสร้างสาวิกาสิกขาลัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถวายกองผ้าป่าร่วมกันทั่วประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ เครื่องเขียน สมุด ปากกา ดินสอ ใบมีดโกน ผ้าไตรจีวร หนังสือธรรมะ หรือหนังสือให้ความรู้อื่นๆ รองเท้าแตะ รวมทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง โดยแยกให้ชัดเจนว่า ต้องการถวายพระสงฆ์ หรือมอบให้ทหาร หรือมอบให้กลุ่มแม่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ โดยบริจาคได้ที่สำนักพิพม์ดีเอ็นจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒ ถนนเพลินจิต (สถานีบีทีเอส ชิดลม) ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๘๐๐ ตั้งแต่บัดนี้-๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าในโครงการ “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ ๒๕๕๒ จัดสร้างสาวิกาสิกขาลัย ได้ที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๘๕ ๒๒๕๔-๕ และเว็บไซต์ www.dmgbooks.com.

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า
๘ ก.ย.๕๒

นิทรรศการเรื่อง ภูมิปัญญาไทยในหัตถกรรมโลหะ

ร้านภูฟ้าผสมผสานชั้น ๔ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้จัดนิทรรศการหมุนเวียน ครั้งที่ ๖ ในชื่อเรื่อง “ภูมิปัญญาไทยในหัตถกรรมโลหะ” โดยร่วมกับภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันนี้ – วันนี้ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
นิทรรศการหมุนเวียน เกิดขึ้นจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตะหนักว่าภูมิปัญญาไทยมีมากมาย คนไทยและเด็กไทยน่าจะมีโอกาสได้ชื่นชม จึงทรงมีพระดำริให้จัดนิทรรศการขึ้นในศูนย์การค้า เพื่อให้คนไทยสะดวกในการเข้าชม จึงเป็นที่มาของร้านภูฟ้า ผสมผสาน ซึ่ง ร้านภูฟ้าปัจจุบันมี ๑๐ สาขา อยู่ในกรุงเทพฯ ๘ แห่ง ในต่างจังหวัด ๒ แห่ง ได้แก่ ภูเก็ตและหัวหิน รายได้จากร้านภูฟ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดารเป็นเงินถึง ๖๓ ล้านบาทแล้ว สำหรับนิทรรศการภูมิปัญญาไทยในหัตถกรรมโลหะนี้ นำเสนอหัวข้อน่าสนใจต่างๆ เช่น ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติย่อของการโลหะกรรมสมัยโบราณในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ รวมไปถึงการทำโลหะด้วยกรรมวิธีโบราณในประเทศไทย สมัยปัจจุบัน และแหล่งโบราณคดีสำคั…

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวานนี้ (๗ กันยายน ๒๕๕๒ ) เวลา ๑๓๐๐ พลเรือตรี สุรศิษฎ์ สว่างจันทร์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเขาอิติสุคโต ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กองทัพเรือ โดย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ นอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แล้วยังส่งผลให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจิตภาวนา มุ่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่ดีงามเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติราชการ และการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีมีคุณภาพสืบไป โดยโครงการดังกล่าวเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ มีกำลังพลที่สมัครเข้าร่วมปฏิบัติจำนวน ๘๗ คน
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๘ ก.ย.๕๒

กรมประมงจัดงานประมงที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

เนื่องในวันที่ ๒๑ กันยายน เป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมงได้กำหนดจัดงานวันประมงแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒ บริเวณสวนรุกขชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และร่วมปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ทะเล โดยในปีนี้ได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำไว้ปล่อย ๑๑ ชนิด รวม ๙ ล้านตัว นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมด้านการประมง รวมถึงเตรียมผลิตภัณฑ์สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฯ ไว้จำหน่ายด้วย
สำหรับกิจกรรมวันประมงแห่งชาติในจังหวัดต่างๆ กรมประมงได้เตรียมสัตว์น้ำ จำนวน ๗๗ ล้านตัว ไว้ให้ประชาชนปล่อยคืนความอุดมสมบูรณ์สู่สายน้ำ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนงดทำการประมง ในวันที่ ๒๑ กันยายนนี้ ซึ่งเป็นวันประมงแห่งชาติ

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๗ ก.ย.๕๒

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประกวดเรือหลวงน่าอยู่

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดเรือหลวงน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กองเรือยุทธการ ร่วมกับ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดการประกวดเรือหลวงน่าอยู่ขึ้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยมีการตื่นตัวในการพัฒนาความเป็นอยู่ของกำลังพลภายในเรือให้มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู่ภายในเรือตลอดเวลา เรือจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของกำลังพลประจำเรือที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ภายในเรือตลอดเวลา
การประกวดเรือหลวงน่าอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ นี้ มีเรือเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น ๗๔ ลำ ผลการประกวดมีเรือหลวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๖ รางวัล รองชนะเลิศ จำนวน ๖ รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน ๖ รางวัล รวมทั้งหมด ๑๘ รางวัล สำหรับเรือหลวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือชั้น ๑ กลุ่มอายุมากกว่า ๑๔ ปี ได้แก่ เรือหลวงนราธิวาส สังกัด กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประเภทเรือชั้น ๑ กลุ่มอายุน้อยกว่า ๑๔ ปี ได้แก่ เรือหลวงตากสิน สังกัด กองเรือฟริเกตท…

กองทัพเรือ จัดงานครบรอบ ๒๐ ปี งานวิจัย

กองทัพเรือ โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จะจัดงาน “๒๐ ปี นาวีวิจัย สู่มิติใหม่ มั่นคง พัฒนา” ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ รวมทั้งเป็นการประสานความร่วมมือและระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานและนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยกองทัพเรือที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยกับความมั่นคงแห่งชาติ” และการเสวนาเรื่อง “การนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อร่วมแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” นอกจากนี้ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยยังนำหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชิงแชมป์โลกที่ประเทศออสเตรียมาร่วมแสดงภายในงานด้วย
ผู้สนใจเข้าร่วมงานครบ…

พลทหารนาวิกโยธิน เข้าอบรมจริยธรรมก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือตรี จำลอง วังส์ด่าน ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธิน ได้มอบหมายให้ นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกองการฝึกพลทหารศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมให้กับทหารกองประจำการมุสลิม ผลัดที่ ๑ ปี ๒๕๕๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอเมือง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหาร ข้าราชการ และพลทหารที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๔๑๗ นาย เข้ารับการอบรมจริยธรรม เป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กำลังพลในสังกัด ได้นำหลักธรรมของแต่ละศาสนาที่ตนเคารพนับถือมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และชีวิตประจำวัน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการศาสนาอิสลามมากขึ้น และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์นิพนธ์ เหมเสริม สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ริดวานุล อิสลาม หัวหมาก กรุงเทพฯ ปัจจุบัน เป็น “คอฎีบ” หรือผู้แสดงธรรมประจำมัสยิด อัลฮูดา บ้านเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาเป็นผู้บรรยายก่อ…

พิธีคืนคนดีสู่สังคม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เวลา ๑๐๐๐ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดพิธี “คืนคนดีสู่สังคม” ให้แก่นักเรียนวิวัฒนพลเมืองที่ครบกำหนดระยะเวลาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๑๒๐ วัน ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ หอประชุมกองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก บัณฑิตย์ จันทโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ และผู้บังคับบัญชาการฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีฯ รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดต้นสังกัดของนักเรียนได้มาเป็นสักขีพยาน ในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พุทธศักราช ๒๕๔๕ และหลักสูตรของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ ที่ต้องการให้นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านทัศนคติ เจตนาคติ และพุทธพิสัย ซึ่งจะนำไปต่อสู้และต่อต…

โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและปัญหาทางสังคมในพื้นที่สนามหลวง

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตพระนคร จัดทำโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและปัญหาทางสังคมในพื้นที่สนามหลวง โดยจะเริ่มดำเนินการใน ๑ กันยายน ๒๕๕๒ โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนกำลังพลในการปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่ในวันเริ่มดำเนินการด้วย
พื้นที่เขตพระนคร เป็นพื้นที่เขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน สถาบันการศึกษา และส่วนราชการที่สำคัญๆ ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมและการท่องเที่ยว ทำให้มีประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงาม และใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง และบริเวณใกล้เคียง แต่ปัจจุบันประสบปัญหาจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความสกปรก ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายของผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะทำให้ลดทอนความงามและคุณค่าของพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ลงไป และสำนักงานเขตพระนคร ยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอาชญากรรมจำนวนมาก สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอ…

สอ.วด.แจ้งข่าวสารการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) แจ้งข่าวสารให้สมาชิก สอ.วด.ทราบเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ บางแห่ง เสนอให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่า สอ.วด.นั้น สอ.วด.ชี้แจงให้ทราบว่า แม้ว่าดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์บางแห่งคิดอัตราร้อยละ ๗.๑ ในขณะที่ดอกเบี้ยของ สอ.วด.คิดอัตราร้อยละ ๗.๕ นั้น แต่ สอ.วด.มีเงินเฉลี่ยคืนที่ให้แก่สมาชิกประมาณร้อยละ ๑๑.๖๐ ทำให้ดอกเบี้ยสุทธิของ สอ.วด.จริง เหลือเพียง ร้อยละ ๖.๖๓
นอกจากนั้นการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารพาณิชย์จะมีค่าใช้จ่ายอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น ให้ทำประกันชีวิต มีการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ทำให้ผู้กู้ได้รับเงินกู้ไม่เต็มตามจำนวนเงินที่ต้องการ ทั้งนี้ สอ.วด.ยังให้สิทธิด้านต่างๆ ตอบแทนให้สมาชิก เช่น สวัสดิการการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือ เมื่อสมาชิกประสบภัยพิบัติหรือเสียชีวิต เป็นต้น
ดังนั้นสมาชิกที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สอ.วด. หมายเลข ๕๕๐๘๘

ข้อมูล สอ.วด.
๑ ก.ย.๕๒