Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่ ๑ / ศรชล.เขต ๑ ทำการช่วยเหลือลูกเรือดนัย ๘ ที่ได้ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับค่าจ้าง โดยลูกเรือ ติดค้างอยู่ที่เรือซึ่งจอดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ให้เดินทางกลับประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๐ กองทัพเรือโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบให้ ทัพเรือภาคที่ ๑ /ศรชล.เขต ๑ โดยมี พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล.เขต ๑ เข้าตรวจสอบและทำการช่วยเหลือลูกเรือดนัย ๘ ตามคำสั่งของรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจภูธรศรีราชา ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการกงสุล ได้จัดชุดบูรณาการ ขึ้นเรือดนัย ๘ เพื่อสอบถามข้อมูลจากลูกเรือ เพื่อสรุปข้อเท็จจริง ตามที่ได้ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับค่าจ้าง โดยลูกเรือติดค้างอยู่ที่เรือซึ่งจอดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ให้เดินทางกลับประเทศไทย
         โดยสรุปผลการตรวจเบื้องต้น จากคำบอกเล่าของลูกเรือ ลูกเรือได้รับค่าจ้าง โดยนายจ้างแจ้งว่า ได้จัดการโอนค่าจ้างไปให้เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ จำนวน ๔ เดือน คงค้างจ่ายอีก ๑ เดือน
          กองทัพเรือ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือ บูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้ ลูกเรือดนัย ๘ ได้เดินทางกลับประเทศไทย และนายจ้างได้เร่งจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับลูกเรือ ทั้งนี้ในส่วนที่คงค้างจ่าย เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะเร่งรัดนายจ้างต่อไป สำหรับในส่วนการสอบถามข้อมูลและข้อเท็จจริง นั้น ในส่วนของพนักงานสอบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการต่อไป หากพบการกระทำที่มีความผิด ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
                                                                                   
                                                                                                    ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ.
                                                                                                             ๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…