Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่ ๑ / ศรชล.เขต ๑ ทำการช่วยเหลือลูกเรือดนัย ๘ ที่ได้ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับค่าจ้าง โดยลูกเรือ ติดค้างอยู่ที่เรือซึ่งจอดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ให้เดินทางกลับประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๐ กองทัพเรือโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบให้ ทัพเรือภาคที่ ๑ /ศรชล.เขต ๑ โดยมี พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล.เขต ๑ เข้าตรวจสอบและทำการช่วยเหลือลูกเรือดนัย ๘ ตามคำสั่งของรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำรวจภูธรศรีราชา ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการกงสุล ได้จัดชุดบูรณาการ ขึ้นเรือดนัย ๘ เพื่อสอบถามข้อมูลจากลูกเรือ เพื่อสรุปข้อเท็จจริง ตามที่ได้ร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับค่าจ้าง โดยลูกเรือติดค้างอยู่ที่เรือซึ่งจอดอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ให้เดินทางกลับประเทศไทย
         โดยสรุปผลการตรวจเบื้องต้น จากคำบอกเล่าของลูกเรือ ลูกเรือได้รับค่าจ้าง โดยนายจ้างแจ้งว่า ได้จัดการโอนค่าจ้างไปให้เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ จำนวน ๔ เดือน คงค้างจ่ายอีก ๑ เดือน
          กองทัพเรือ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือ บูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้ ลูกเรือดนัย ๘ ได้เดินทางกลับประเทศไทย และนายจ้างได้เร่งจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับลูกเรือ ทั้งนี้ในส่วนที่คงค้างจ่าย เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะเร่งรัดนายจ้างต่อไป สำหรับในส่วนการสอบถามข้อมูลและข้อเท็จจริง นั้น ในส่วนของพนักงานสอบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการต่อไป หากพบการกระทำที่มีความผิด ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
                                                                                   
                                                                                                    ข้อมูล สน.ปชส.ศปมผ.
                                                                                                             ๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐