Skip to main content

หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ (ร.ล.อ่างทอง) ส่งผ่านการช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ (ส่วนหน้า) เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

          วันนี้ ๓๐ ม.ค.๖๐ พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (ผบ.มบภ.ทร.)/ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กยพ.กร.) พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ของหมู่เรือฯ และ ผบ.ร.ล.อ่างทอง เดินทางจาก ร.ล.อ่างทอง ด้วยเรือระบายพล ขนาดเล็ก (LCVP) ขึ้นสู่ฝั่ง ณ หาดแพรกเมือง อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช เมื่อเวลา ๑๐๓๐ เพื่อส่งผ่าน การช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กับ พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์ ผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒

          ทั้งนี้ หมู่เรือฯ ได้นำถุงยังชีพ สิ่งของบริจาคจาก ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กองทัพเรือ ที่ ร.ล.มันนอก ลำเลียงมาจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ จว.สมุทรปราการ เพื่อส่งผ่าน หมู่เรือฯ (ร.ล.อ่างทอง) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการช่วยเหลือในขั้นฟื้นฟูต่อไป ทั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เดินทางมายังหาดแพรกเมือง เพื่อแสดงความขอบคุณกองทัพเรือที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในห้วงเวลาที่เกิดอุทกภัย จนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์คลี่คลาย
          หลังจากรับส่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ร.ล.อ่างทอง) จะออกเดินทางกลับฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ส่วนหน้า) โดย ร.ล.กระบี่ พร้อมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ ๒ ( Bell-212) และกำลังพล ได้เดินทางเข้าพื้นที่รับผิดชอบแทน ร.ล.อ่างทอง ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และฟื้นฟูพื้นที่จนกว่าประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยึดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน"

                                                                                                   ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                        ๓๐ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐