Skip to main content

หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ (ร.ล.อ่างทอง) ส่งผ่านการช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยให้กับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๒ (ส่วนหน้า) เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

          วันนี้ ๓๐ ม.ค.๖๐ พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ (ผบ.มบภ.ทร.)/ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กยพ.กร.) พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ ของหมู่เรือฯ และ ผบ.ร.ล.อ่างทอง เดินทางจาก ร.ล.อ่างทอง ด้วยเรือระบายพล ขนาดเล็ก (LCVP) ขึ้นสู่ฝั่ง ณ หาดแพรกเมือง อ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช เมื่อเวลา ๑๐๓๐ เพื่อส่งผ่าน การช่วยเหลือและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กับ พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์ ผู้แทนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒

          ทั้งนี้ หมู่เรือฯ ได้นำถุงยังชีพ สิ่งของบริจาคจาก ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กองทัพเรือ ที่ ร.ล.มันนอก ลำเลียงมาจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าฯ จว.สมุทรปราการ เพื่อส่งผ่าน หมู่เรือฯ (ร.ล.อ่างทอง) ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการช่วยเหลือในขั้นฟื้นฟูต่อไป ทั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เดินทางมายังหาดแพรกเมือง เพื่อแสดงความขอบคุณกองทัพเรือที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในห้วงเวลาที่เกิดอุทกภัย จนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์คลี่คลาย
          หลังจากรับส่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ (ร.ล.อ่างทอง) จะออกเดินทางกลับฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ (ส่วนหน้า) โดย ร.ล.กระบี่ พร้อมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ ๒ ( Bell-212) และกำลังพล ได้เดินทางเข้าพื้นที่รับผิดชอบแทน ร.ล.อ่างทอง ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และฟื้นฟูพื้นที่จนกว่าประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยึดตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน"

                                                                                                   ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                        ๓๐ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…