Skip to main content

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยแจกถุงยังชีพให้ หมู่ ๒ บ้านเฉียงพง และทำความสะอาดวัดศาลาธรรม์ ตำบลบ้านใหม่ และวัดวารีปาโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด
          และจัดชุดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนใน หมู่ ๖ ตำบลเคร็ง จำนวน ๓ หลังคาเรือน สถานการณ์ระดับน้ำลดลงในทุกพื้นที่การสัญจรทางบกเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
          เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลำเลียงและมอบถุงยังชีพพระราชทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอชะอวด ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อำเภอชะอวด โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฯ และดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนในพื้นที่ หมู่ ๖ ตำบลเคร็ง จำนวน ๓ หลังคาเรือน
          ศูนย์บรรเทาฯ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การบริหารทางการแพทย์ ที่วัดวารีปาโมกข์ ทำความสะอาด โรงเรียน วัดหัวเค็ด และเยี่ยมให้กำลังใจคนชราที่อยู่บ้านคนเดียว 
          และสถานีเรือสมุย ศูนย์บรรเทาฯ ร่วมกับ ป้องกันภัยสมุย พระวัดบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการรื้อขยะ กิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองบางทา หมู่ ๑ บ่อผุด ข้างวัดบ่อผุด ซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักของย่าน ตำบลบ่อผุด เพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำสู่ ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดเวลาการท่วมขัง
                                                                                                          ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                           ๑๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…