Skip to main content

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยแจกถุงยังชีพให้ หมู่ ๒ บ้านเฉียงพง และทำความสะอาดวัดศาลาธรรม์ ตำบลบ้านใหม่ และวัดวารีปาโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด
          และจัดชุดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนใน หมู่ ๖ ตำบลเคร็ง จำนวน ๓ หลังคาเรือน สถานการณ์ระดับน้ำลดลงในทุกพื้นที่การสัญจรทางบกเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
          เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลำเลียงและมอบถุงยังชีพพระราชทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอชะอวด ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อำเภอชะอวด โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฯ และดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนในพื้นที่ หมู่ ๖ ตำบลเคร็ง จำนวน ๓ หลังคาเรือน
          ศูนย์บรรเทาฯ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การบริหารทางการแพทย์ ที่วัดวารีปาโมกข์ ทำความสะอาด โรงเรียน วัดหัวเค็ด และเยี่ยมให้กำลังใจคนชราที่อยู่บ้านคนเดียว 
          และสถานีเรือสมุย ศูนย์บรรเทาฯ ร่วมกับ ป้องกันภัยสมุย พระวัดบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการรื้อขยะ กิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองบางทา หมู่ ๑ บ่อผุด ข้างวัดบ่อผุด ซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักของย่าน ตำบลบ่อผุด เพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำสู่ ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดเวลาการท่วมขัง
                                                                                                          ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                           ๑๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …