Skip to main content

กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยแจกถุงยังชีพให้ หมู่ ๒ บ้านเฉียงพง และทำความสะอาดวัดศาลาธรรม์ ตำบลบ้านใหม่ และวัดวารีปาโมกข์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด
          และจัดชุดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนใน หมู่ ๖ ตำบลเคร็ง จำนวน ๓ หลังคาเรือน สถานการณ์ระดับน้ำลดลงในทุกพื้นที่การสัญจรทางบกเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
          เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลำเลียงและมอบถุงยังชีพพระราชทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน อำเภอชะอวด ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการ อำเภอชะอวด โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฯ และดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนในพื้นที่ หมู่ ๖ ตำบลเคร็ง จำนวน ๓ หลังคาเรือน
          ศูนย์บรรเทาฯ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้การบริหารทางการแพทย์ ที่วัดวารีปาโมกข์ ทำความสะอาด โรงเรียน วัดหัวเค็ด และเยี่ยมให้กำลังใจคนชราที่อยู่บ้านคนเดียว 
          และสถานีเรือสมุย ศูนย์บรรเทาฯ ร่วมกับ ป้องกันภัยสมุย พระวัดบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำการรื้อขยะ กิ่งไม้ สิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองบางทา หมู่ ๑ บ่อผุด ข้างวัดบ่อผุด ซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักของย่าน ตำบลบ่อผุด เพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำสู่ ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดเวลาการท่วมขัง
                                                                                                          ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                           ๑๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐