Skip to main content

สถานีเรือสมุยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

          เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ สถานีเรือเกาะสมุย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.เกาะสมุยฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อันสืบเนื่องจากฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นผลให้น้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี ทั่วทั้งบริเวณ ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางจราจรได้ ที่พักอาศัยและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้ น.ท.ธวัช สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสถานีเรือสมุย ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มที่ ซึ่งการปฏิบัติในวันนี้ประกอบด้วย
          - การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม หน้าวัดสมุทาราม ต.ลิปะใหญ่
          - ช่วยเหลือประชาชนในการอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัย ขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านพักอาศัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และยานพาหนะที่ไม่สามารถผ่านเส้นทางน้ำท่วมได้
          - จัดกำลังพล และ เรือ ต.๙๗ ช่วยเหลือประชาชนในการบรรจุกระสอบทราย เพื่อนำไปใช้ทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณ ม.๒ ต.ลิปะน้อย
          ทั้งนี้ สถานีเรือสมุยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
                                                                                                
                                                                                            ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                           ๖ ธ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…