Skip to main content

สถานีเรือสมุยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

          เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐ สถานีเรือเกาะสมุย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.เกาะสมุยฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อันสืบเนื่องจากฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นผลให้น้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี ทั่วทั้งบริเวณ ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางจราจรได้ ที่พักอาศัยและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ พล.ร.ท.พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้ น.ท.ธวัช สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสถานีเรือสมุย ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มที่ ซึ่งการปฏิบัติในวันนี้ประกอบด้วย
          - การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม หน้าวัดสมุทาราม ต.ลิปะใหญ่
          - ช่วยเหลือประชาชนในการอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัย ขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านพักอาศัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และยานพาหนะที่ไม่สามารถผ่านเส้นทางน้ำท่วมได้
          - จัดกำลังพล และ เรือ ต.๙๗ ช่วยเหลือประชาชนในการบรรจุกระสอบทราย เพื่อนำไปใช้ทำเขื่อนกันน้ำ บริเวณ ม.๒ ต.ลิปะน้อย
          ทั้งนี้ สถานีเรือสมุยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
                                                                                                
                                                                                            ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                           ๖ ธ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐