Skip to main content

กองทัพเรือ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน “จากคงคาสู่มหานที เหล่าราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย”

กองทัพเรือ เตรียมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ๑๐๐ วัน สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ในการแสดงความอาลัย ความจงรักภักดี ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของราชนาวี และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระองค์ต่อกองทัพเรือ เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงาน “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีแสดงอาลัย” อันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากรุณาธิคุณ และเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับราชนาวี โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน ๒ วัน (วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ และวันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๐ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี) โดยประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ณ ห้องชมชลธี หอประชุม ทร. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด การจัดแสดง“ขบวนเรือพระราชพิธี” การเห่เรือด้วยกาพย์เห่เรือที่ประพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเนื่องในครบ ๑๐๐ วัน และนิทรรศการ “ขบวนเรือพระราชพิธี พระบารมีแห่งสายน้ำ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี การจัดฉายภาพยนตร์สารคดี ชุด “เรือของพ่อ”ณ หอประชุมศูนย์ฝึก นย. การจัดแสดงนิทรรศการบริเวณ ร.ล.จักรีนฤเบศร/เรืออื่นที่เข้าร่วม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ดำน้ำแก็บขยะ ปล่อยเต่าทะเลจำนวน ๑๘๙ ตัว การแปรอักษรเป็นหมายเลข ๙ บริเวณหาดนาวิกโยธิน และพิธีร่วมจุดเทียนแสดงอาลัยบริเวณโขดหินและตลอดแนวอ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เป็นต้น จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทร. ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐