Skip to main content

กองทัพเรือ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน “จากคงคาสู่มหานที เหล่าราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย”

กองทัพเรือ เตรียมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ๑๐๐ วัน สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ในการแสดงความอาลัย ความจงรักภักดี ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของราชนาวี และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระองค์ต่อกองทัพเรือ เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงาน “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีแสดงอาลัย” อันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากรุณาธิคุณ และเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับราชนาวี โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน ๒ วัน (วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ และวันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๐ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี) โดยประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ณ ห้องชมชลธี หอประชุม ทร. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด การจัดแสดง“ขบวนเรือพระราชพิธี” การเห่เรือด้วยกาพย์เห่เรือที่ประพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเนื่องในครบ ๑๐๐ วัน และนิทรรศการ “ขบวนเรือพระราชพิธี พระบารมีแห่งสายน้ำ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี การจัดฉายภาพยนตร์สารคดี ชุด “เรือของพ่อ”ณ หอประชุมศูนย์ฝึก นย. การจัดแสดงนิทรรศการบริเวณ ร.ล.จักรีนฤเบศร/เรืออื่นที่เข้าร่วม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ดำน้ำแก็บขยะ ปล่อยเต่าทะเลจำนวน ๑๘๙ ตัว การแปรอักษรเป็นหมายเลข ๙ บริเวณหาดนาวิกโยธิน และพิธีร่วมจุดเทียนแสดงอาลัยบริเวณโขดหินและตลอดแนวอ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เป็นต้น จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทร. ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙