Skip to main content

กองทัพเรือ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสครบ ๑๐๐ วัน “จากคงคาสู่มหานที เหล่าราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย”

กองทัพเรือ เตรียมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย ๑๐๐ วัน สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ในการแสดงความอาลัย ความจงรักภักดี ผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของราชนาวี และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระองค์ต่อกองทัพเรือ เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงาน “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีแสดงอาลัย” อันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากรุณาธิคุณ และเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับราชนาวี โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน ๒ วัน (วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ และวันเสาร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๐ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี) โดยประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ณ ห้องชมชลธี หอประชุม ทร. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด การจัดแสดง“ขบวนเรือพระราชพิธี” การเห่เรือด้วยกาพย์เห่เรือที่ประพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเนื่องในครบ ๑๐๐ วัน และนิทรรศการ “ขบวนเรือพระราชพิธี พระบารมีแห่งสายน้ำ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี การจัดฉายภาพยนตร์สารคดี ชุด “เรือของพ่อ”ณ หอประชุมศูนย์ฝึก นย. การจัดแสดงนิทรรศการบริเวณ ร.ล.จักรีนฤเบศร/เรืออื่นที่เข้าร่วม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ดำน้ำแก็บขยะ ปล่อยเต่าทะเลจำนวน ๑๘๙ ตัว การแปรอักษรเป็นหมายเลข ๙ บริเวณหาดนาวิกโยธิน และพิธีร่วมจุดเทียนแสดงอาลัยบริเวณโขดหินและตลอดแนวอ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เป็นต้น จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทร. ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…