Skip to main content

หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยเรือหลวงอ่างทองเข้าจอดท่าเรือน้ำลึกสงขลา เพื่อดำเนินการขนย้ายเรือผลักดันน้ำไปติดตั้งที่ปากผนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันนี้ ๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๐.๓๐ น. หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ นำโดยเรือหลวงอ่างทอง โดยมี พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก เป็นผู้บังคับหมู่เรือ ได้เข้าจอดท่าเรือน้ำลึกสงขลา เพื่อดำเนินการขนย้ายเรือผลักดันน้ำจำนวน ๒๐ ลำ ไปติดตั้งที่ปากผนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการติดตั้ง และเร่งการระบายน้ำลงสู่ทะเล
          โดยขนย้ายลงบรรทุกบนรถยนต์รวม ๒๐ คัน คาดว่าใช้เวลาลำเลียงลงจากเรือ ๕ – ๖ ชั่วโมง และ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เรือหลวงอ่างทอง จะออกเรือเดินทางเข้าพื้นที่ โดยจะใช้เวลาเดินทางจากสงขลาไปนครศรีธรรมราชถึงที่หมายบริเวณอำเภอปากพนังเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยระหว่างเดินทางนี้จะทำการส่ง เฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจพื้นที่ พร้อมกันนี้จะส่งทีมสำรวจพื้นที่ทางบกโดยรถยนต์ และชุดปฏิบัติการพิเศษ จะเดินทางจากท่าเรือน้ำลึกสงขลา ไปพบปลัดอำเภอปากพนัง ที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเดินทางสำรวจแม่น้ำปากพนังและรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวางปฏิบัติการตามแผนการใช้กำลัง ในการช่วยเหลือจากทะเลขึ้นสู่ (From the sea) เมื่อเรือหลวงอ่างทองถึงพื้นที่จอดเรือบริเวณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจะเริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือโดยทันที
                                                                                     ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                        ๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…