Skip to main content

หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยเรือหลวงอ่างทองเข้าจอดท่าเรือน้ำลึกสงขลา เพื่อดำเนินการขนย้ายเรือผลักดันน้ำไปติดตั้งที่ปากผนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันนี้ ๙ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๐.๓๐ น. หมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ นำโดยเรือหลวงอ่างทอง โดยมี พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก เป็นผู้บังคับหมู่เรือ ได้เข้าจอดท่าเรือน้ำลึกสงขลา เพื่อดำเนินการขนย้ายเรือผลักดันน้ำจำนวน ๒๐ ลำ ไปติดตั้งที่ปากผนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการติดตั้ง และเร่งการระบายน้ำลงสู่ทะเล
          โดยขนย้ายลงบรรทุกบนรถยนต์รวม ๒๐ คัน คาดว่าใช้เวลาลำเลียงลงจากเรือ ๕ – ๖ ชั่วโมง และ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เรือหลวงอ่างทอง จะออกเรือเดินทางเข้าพื้นที่ โดยจะใช้เวลาเดินทางจากสงขลาไปนครศรีธรรมราชถึงที่หมายบริเวณอำเภอปากพนังเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยระหว่างเดินทางนี้จะทำการส่ง เฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจพื้นที่ พร้อมกันนี้จะส่งทีมสำรวจพื้นที่ทางบกโดยรถยนต์ และชุดปฏิบัติการพิเศษ จะเดินทางจากท่าเรือน้ำลึกสงขลา ไปพบปลัดอำเภอปากพนัง ที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเดินทางสำรวจแม่น้ำปากพนังและรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวางปฏิบัติการตามแผนการใช้กำลัง ในการช่วยเหลือจากทะเลขึ้นสู่ (From the sea) เมื่อเรือหลวงอ่างทองถึงพื้นที่จอดเรือบริเวณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจะเริ่มปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือโดยทันที
                                                                                     ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                        ๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐