Skip to main content

กองทัพเรือ โดยนรข.เขตนครพนม จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขอยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือยาบ้า จำนวน ๓๖,๘๗๓ เม็ด

          เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม(นรข. เขตนครพนม) โดย สถานีเรือบ้านแพง ร่วมกับสถานีเรือนครพนม ชุดปฏิบัติการไชยบุรี นรข.เขตนครพนม ชุดปฏิบัติการท่าอุเทน นรข.เขตนครพนม ได้ร่วมกันจับกุม นายอิสสระ ช่างเงิน อายุ ๖๔ ปี ที่อยู่ ๔๕ หมู่ที่ ๗ บ้านไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๘๕ ถุง (๓๖,๘๗๓ เม็ด)
          เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ เวลาประมาณ ๐๗๐๐ น.อ.ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด ผบ.นรข.เขตนครพนม ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบส่งมอบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสงคราม (ปากน้ำไชยบุรี) อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม จึงสั่งการให้ น.ท.กริช กองศรี หน.สน.เรือบ้านแพง ประสาน ชุด ชปก.ไชยบุรี (นรข. เขตนครพนม) ชปก.ท่าอุเทน (นรข.เขตนครพนม) สน.เรือนครพนม ร่วมประชุมวางแผนและติดตามจับกุม และ ได้จัดชุดลาดตระเวนดักซุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรีฯ โดยมี น.ท.กริชฯ เป็น หน.ชุด พ.จ.อ.เรืองฤทธิ์ ฤทธานันธ์ และ พ.จ.อ.สำเนียง หมื่นศรี รอง หน.ชุดฯ
          จนกระทั่งเวลาประมาณ ๐๘๔๕ ตรวจพบเรือกีบเพลายาวหนึ่งลำ แล่นมาจากแม่น้ำโขงเข้ามาทางปากน้ำไชยบุรี ตรวจค้นภายในเรือ พบกระสอบปุ๋ยสีขาว ข้างในถุงปุ๋ยพบก้อนวัตถุทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๘ ก้อน จึงได้นำกลับมาตรวจสอบที่ สน.เรือบ้านแพง ภายหลังพบว่า เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ๑๘๕ ถุง จำนวน ๓๖,๘๗๓ เม็ด พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๑ เครื่อง และเรือกีบเพลายาว จำนวน ๑ ลำ จึงได้ ทำบันทึกจับกุมและนำของกลางทั้งหมดรวบรวมส่ง พงส.สภ.ท่าอุเทน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
                                                                                                 ข้อมูล นรข.เขตนครพนม
                                                                                                          ๑๒ ธ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…