Skip to main content

กองทัพเรือ โดยนรข.เขตนครพนม จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขอยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือยาบ้า จำนวน ๓๖,๘๗๓ เม็ด

          เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม(นรข. เขตนครพนม) โดย สถานีเรือบ้านแพง ร่วมกับสถานีเรือนครพนม ชุดปฏิบัติการไชยบุรี นรข.เขตนครพนม ชุดปฏิบัติการท่าอุเทน นรข.เขตนครพนม ได้ร่วมกันจับกุม นายอิสสระ ช่างเงิน อายุ ๖๔ ปี ที่อยู่ ๔๕ หมู่ที่ ๗ บ้านไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๘๕ ถุง (๓๖,๘๗๓ เม็ด)
          เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๐ เวลาประมาณ ๐๗๐๐ น.อ.ณัฐเกียรติ์ มนขุนทด ผบ.นรข.เขตนครพนม ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบส่งมอบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) บริเวณริมฝั่งแม่น้ำสงคราม (ปากน้ำไชยบุรี) อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม จึงสั่งการให้ น.ท.กริช กองศรี หน.สน.เรือบ้านแพง ประสาน ชุด ชปก.ไชยบุรี (นรข. เขตนครพนม) ชปก.ท่าอุเทน (นรข.เขตนครพนม) สน.เรือนครพนม ร่วมประชุมวางแผนและติดตามจับกุม และ ได้จัดชุดลาดตระเวนดักซุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บ้านไชยบุรีฯ โดยมี น.ท.กริชฯ เป็น หน.ชุด พ.จ.อ.เรืองฤทธิ์ ฤทธานันธ์ และ พ.จ.อ.สำเนียง หมื่นศรี รอง หน.ชุดฯ
          จนกระทั่งเวลาประมาณ ๐๘๔๕ ตรวจพบเรือกีบเพลายาวหนึ่งลำ แล่นมาจากแม่น้ำโขงเข้ามาทางปากน้ำไชยบุรี ตรวจค้นภายในเรือ พบกระสอบปุ๋ยสีขาว ข้างในถุงปุ๋ยพบก้อนวัตถุทรงสี่เหลี่ยม จำนวน ๘ ก้อน จึงได้นำกลับมาตรวจสอบที่ สน.เรือบ้านแพง ภายหลังพบว่า เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ๑๘๕ ถุง จำนวน ๓๖,๘๗๓ เม็ด พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๑ เครื่อง และเรือกีบเพลายาว จำนวน ๑ ลำ จึงได้ ทำบันทึกจับกุมและนำของกลางทั้งหมดรวบรวมส่ง พงส.สภ.ท่าอุเทน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
                                                                                                 ข้อมูล นรข.เขตนครพนม
                                                                                                          ๑๒ ธ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙