Skip to main content

กองทัพเรือ ขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย” เพื่อร่วมแสดงความอาลัยเนื่องใน ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราชนาวีและเหล่าพสกนิกรชาวไทย


          กองทัพเรือ จัดจัดกิจกรรม “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย” เพื่อร่วมแสดงความอาลัยเนื่องใน ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตและร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราชนาวีและเหล่าพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
         โดยกำหนดการจัดงานในวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยเชิญเหล่า พสกนิกรพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดดังนี้ 
          วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีการจัดนิทรรศการ “ขบวนเรือพระราชพิธีพระ บารมีแห่งสายน้ำ”นิทรรศการที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการสืบสานพระราชพิธี และขบวนเรือพระราชพิธีการแสดงดนตรีไทยจากกองดุริยางค์ทหารเรือ การสาธิตเห่เรือ สุพรรณหงส์จำลองการแสดงหุ่นกระบอกไทยและจัดให้มีการ นำเรือจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมพิธีบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าหอประชุมกองทัพเรือ การเห่เรือจากกาพย์เห่เรือที่ประพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีการพายเรือของเหล่าฝีพายประกอบและร่วมกันจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญ พระบารีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้กิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.จนถึง เวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณหน้าหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
          และวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ จัดให้มีกิจกรรมในพื้นที่สัตหีบ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่การจัดนิทรรศการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด จัดจัดฉายภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” จำนวน ๕ เรื่อง ณ หอประชุมศูนย์ฝึกทหาร นาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกิจกรรมบริเวณอ่าวนาวิกโยธิน ได้แก่ ดำน้ำเก็บขยะในอ่าวนาวิกโยธิน สวนสนามทางเรือด้วยเรือใบและด้วยเรือกรรเชียง การเข้าร่วมของเรือใบหลากหลายประเภทจากสมาคมต่างๆ ที่มาร่วมจอดในอ่าวนาวิกโยธิน นิทรรศการพระราชประวัติงานด้านต่างๆ ที่ราชนาวีร่วมสืบสาน ภาพวาดของเยาวชนจากการจัดประกวด การแสดงวงดนตรี โดยวงดุริยางค์ราชนาวี บริการอาหารเครื่องดื่มฟรี จากหลายหน่วยงาน ร้านค้าการบริการทางการแพทย์และพิธีการที่สำคัญ คือ ในช่วงเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. จะได้มีการฉายสารคดีพิเศษ เพื่อเป็นการแสดงอาลัยและจุดเทียนบริเวณ โขดหินทรงปักธง และบริเวณต่อเนื่องตลอดแนวหาดอ่าวนาวิกโยธิน
                                                                                                                   ข้อมูล กพร.ทร. ๑๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…