Skip to main content

กองทัพเรือ ขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย” เพื่อร่วมแสดงความอาลัยเนื่องใน ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราชนาวีและเหล่าพสกนิกรชาวไทย


          กองทัพเรือ จัดจัดกิจกรรม “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย” เพื่อร่วมแสดงความอาลัยเนื่องใน ๑๐๐ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตและร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราชนาวีและเหล่าพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
         โดยกำหนดการจัดงานในวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยเชิญเหล่า พสกนิกรพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดดังนี้ 
          วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีการจัดนิทรรศการ “ขบวนเรือพระราชพิธีพระ บารมีแห่งสายน้ำ”นิทรรศการที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการสืบสานพระราชพิธี และขบวนเรือพระราชพิธีการแสดงดนตรีไทยจากกองดุริยางค์ทหารเรือ การสาธิตเห่เรือ สุพรรณหงส์จำลองการแสดงหุ่นกระบอกไทยและจัดให้มีการ นำเรือจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมพิธีบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าหอประชุมกองทัพเรือ การเห่เรือจากกาพย์เห่เรือที่ประพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีการพายเรือของเหล่าฝีพายประกอบและร่วมกันจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญ พระบารีริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้กิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.จนถึง เวลา ๒๐.๐๐ น. บริเวณหน้าหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
          และวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ จัดให้มีกิจกรรมในพื้นที่สัตหีบ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่การจัดนิทรรศการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด จัดจัดฉายภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” จำนวน ๕ เรื่อง ณ หอประชุมศูนย์ฝึกทหาร นาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกิจกรรมบริเวณอ่าวนาวิกโยธิน ได้แก่ ดำน้ำเก็บขยะในอ่าวนาวิกโยธิน สวนสนามทางเรือด้วยเรือใบและด้วยเรือกรรเชียง การเข้าร่วมของเรือใบหลากหลายประเภทจากสมาคมต่างๆ ที่มาร่วมจอดในอ่าวนาวิกโยธิน นิทรรศการพระราชประวัติงานด้านต่างๆ ที่ราชนาวีร่วมสืบสาน ภาพวาดของเยาวชนจากการจัดประกวด การแสดงวงดนตรี โดยวงดุริยางค์ราชนาวี บริการอาหารเครื่องดื่มฟรี จากหลายหน่วยงาน ร้านค้าการบริการทางการแพทย์และพิธีการที่สำคัญ คือ ในช่วงเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. จะได้มีการฉายสารคดีพิเศษ เพื่อเป็นการแสดงอาลัยและจุดเทียนบริเวณ โขดหินทรงปักธง และบริเวณต่อเนื่องตลอดแนวหาดอ่าวนาวิกโยธิน
                                                                                                                   ข้อมูล กพร.ทร. ๑๙ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙