Skip to main content

กองทัพเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าจัดเรือให้การดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสาร ข้ามอ่าวไทย เส้นทาง ท่าเรือบาลีฮาย พัทยา จ.ชลบุรี - ท่าเรืออ่าวดอน เขาตะเกียบ จว.ประจวบคีรีขันธ์


          กองทัพเรือร่วมกับกรมเจ้าท่า จัดเรือในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ใช้บริการเรือโดยสาร เส้นทาง ท่าเรือบาลีฮาย พัทยา จว.ชลบุรี - ท่าเรืออ่าวดอน เขาตะเกียบ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับเป็นเส้นทางเดินเรือที่ให้ความสะดวกในการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยว จากภาคตะวันออก (พัทยา) ไปยัง อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง
         โดยกองทัพเรือได้จัดเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับเรือจากกรมเจ้าท่าเพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรือบาลีฮาย เกาะล้าน และท่าเรืออ่าวดอน ตลอดจนมีการติดตาม/ติดต่อสื่อสารตลอดเส้นทางการเดินเรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางทางน้ำอย่างสูงสุด

          กรมเจ้าท่า โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ได้มีมติเรื่องการกำหนดอัตรา ค่าโดยสารเรือกลเดิน ประจำทางเส้นทางพัทยา - หัวหิน ฟรีเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ทั้งนี้ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด เริ่มให้บริการเดินเรือฟรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ม.ค.๖๐ ซึ่งมีเรือบริการ ๑ ลำ เดินเรือไปและกลับอย่างละ ๑ เที่ยวต่อวัน และจะงดบริการในวันที่ ๖ และ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงดูแลความเรียบร้อยของเรือ ส่วนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ จะมีพิธีเปิดเส้นทางการเดินเรือข้ามอ่าวไทย ระหว่างพัทยา – หัวหิน อย่างเป็นทางการ โดยกรมเจ้าท่าและผู้ประกอบการเตรียมเชิญคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย
          นายปรีชา ตันติปุระ ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตเดินเรือโดยสารเส้นทาง พัทยา-หัวหิน กล่าวว่า บริษัทได้กำหนดตารางการเดินเรือโดยสารและขั้นตอนการรับบริการไว้ ให้บริการวิ่ง ไป - กลับอย่างละ ๑ เที่ยวต่อวัน โดยวันที่ ๑ – ๕ และ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ต้นทาง พัทยา - หัวหิน เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงปลายทางประมาณ ๑๐.๓๐ น. และเที่ยวกลับจากหัวหิน ๑๕.๐๐ น. ถึงพัทยาประมาณ ๑๗.๐๐ น.
          ส่วนวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็นต้นทางจาก หัวหิน - พัทยา เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. และออกจาก พัทยา - หัวหิน เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
          สำหรับการรับสิทธิ์ที่นั่งฟรี บริษัทผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ๑ ท่านต่อการลงทะเบียน ๑ ที่นั่งด้วยการแสดงบัตรประชาชน กรณีชาวต่างชาติแสดงหนังสือเดินทาง โดยให้บริการลงทะเบียน เพื่อรับบัตรที่นั่งฟรี เฉพาะจุดบริการบริเวณท่าเรือเท่านั้น และลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐น. วันละ ๒๐๐ ที่นั่ง จากสถานีต้นทาง และวันละ ๑๐๐ ที่นั่งจากสถานีปลายทาง สำหรับผู้โดยสารท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันเที่ยวเรือสามารถลงทะเบียนจองล่วงหน้าได้ในรอบวันถัดไปจำนวนไม่เกิน ๑๐๐ ท่านต่อวัน เพื่อให้สิทธิ์ของผู้โดยสาร ที่มาต่อคิวประจำวันได้ด้วย โดยบัตรที่นั่งฟรีเป็นแบบ "ตั๋วเที่ยวเดียว" หากผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะนั่งกลับให้แจ้งลงทะเบียน เพื่อขอรับบัตรที่นั่งฟรีขากลับที่จุดลงทะเบียนสถานีปลายทาง
          และเพื่อให้การบริการมีความคล่องตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการให้บริการล่วงหน้า กรณีผู้ใช้บริการมาช้ากว่า เวลาเรือออก ๓๐ นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินเรือหรือเปลี่ยนรอบเที่ยวเรือ อันมาจากสภาพอากาศ ลม ฝน มรสุมฯและเหตุอันเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อการเดินเรือ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านตามมาตรการความปลอดภัยการเดินเรือของกรมเจ้าท่าด้วย
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด โทร ๐๙ ๔๔๙๕ ๗๓๙๘ อีเมล์: yo99royal@gmail.com
                                                                                      ข้อมูล ปชส.สำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า
                                                                                                              ๕ ธ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…