Skip to main content

กองทัพเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าจัดเรือให้การดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสาร ข้ามอ่าวไทย เส้นทาง ท่าเรือบาลีฮาย พัทยา จ.ชลบุรี - ท่าเรืออ่าวดอน เขาตะเกียบ จว.ประจวบคีรีขันธ์


          กองทัพเรือร่วมกับกรมเจ้าท่า จัดเรือในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ใช้บริการเรือโดยสาร เส้นทาง ท่าเรือบาลีฮาย พัทยา จว.ชลบุรี - ท่าเรืออ่าวดอน เขาตะเกียบ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับเป็นเส้นทางเดินเรือที่ให้ความสะดวกในการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยว จากภาคตะวันออก (พัทยา) ไปยัง อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง
         โดยกองทัพเรือได้จัดเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับเรือจากกรมเจ้าท่าเพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรือบาลีฮาย เกาะล้าน และท่าเรืออ่าวดอน ตลอดจนมีการติดตาม/ติดต่อสื่อสารตลอดเส้นทางการเดินเรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางทางน้ำอย่างสูงสุด

          กรมเจ้าท่า โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ได้มีมติเรื่องการกำหนดอัตรา ค่าโดยสารเรือกลเดิน ประจำทางเส้นทางพัทยา - หัวหิน ฟรีเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ทั้งนี้ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด เริ่มให้บริการเดินเรือฟรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ม.ค.๖๐ ซึ่งมีเรือบริการ ๑ ลำ เดินเรือไปและกลับอย่างละ ๑ เที่ยวต่อวัน และจะงดบริการในวันที่ ๖ และ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงดูแลความเรียบร้อยของเรือ ส่วนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ จะมีพิธีเปิดเส้นทางการเดินเรือข้ามอ่าวไทย ระหว่างพัทยา – หัวหิน อย่างเป็นทางการ โดยกรมเจ้าท่าและผู้ประกอบการเตรียมเชิญคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย
          นายปรีชา ตันติปุระ ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตเดินเรือโดยสารเส้นทาง พัทยา-หัวหิน กล่าวว่า บริษัทได้กำหนดตารางการเดินเรือโดยสารและขั้นตอนการรับบริการไว้ ให้บริการวิ่ง ไป - กลับอย่างละ ๑ เที่ยวต่อวัน โดยวันที่ ๑ – ๕ และ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ต้นทาง พัทยา - หัวหิน เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงปลายทางประมาณ ๑๐.๓๐ น. และเที่ยวกลับจากหัวหิน ๑๕.๐๐ น. ถึงพัทยาประมาณ ๑๗.๐๐ น.
          ส่วนวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็นต้นทางจาก หัวหิน - พัทยา เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. และออกจาก พัทยา - หัวหิน เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
          สำหรับการรับสิทธิ์ที่นั่งฟรี บริษัทผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ๑ ท่านต่อการลงทะเบียน ๑ ที่นั่งด้วยการแสดงบัตรประชาชน กรณีชาวต่างชาติแสดงหนังสือเดินทาง โดยให้บริการลงทะเบียน เพื่อรับบัตรที่นั่งฟรี เฉพาะจุดบริการบริเวณท่าเรือเท่านั้น และลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐น. วันละ ๒๐๐ ที่นั่ง จากสถานีต้นทาง และวันละ ๑๐๐ ที่นั่งจากสถานีปลายทาง สำหรับผู้โดยสารท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันเที่ยวเรือสามารถลงทะเบียนจองล่วงหน้าได้ในรอบวันถัดไปจำนวนไม่เกิน ๑๐๐ ท่านต่อวัน เพื่อให้สิทธิ์ของผู้โดยสาร ที่มาต่อคิวประจำวันได้ด้วย โดยบัตรที่นั่งฟรีเป็นแบบ "ตั๋วเที่ยวเดียว" หากผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะนั่งกลับให้แจ้งลงทะเบียน เพื่อขอรับบัตรที่นั่งฟรีขากลับที่จุดลงทะเบียนสถานีปลายทาง
          และเพื่อให้การบริการมีความคล่องตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการให้บริการล่วงหน้า กรณีผู้ใช้บริการมาช้ากว่า เวลาเรือออก ๓๐ นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินเรือหรือเปลี่ยนรอบเที่ยวเรือ อันมาจากสภาพอากาศ ลม ฝน มรสุมฯและเหตุอันเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อการเดินเรือ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านตามมาตรการความปลอดภัยการเดินเรือของกรมเจ้าท่าด้วย
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด โทร ๐๙ ๔๔๙๕ ๗๓๙๘ อีเมล์: yo99royal@gmail.com
                                                                                      ข้อมูล ปชส.สำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า
                                                                                                              ๕ ธ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …