Skip to main content

กองทัพเรือร่วมกับกรมเจ้าท่าจัดเรือให้การดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการเรือโดยสาร ข้ามอ่าวไทย เส้นทาง ท่าเรือบาลีฮาย พัทยา จ.ชลบุรี - ท่าเรืออ่าวดอน เขาตะเกียบ จว.ประจวบคีรีขันธ์


          กองทัพเรือร่วมกับกรมเจ้าท่า จัดเรือในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ใช้บริการเรือโดยสาร เส้นทาง ท่าเรือบาลีฮาย พัทยา จว.ชลบุรี - ท่าเรืออ่าวดอน เขาตะเกียบ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับเป็นเส้นทางเดินเรือที่ให้ความสะดวกในการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยว จากภาคตะวันออก (พัทยา) ไปยัง อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมง
         โดยกองทัพเรือได้จัดเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับเรือจากกรมเจ้าท่าเพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเรือบาลีฮาย เกาะล้าน และท่าเรืออ่าวดอน ตลอดจนมีการติดตาม/ติดต่อสื่อสารตลอดเส้นทางการเดินเรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางทางน้ำอย่างสูงสุด

          กรมเจ้าท่า โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ได้มีมติเรื่องการกำหนดอัตรา ค่าโดยสารเรือกลเดิน ประจำทางเส้นทางพัทยา - หัวหิน ฟรีเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ทั้งนี้ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด เริ่มให้บริการเดินเรือฟรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ม.ค.๖๐ ซึ่งมีเรือบริการ ๑ ลำ เดินเรือไปและกลับอย่างละ ๑ เที่ยวต่อวัน และจะงดบริการในวันที่ ๖ และ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงดูแลความเรียบร้อยของเรือ ส่วนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ จะมีพิธีเปิดเส้นทางการเดินเรือข้ามอ่าวไทย ระหว่างพัทยา – หัวหิน อย่างเป็นทางการ โดยกรมเจ้าท่าและผู้ประกอบการเตรียมเชิญคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย
          นายปรีชา ตันติปุระ ประธานกรรมการ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตเดินเรือโดยสารเส้นทาง พัทยา-หัวหิน กล่าวว่า บริษัทได้กำหนดตารางการเดินเรือโดยสารและขั้นตอนการรับบริการไว้ ให้บริการวิ่ง ไป - กลับอย่างละ ๑ เที่ยวต่อวัน โดยวันที่ ๑ – ๕ และ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ต้นทาง พัทยา - หัวหิน เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงปลายทางประมาณ ๑๐.๓๐ น. และเที่ยวกลับจากหัวหิน ๑๕.๐๐ น. ถึงพัทยาประมาณ ๑๗.๐๐ น.
          ส่วนวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็นต้นทางจาก หัวหิน - พัทยา เรือออกเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. และออกจาก พัทยา - หัวหิน เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
          สำหรับการรับสิทธิ์ที่นั่งฟรี บริษัทผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ ๑ ท่านต่อการลงทะเบียน ๑ ที่นั่งด้วยการแสดงบัตรประชาชน กรณีชาวต่างชาติแสดงหนังสือเดินทาง โดยให้บริการลงทะเบียน เพื่อรับบัตรที่นั่งฟรี เฉพาะจุดบริการบริเวณท่าเรือเท่านั้น และลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐น. วันละ ๒๐๐ ที่นั่ง จากสถานีต้นทาง และวันละ ๑๐๐ ที่นั่งจากสถานีปลายทาง สำหรับผู้โดยสารท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันเที่ยวเรือสามารถลงทะเบียนจองล่วงหน้าได้ในรอบวันถัดไปจำนวนไม่เกิน ๑๐๐ ท่านต่อวัน เพื่อให้สิทธิ์ของผู้โดยสาร ที่มาต่อคิวประจำวันได้ด้วย โดยบัตรที่นั่งฟรีเป็นแบบ "ตั๋วเที่ยวเดียว" หากผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะนั่งกลับให้แจ้งลงทะเบียน เพื่อขอรับบัตรที่นั่งฟรีขากลับที่จุดลงทะเบียนสถานีปลายทาง
          และเพื่อให้การบริการมีความคล่องตัว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการให้บริการล่วงหน้า กรณีผู้ใช้บริการมาช้ากว่า เวลาเรือออก ๓๐ นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินเรือหรือเปลี่ยนรอบเที่ยวเรือ อันมาจากสภาพอากาศ ลม ฝน มรสุมฯและเหตุอันเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อการเดินเรือ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านตามมาตรการความปลอดภัยการเดินเรือของกรมเจ้าท่าด้วย
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด โทร ๐๙ ๔๔๙๕ ๗๓๙๘ อีเมล์: yo99royal@gmail.com
                                                                                      ข้อมูล ปชส.สำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า
                                                                                                              ๕ ธ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐