Skip to main content

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เดินทางเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการผ่าตัดสมอง เนื่องจากพบถุงน้ำในสมอง ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางเยี่ยม จ่าเอก อนุชา อุมบางตลาด ที่เข้ารับการผ่าตัดสมอง ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากตรวจพบถุงน้ำขนาดใหญ่ในสมอง ทำให้เกิดอาการแขนขาข้างขวาอ่อนแรง รวมทั้งมุมปากซีกขวาเบี้ยว พูดจับใจความไม่ได้
          ทั้งนี้ พลเรือโท อดิเรกฯ ได้นำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือในเบื้องต้น พร้อมหาแนวทางในการรักษาต่อไป สืบเนื่องจาก จ่าเอก อนุชา อุมบางตลาด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลขับในขบวนรถลำเลียงถุงยังชีพและสิ่งของบริจาคจากประชาชน เดินทางออกจากศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย และเมื่อเดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๐ จ่าเอก อนุชาฯ ได้มีอาการแขนขาข้างขวาอ่อนแรง รวมทั้งมุมปากซีกขวาเบี้ยว พูดจาจับใจความไม่ได้
          เมื่อ ร.ท.กษิเดช คุปตะพันธ์ นายแพทย์หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ ตรวจดูอาการเบื้องต้นแล้ว ได้ประสานส่งตัวไปยัง รพ.มหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางแพทย์ให้การวินิจฉัยในทางเดียวกันว่า เกิดจากมีถุงน้ำในสมอง และได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำถุงน้ำออกจากสมอง การผ่าตัดครั้งนี้ ทำเพื่อระบายความดันในสมอง เพื่อป้องกันการเบียดเนื้อสมอง เนื่องจากถุงน้ำของผู้ป่วยมีขนาดใหญ่ มีการกดเบียดเนื้อสมอง ทำให้เกิดแรงดันในสมองที่มากขึ้น ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดภาวะสมองไหลได้
          ล่าสุดขณะนี้ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แต่มีอาการอ่อนแรงอยู่บ้าง มีไข้ต่ำ และจะรอผลเพาะเชื้อ เพื่อยืนยัน การติดเชื้อ และผลชิ้นเนื้อซึ่งจะต้องใช้เวลา ๓ – ๗ วัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานเรื่องส่งกลับสายแพทย์ เพื่อรับการรักษาต่อไป                                                                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                           ๑๘ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐