Skip to main content

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เดินทางเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการผ่าตัดสมอง เนื่องจากพบถุงน้ำในสมอง ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เดินทางเยี่ยม จ่าเอก อนุชา อุมบางตลาด ที่เข้ารับการผ่าตัดสมอง ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากตรวจพบถุงน้ำขนาดใหญ่ในสมอง ทำให้เกิดอาการแขนขาข้างขวาอ่อนแรง รวมทั้งมุมปากซีกขวาเบี้ยว พูดจับใจความไม่ได้
          ทั้งนี้ พลเรือโท อดิเรกฯ ได้นำความห่วงใยและการช่วยเหลือจากมูลนิธิสวัสดิการทหารเรือในเบื้องต้น พร้อมหาแนวทางในการรักษาต่อไป สืบเนื่องจาก จ่าเอก อนุชา อุมบางตลาด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลขับในขบวนรถลำเลียงถุงยังชีพและสิ่งของบริจาคจากประชาชน เดินทางออกจากศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย และเมื่อเดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๐ จ่าเอก อนุชาฯ ได้มีอาการแขนขาข้างขวาอ่อนแรง รวมทั้งมุมปากซีกขวาเบี้ยว พูดจาจับใจความไม่ได้
          เมื่อ ร.ท.กษิเดช คุปตะพันธ์ นายแพทย์หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ ตรวจดูอาการเบื้องต้นแล้ว ได้ประสานส่งตัวไปยัง รพ.มหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางแพทย์ให้การวินิจฉัยในทางเดียวกันว่า เกิดจากมีถุงน้ำในสมอง และได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำถุงน้ำออกจากสมอง การผ่าตัดครั้งนี้ ทำเพื่อระบายความดันในสมอง เพื่อป้องกันการเบียดเนื้อสมอง เนื่องจากถุงน้ำของผู้ป่วยมีขนาดใหญ่ มีการกดเบียดเนื้อสมอง ทำให้เกิดแรงดันในสมองที่มากขึ้น ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดภาวะสมองไหลได้
          ล่าสุดขณะนี้ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี แต่มีอาการอ่อนแรงอยู่บ้าง มีไข้ต่ำ และจะรอผลเพาะเชื้อ เพื่อยืนยัน การติดเชื้อ และผลชิ้นเนื้อซึ่งจะต้องใช้เวลา ๓ – ๗ วัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานเรื่องส่งกลับสายแพทย์ เพื่อรับการรักษาต่อไป                                                                                                         ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                                           ๑๘ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …