Skip to main content

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม "จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย ” เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสตมวาร ๑๐๐ วัน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          กองทัพเรือ กำหนดจัดงาน “จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย ” เพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสตมวาร ๑๐๐ วันแห่งการเสด็จสวรรคต ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ในพื้นที่ต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยกำหนดจัดเป็นส่วนกลาง ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
          โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๗๐๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป กิจกรรมปล่อยนกจำนวน ๙๘๙ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีสวดพระพุทธมนต์ 
          และในช่วงเย็น ระหว่างเวลา ๑๗๐๐ – ๑๙๓๐ จะจัดให้มี กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ "จากคงคา" บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยในเวลา ๑๖๐๐ เป็นการแสดงนิทรรศการ "ขบวนเรือพระราชพิธีบารมีแห่งสายน้ำ" จากนั้นในเวลา ๑๗๐๐ เป็นการแสดงดนตรีไทย ประกอบวงซิมโฟนี ออเคสตร้า และการสาธิตเห่เรือสุพรรณหงส์จำลอง ในเวลา ๑๙๐๐ การเห่เรือน้อมแสดงอาลัย สตมวาร ๑๐๐ วันแห่งการเสด็จสวรรคต จากนั้นในเวลา ๑๙๓๐ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะนำข้าราชการกองทัพเรือ และพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนแสดงความอาลัย และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อันเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรม ในส่วนของการจัดงาน “จากคงคา” 
          ในส่วนของกิจกรรม “สู่มหานที” ของการจัดงาน “ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย” นั้น กำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร, กิจกรรมสาธิตการทำบ้านดิน การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ,กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในพื้นที่อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
          นอกจากนั้น ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีชุด “เรือของพ่อ” จำนวน ๕ เรื่อง การจัดนิทรรศการการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ “อ่าวของพ่อ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ “อ่าวของพ่อ” (การดำน้ำเก็บขยะ โดย กรมสรรพาวุธทหารเรือ ร่วมกับ สมาคม/ชมรม ดำน้ำเอกชน) การปล่อยลูกเต่า ๑๘๙ ตัว ลงสู่ทะเล การแสดงของสุนัขศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด การออกร้านอาหารบริการประชาชน การสวนสนามทางเรือด้วย “เรือกรรเชียง” และ “เรือใบ” การแสดงดนตรี “เพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์ราชนาวี” และพิธีแสดงความอาลัย ณ อ่าวนาวิกโยธิน
          จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองทัพเรือจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึง          พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
                                                                                                                 ข้อมูล กปจ.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                            ๑๗ ม.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …