Skip to main content

กองทัพเรือสนับสนุนโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มี.ค.๖๐

          เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ นางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ ๒๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิศิษฐ์ เดชกำธร ประธานกองทุนเพื่อเพื่อน ให้การต้อนรับ
          สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ มีอาสาสมัครทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครจากกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการดูแลเด็กด้อยโอกาส ประกอบด้วย อาสาสมัครชาวไทย ๗๐ คน อาสาสมัครต่างชาติ ๔๙ คน จาก ๖ ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม เมียนมาร และลาว กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ การสาธิตวิธีเล่นน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ก่อนให้เด็ก ๆ ลงเล่นน้ำทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือให้ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด กีฬาชายหาด การลงเรือรบล่องเรือชมทัศนียภาพทางทางทะเลบริเวณอ่าวสัตหีบ กิจกรรมเก็บขยะชายหาด การสาธิตการดับเพลิงโดยรถดับเพลิง นอกจากนั้นจะมีการออกร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน จากผู้มีอุปการคุณ บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการ ให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานตลอดการจัดโครงการฯ

          ทั้งนี้ กองทัพเรือ ร่วมกับ กองทุนเพื่อเพื่อน องค์กรเด็กและภาคเอกชนได้จัดให้มีโครงการแด่น้อง ผู้มีความหวังขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ ๒๗ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มี.ค.๖๐ โดยการนำเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อนและเด็กกำพร้า จำนวนประมาณ ๑,๐๖๑ คน จากองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า ๒๐ แห่ง มาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี บ้านเด็กตาบอดลพบุรี บ้านเด็กตาบอดรื่นสุข อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก บ้านเด็กตาบอด รามอินทรา กรุงเทพฯ เยาวชนชาวเขา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็ก และครอบครัว มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ ปากเกร็ด บ้านขอบพระคุณ ปากเกร็ด ศูนย์ผู้ลี้ภัยกรุงเทพ ชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่ ประเวศ กรุงเทพฯ กลุ่มกองทุนแม่ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี สถานคุ้มครอง สวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง มูลนิธิสร้างคุณค่าชีวิตเด็กและเยาวชน (VFC) อุตรดิตถ์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พระมหาไถ่ พัทยา หมู่บ้านเด็กกาญจนบุรี เยาวชนจาก ๓ จังหวัดภาคใต้ 
                                                                                                            ข้อมูล นย. ๒๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐