Skip to main content

กองทัพเรือจัดการประชุมเพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ พร้อมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดแข่งขันการบินระดับโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๐ กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท กรังค์ปรีช์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันการบิน Air Race One World Cup Thailand 2017 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พ.ย.๖๐ โดยมี พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯ ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ ๓๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน ทราบถึงการจัดการแข่งขันการบินฟอร์มูล่าวันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในเอเชียและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องใน ๕๐ ปีอาเซียน
          และในโอกาสนี้คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยาจัดการประชุมเพื่อเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ รองรับการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมี พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ รอง เลขาคณะอนุกรรมการฯ และโฆษกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุม ซึ่งกำหนดให้มีการจัด
          ๑. นิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียนและมหกรรมทางเรือฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พ.ย.๖๐ จำนวนบูธ ๓๒๐ บูธ พื้นที่ในการจัด ๗,๐๐๐ ตารางเมตร โดยใช้สถานที่ ห้อง PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา ทั้งนี้จะมีการจัดนิทรรศการในการแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ หรือ Ship Tech 4th อีกด้วย
          ๒. การเชิญซุปเปอร์ยอร์ชจำนวน ๑๕๐ – ๒๐๐ ลำ มาจอดโชว์ที่ท่าเรือบริเวณเขาหน้ายักษ์ ระหว่างการจัดงานฯ
          ๓. กิจกรรมเดินพาเหรดทางบกของกำลังพลประจำเรือรบมิตรประเทศ จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ นาย สลับกับขบวนของ การแสดงต่างๆของเมืองพัทยา ในรูปแบบของกระบวนเฟซติวอล
          ๔. การตกลงในการบูรณาการแผนการประชาสัมพันธ์และแผนดำเนินงานของทุกคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด เพื่อความสอดคล้องของการจัดงาน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติได้ที่http://www.aseanifr2017.com/
                                                        ข้อมูล ปชส. การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ
                                                                                     ๓๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐