Skip to main content

กองทัพเรือจัดการประชุมเพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ พร้อมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดแข่งขันการบินระดับโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๐ กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท กรังค์ปรีช์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย เชิญตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันการบิน Air Race One World Cup Thailand 2017 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พ.ย.๖๐ โดยมี พล.ร.ต.ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฯ ภายในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ ๓๘ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ให้การสนับสนุนภาคเอกชน ทราบถึงการจัดการแข่งขันการบินฟอร์มูล่าวันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในเอเชียและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องใน ๕๐ ปีอาเซียน
          และในโอกาสนี้คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติร่วมกับเทศบาลเมืองพัทยาจัดการประชุมเพื่อเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ รองรับการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมี พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ รอง เลขาคณะอนุกรรมการฯ และโฆษกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุม ซึ่งกำหนดให้มีการจัด
          ๑. นิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียนและมหกรรมทางเรือฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พ.ย.๖๐ จำนวนบูธ ๓๒๐ บูธ พื้นที่ในการจัด ๗,๐๐๐ ตารางเมตร โดยใช้สถานที่ ห้อง PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา ทั้งนี้จะมีการจัดนิทรรศการในการแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ หรือ Ship Tech 4th อีกด้วย
          ๒. การเชิญซุปเปอร์ยอร์ชจำนวน ๑๕๐ – ๒๐๐ ลำ มาจอดโชว์ที่ท่าเรือบริเวณเขาหน้ายักษ์ ระหว่างการจัดงานฯ
          ๓. กิจกรรมเดินพาเหรดทางบกของกำลังพลประจำเรือรบมิตรประเทศ จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ นาย สลับกับขบวนของ การแสดงต่างๆของเมืองพัทยา ในรูปแบบของกระบวนเฟซติวอล
          ๔. การตกลงในการบูรณาการแผนการประชาสัมพันธ์และแผนดำเนินงานของทุกคณะอนุกรรมการฯทั้งหมด เพื่อความสอดคล้องของการจัดงาน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติได้ที่http://www.aseanifr2017.com/
                                                        ข้อมูล ปชส. การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ
                                                                                     ๓๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …