Skip to main content

กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๗๘๘ เม็ด

          เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๐ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) โดย นาวาโทสุ เทพ พงษ์ศรีกุล หัวหน้าสถานีเรือรัตนวาปี ร่วมบูรณาการกับ ทกย.กกล.สุรศักดิ์มนตรี (บึงกาฬ) กกล.รส.จว.นค. มว.สกัดกั้นที่ ๒ฯ ศอ.ปส.ชอน.บ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี มว.ฉก.ตชด.๒๔๔๑ สภ.ปากคาดและหน่วยงานด้านความมั่นคง อ.ปากคาด จว.บึงกาฬ แถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติด (ยาบ้า) จำนวน ๗๘๘ เม็ด ณ สถานีเรือรัตนวาปี
          โดยในเวลา ๐๒๐๐ ที่ผ่านมา ได้จัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่จนทั้งตรวจพบเรือประมงพื้นบ้าน (เรือกีบ) ไหลล่องลงมาจากฝั่ง สปป.ลาว และนำเรือเข้ามาชิดทางฝั่งประเทศไทย เห็นผู้ขับเรือได้โยนวัตถุบางอย่างขึ้นมาบนฝั่ง และนำเรือแล่นข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว ชุดลาดตระเวนได้เฝ้ารอเหตุการณ์ต่อไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ ๑ ชม. ไม่มีความเคลื่อนไหวจึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นกล่องนมชนิด UHT มีบางสิ่งบรรจุอยู่ภายใน จึงได้ทำการพิสูจน์ ตรวจพบว่าเป็นซองพลาสติกชนิดรูดปิดดึงเปิดสีฟ้าภายในบรรจุยาบ้า จึงได้นำของกลางดังกล่าวมายัง สน.เรือ เพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียด ผลการตรวจสอบเป็นยาบ้าชนิดเม็ดกลมแบน ตราอักษร WY สีส้ม จำนวน ๗๘๐ เม็ด สีเขียว ๘ เม็ด รวม ๗๘๘ เม็ด และได้นำของกลางส่ง สภ.ปากคาดเพื่อดำเนินการต่อไป
                                                                                                                           ข้อมูล นรข. ๑ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…