Skip to main content

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ จับกุมเรือประมงเวียดนาม ๒ ลำ พร้อมลูกเรือ ๘ คน ขณะทำการประมงผิดกฎหมาย

          เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๗๕๓ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย เรือเอก อัศวิน อุยสีรักษ์ ผู้ควบคุมเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๑๑๑ และ พันตำรวจตรี นัฐพงศ์ ตาแก้ว สารวัตรตำรวจน้ำ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนาม พร้อมผู้ต้องหาสัญชาติเวียดนาม จำนวน ๘ คน ณ บริเวณท่าเรือทักษิณไพบูลย์ เขตเทศบาลเมือง
          โดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดเรือประมง จำนวน ๒ ลำ ลำแรกเลขเรือ CM 99852 TS มีนายหว๋อ อัน คาม อายุ ๒๙ ปี เป็นไต้ก๋งเรือ พร้อมลูกเรือ ๓ คน ลำที่ ๒ หมายเลขเรือ CM 99029 TS มีนายหว๋อ วัน นัง อายุ ๒๕ ปี เป็นไต้ก๋งเรือ เรือผู้บังคับเรือประมง พร้อมลูกเรือ ๓ คน โดยเรือเป็นเรือสัญชาติเวียดนาม รวมถึงผู้ต้องหาทั้งหมด นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ยึดวิทยุสื่อสาร เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์คราดจับปลิงทะเล บนเรือประมงเวียดนามทั้ง ๒ ลำ
          โดยในช่วงเช้า ขณะเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๑๑๑ กำลังปฏิบัติหน้าที่ ได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ว่าพบเรือประมง ๒ ลำ ลอยลำในน่านน้ำทะเลอ่าวไทย ฝั่งทะเลนราธิวาส ในลักษณะทำประมงอวนลาก จึงได้นำเรือเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๑๑๑ ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนราธิวาส นำเรือนำเรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ ๕๑๘ เข้าร่วมพิสูจน์ทราบ ตามพิกัดบริเวณแบริ่ง ๐๕๐ ห่างจากปากอ่าวบางนรา ระยะทาง ๒๕ ไมล์ทะเล เมื่อมาถึงจุดเป้าหมายพบเรือประมงดังกล่าว กำลังลากอวนคราดปลิงทะเล เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นเรือทั้ง ๒ ลำ จากการตรวจสอบจึงพบว่า เป็นเรือและลูกเรือสัญชาติเวียดนาม ทำการประมงผิดกฎหมาย และบุคคลไม่มีใบอนุญาตเข้าในราชอาณาจักรไทย จึงควบคุมเรือประมงทั้ง ๒ ลำ พร้อมลูกเรือทั้งหมด ๘ คน นำมาสอบสอบสวน บนเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๑๑๑ ที่ท่าเรือทักษิณไพบูลย์ ก่อนจะนำส่งของกลางและผู้ต้องหาทั้งหมด เพื่อส่งต่อดำเนินคดีที่ สภ.เมืองนราธิวาส ในข้อหาตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา คือ ๑.พ.ร.ก.ประมง ๒.พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย ๓.พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ๔.พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย และ ๕.พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม
          ทั้งนี้ หากประชาชน และชาวประมงในพื้นที่ หากพบเห็นเรือต้องสงสัย หรือเรือที่อาจจะทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งประสานมาได้ที่กองทัพเรือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
                                                                                                         ข้อมูล ทรภ.๒ ๑๓ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐