Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมทำพิธีมอบบ้าน ในพื้นที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒) เป็นประธานพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน ๔ หลัง ในพื้นที่ อ.ชะอวด โดยมี นาวาเอกเอกชัย อมาตยกุล ผอ.กอฟ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี พื้นด้วยด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ บ้าน น.ส.สุมล แก้วเมือง เลขที่ ๑/๑ ม.๗ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
          สำหรับการสร้างบ้านใหม่ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดชุดฟื้นฟูก่อสร้างบ้านจากกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน ๖ หลัง คือ อ.ชะอวด ๔ หลัง และอำเภอจุฬาภรณ์ ๒ หลัง โดยเริ่มก่อสร้าง
          ตั้งแต่ วันที่ ๑ ก.พ. – ๘ มี.ค.๖๐ รวม ๓๖ วัน ซึ่งเมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๐ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ ๑ และคณะฯ เดินทางมาทำพิธีเปิดการก่อสร้างบ้านประชาชนที่เสียหายทั้งหลังในพื้นที่ อำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาคในการสร้างบ้านที่เสียหายทั้งหลัง จำนวน ๔ หลัง และบ้านที่เสียหายบางส่วนอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ คณะฯ ได้เลือกมาทำพิธีเปิดคลิกออฟบ้านของนางสุมล แก้วเมือง ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ รับผิดชอบก่อสร้างฯ
                                                                                    ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                     ๒๐ มี.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐