Skip to main content

นย.-กปจ.ชต. ร่วมจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดมณีกาญจนารม จว. ตราด ในวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๙ และ วัดคลองทราย จว.จันทบุรี วันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙

       กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด   นำโดย โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธี 
       กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลสามัคคี โดยการจัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดยกำหนดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดมณีกาญจนาราม (วัดเกลือ) ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
       และกำหนดถวายผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดคลองทราย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
รายละเอียดการรับบริจาค 
             ๑. กองการเงินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาสัตหีบ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “เงินกฐินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน” หมายเลขบัญชี ๓๐๒ – ๒ – ๖๐๘๐๐ – ๘ 
             ๒. ฝ่ายการเงิน กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด ค่ายตากสิน ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาถนนเบญจมราชูทิศ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด” หมายเลขบัญชี ๕๓๕ – ๒ – ๑๖๐๖๑ – ๗
        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการเงิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร ๐ – ๓๘๔๓ – ๗๗๗๒ ในวันและเวลาราชการ ข้อมูล นย. ๗ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐