Skip to main content

แจ้งปิดการจราจร รอบพระบรมมหาราชวัง ๒๗ เส้นทาง ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙

          กองอำนวยการสนามหลวง แจ้งปิดการจราจร รอบพระบรมมหาราชวัง ๒๗ เส้นทาง ปิดการจราจรเต็มรูปแบบรอบพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม โดยตั้งแต่เวลา ๐๗๐๐ เป็นต้นไป จะปิดถนนทั้งหมด ๒๗ สาย ประกอบด้วย 
               ๑. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
               ๒. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย
               ๓. ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกป้อมเผด็จฯ
               ๔. ถนนสนามชัย จากแยกป้อมเผด็จ ถึง หน้า สน.พระราชวัง
               ๕. ถนนหับเผย
               ๖. ถนนหลักเมือง
               ๗. ถนนกัลยาณไมตรี ถึง สะพานช้างโรงสี
               ๘. ซอยสราญรมย์
               ๙. ถนนพระจันทร์
               ๑๐. ถนนมหาราช ตลอดสาย
               ๑๑. ถนนท้ายวัง ตลอดสาย
               ๑๒. ถนนเชตุพน
               ๑๓. ถนนเศรษฐการ
               ๑๔. ถนนเจริญกรุง จาก วงเวียน รด. ถึง แยกสะพานมอญ
               ๑๕. ถนนพระพิพิธ
               ๑๖. ถนนราชดำเนินนอก จาก แยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า
               ๑๗. ถนนนครสวรรค์ จาก แยก จักรพรรดิพงษ์ ถึง แยกผ่านฟ้า
               ๑๘. ถนนหลานหลวง จาก แยกหลานหลวง ถึง แยกผ่านฟ้า
               ๑๙. ถนนราชดำเนินกลาง (ตลอดสาย)
               ๒๐. ถนนพระสุเมรุ จากแยกวันชาติ ถึง แยกป้อมมหากาฬ
               ๒๑. ถนนมหาชัย จากแยกสำราญราษฎร์ ถึง แยกป้อมมหากาฬ
               ๒๒. ถนนดินสอ จากแยกวันชาติ ถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
               ๒๓. ถนนดินสอ จาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึง แยกมหรรณพ
               ๒๔. ถนนตะนาว จาก แยกตัดถนนข้าวสาร ถึง แยกคอกวัว
               ๒๕. ถนนตะนาว จาก แยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึง แยกคอกวัว
               ๒๖. ถนนจักรพงษ์ จาก แยกตัดถนนข้าวสาร ถึง ถนนราชดำเนินกลาง
               ๒๗. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากแยกอรุณอัมรินทร์ ถึง แยกผ่านพิภพ
                                                                                                                 
                                                                                                             ข้อมูล ศปภ.คค. ๒๘ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙