Skip to main content

กองทัพเรือ โดย ขส.ทร. จัดเส้นทางเดินรถและเรือ บริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          กองทัพเรือ โดย กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถและเรือ บริการรับ – ส่ง สนับสนุนการไปลงนามถวายความอาลัย ฯ ณ พระบรมมหาราชวัง ทั้งทางบก และ ทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดเส้นทางดังนี้
                 ๑. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปอ. จำนวน ๕ คัน บริการเพิ่มเติมจากเส้นทางปกติ เริ่มตั้งแต่ ๑๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๒๐๐๐ ดังนี้
                     ๑.๑ เส้นทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน ให้บริการทุกวัน                        ๑.๒ เส้นทาง ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า – สนามหลวง จำนวน ๒ คัน ให้บริการทุกวัน                          ๑.๓ เส้นทาง สนามม้านางเลิ้ง – สนามหลวง จำนวน ๑ คัน ให้บริการทุกวัน 
                ๒. จัดเรือโดยสาร รับ – ส่ง ตามเส้นทางต่างๆ จำนวน ๓ เส้นทาง ดังนี้
                            เส้นทางที่ ๑ 
                                               เวลาเรือออก ๐๖๑๕ ต้นทาง เทศบาลปากเกร็ด – ท่าน้ำนนท์ – สะพานพระราม ๗ – ท่าน้ำเกียกกาย – ท่าราชนาวีสโมสร
                                                เวลากลับเรือออก ๑๖๔๕ ท่าราชนาวีสโมสร – ท่าน้ำเกียกกาย – สะพานพระราม ๗ – ท่าน้ำนนท์ - เทศบาลปากเกร็ด ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์
                            เส้นทางที่ ๒
                                                 เวลาเรือออก ๐๖๓๐ ต้นทาง กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ (กยพ.กร.) – ท่าน้ำวัดบางนานอก – ท่าราชนาวีสโมสร 
                                                  เวลากลับเรือออก ๑๖๔๕ ท่าราชนาวีสโมสร - วัดบางนานอก - กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ (กยพ.กร.) ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์
                            เส้นทางที่ ๓
                                                  เวลาเรือออก ๐๗๐๐ และ ๐๘๐๐ ท่าช้าง – สาทร
                                                  เวลากลับเรือออก ๑๗๐๐ และ ๑๘๐๐ ท่าสาทร – ท่าช้าง ให้บริการประชาชนทุกวัน
          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการขนส่งทหารเรือ ในเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๑๓ และนอกเวลาราชการ ๐ ๒๔๗๕ ๕๗๙๗
                                                                                                       ข้อมูล ขส.ทร. ๒๑ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐