Skip to main content

กองทัพเรือสนับสนุนเรือเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการท่องเที่ยว ตามเส้นทางการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม โดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมกำลังพล พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ

     เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ พล.ร.ท.อดิเรก ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำในคลองผดุงกรุงเกษม ณ ท่าเรือหัวลำโพง อีกทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการบริการ
     จากการที่กองทัพเรือ สนับสนุนโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเดินทางของประชาชนทางน้ำตามเส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม เชื่อมต่อการเดินทาง รองรับการแก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกองทัพเรือได้จัดเรือจาก กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) ประกอบด้วยเรือ กร.๑๑๓ กร.๑๑๔ และ กร.๙๑๑ (กำลังพลประจำเรือ ๓ นายบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด ๑๒ คน กินน้ำลึกเฉลี่ย ๒๐ ซม.) ให้บริการประชาชนระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๒๐๐๐ ทุกวัน
      เส้นทางให้บริการ จาก ท่าเรือเทเวศร์ ไปยัง ท่าเรือหัวลำโพง ผ่าน ๑๐ ท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือประชาธิปไตย ท่าเรือราชดำเนินนอก ท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือแยกหลานหลวง ท่าเรือกระทรวงพลังงาน ท่าเรือยศเส ท่าเรือนพวงศ์ ท่าเรือเทวราชกุญชร และ ท่าเรือหัวลำโพง รวมระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร
      ทั้งนี้เรือของกองทัพเรือได้ร่วมเดินเรือกับเรือของ กทม. อีกจำนวน ๔ ลำ ให้บริการโดยไม่มีค่าบริการตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ย.๕๙ เริ่มทดลองให้บริการ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐-๒๐๐๐ โดยเรือกำหนดออกทุก ๒๐-๓๐ นาที ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที/เที่ยว
                                                                                               ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๑๑ ต.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐