Skip to main content

โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน


บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต  จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้งพันธมิตรหลายภาคส่วน  จัดโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก  รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน  โดยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศแสดงพลังน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้านการอนุรักษ์น้ำ  มาปฏิบัติด้วยการเดิน  วิ่ง  ปั่นจักรยาน หรือขับรถ  เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านชุมชนต้นแบบ  ตั้งแต่ปลายน้ำขึ้นไปจนถึงต้นน้ำ  ระหว่าง วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  -    สิงหาคม ๒๕๕๖

                        โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังของคนไทยที่มีความห่วงใยและรักในประเทศชาติตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำ  เป็นการเรียนรู้จากปลายน้ำคือ กรุงเทพ ฯ  ไปจนถึงต้นน้ำที่บริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  จังหวัดสระบุรี  โดยตลอด ๙ วันของการเดินทางจะผ่านชุมชนต้นแบบที่มีการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้จนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้   ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างชุมชน  ประชาชน  และภาคธุรกิจที่ทำงานร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับทราบแนวทางการอนุรักษ์น้ำ   การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน  การช่วยชาวบ้านปลูกป่าชุมชน  การเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อ  รวมถึงจะได้เรียนรู้ภารกิจที่ชุมชนปลายทาง  รวมพลังสร้างหลุมขนมครกต้นแบบกักเก็บน้ำ  เป็นต้น

                        ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ทางเฟชบุ๊ก  www.facebook.com/a journey  inspired  by  the  King

      

 

 
                                                                                                                                ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ                                                                                                                                                         ๑๗ ก.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐