Skip to main content

คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖


มูลนิธิอุบลรัตน์ ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  และสวลี  ผกาพันธุ์  ศิลปินแห่งชาติ  จัดคอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่    ในวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔๐๐    หอประชุมใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

                             คอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรายได้สมทบทุนมูลนิธิอุบลรัตน์ ฯ เพื่อช่วยเยาวสตรีและนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  และกองทุน สวลี  ผกาพันธุ์  รูปแบบของคอนเสิร์ตจะเป็นในลักษณะของ  “เพลงพาไป   เมืองไทยยิ่งงาม”  เป็นการพาผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวไปตามภาคต่าง ๆ ของเมืองไทยที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของเมืองไทย  ผ่านบทเพลงอันไพเราะ และทรงคุณค่าจากนักร้องศิลปินแห่งชาติ  และนักร้องยอดนิยมขวัญใจแฟนเพลงทั้งหลาย  อาทิ  สุเทพ  วงศ์กำแหง ,  ธานินทร์  อินทรเทพ  ,  แพทย์หญิงพันทิวา  สินรัชตานันท์ , ปวันรัตน์  นาคสุริยะ , มณีนุช   เสมรสุต  ร่วมด้วยนักร้องกิตติมศักดิ์อีกมากมาย  ผู้สนใจเข้าชมซื้อบัตรราคา  ๓,๐๐๐  ,  ๒,๕๐๐ ,๒,๐๐๐  ,  ๑,๕๐๐ ,  ๑,๐๐๐  ,  ๘๐๐  และ  ๕๐๐ บาท  ได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์  และที่ฝ่ายกิจกรรมตรีนิตี้เรดิโอ  หมายเลขโทรศัพท์    ๒๖๓๖  ๖๘๐๐ – ๑  และ    ๒๖๓๖  ๖๘๒๕

                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ
                                                                                                                                               ๑๖  ก.ค.  ๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐