Skip to main content
พิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (เรือหลวงกระบี่) พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙๓๐ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (เรือหลวงกระบี่) ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางกระดูกงู เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี การจัดหาเรือหลวงกระบี่เข้าประจำการ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองทัพเรือจัดซื้อแบบรายละเอียดและเทคนิคในการติดตั้งเชื่อมต่อ การตรวจรับ การทดสอบ ทดลองอุปกรณ์ และการสร้างเรือในสาขาต่างๆ ตามแบบเรือของบริษัท BVT Surface Fleet จำกัด สหราชอาณาจักร สำหรับสร้างเรือในสาขาต่างๆ ไกลฝั่ง จำนวน ๑ ลำ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๙๙,๕๐๐.๐๐๐ บาท จากบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด เพื่อให้กองทัพเรือสามารถสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง สำหรับปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายแบบรายละเอียดและพัสดุสำหรับสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งกับนาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในส่วนของการประกอบตัวเรือ การต่อล็อคเรือ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของเรือได้ดำเนินการที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ด้วยบุคลากรของกองทัพเรือจนแล้วเสร็จ และได้ดำเนินการทดสอบระบบต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ จึงอาจกล่าวได้ว่า กองทัพเรือ ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของกำลังพลทหารเรือในการดำเนินการติดตั้งทดสอบได้อย่างเต็มภาคภูมิ แม้ว่าจะใช้แบบเรือของต่างประเทศ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเรือขนาดใหญ่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง คุณลักษณ์ของเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (เรือหลวงกระบี่) มีความยาวตลอดลำ ๙๐.๕๐ เมตร กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ความสูงที่กราบเรือ ๗.๗๐ เมตร กินน้ำลึก ๓.๘๐ เมตร ระวางขับน้ำเต็มที่ ๑,๙๖๙ ความเร็วสูงสุด ๒๓ นอต รัศมีทำการที่ความเร็ว ๑๕ นอต ได้ถึงระยะ ๓,๕๐๐ ไมล์ทะเล อาวุธประจำเรือที่สำคัญ คือ ปืนขนาด ๗๖ มิลลิเมตร แบบอัตโนมัติจากบริษัท 0to Melara S.P.A. ประเทศอิตาลี จำนวน ๑ กระบอก และปืนขนาด ๓๐ มิลลิเมตรแท่นเดียว จากบริษัท MSI-Defence Systems Limited ประเทศอังกฤษ จำนวน ๒ กระบอก ระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการณ์ จำนวน ๑ ระบบ จากบริษัท Thales Nederland B.V.ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กำลังพลประจำเรือ ๘๙ นาย นอกจากนั้น บริเวณดาดฟ้าเรือสามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ แบบซูเปอร์ลิงค์ ซึ่งมีประจำการในกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้อีก ๑ ลำ ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะการตรวจการณ์ในทะเลให้ไกลขึ้นอีกระดับหนึ่ง นับจากนี้ต่อไป เรือหลวงกระบี่จะเข้าประจำการที่กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ โดยจะมีภารกิจในการป้องกันประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตลอดจนการรักษากฎหมายในทะเล โดยปัจจุบันมีนาวาโท สมศักดิ์ อินทรเสมา เป็นผู้บังคับการเรือ ข้อมูล สลก.ทร. ๒๐ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …