Skip to main content
งานรำลึก ๑๔๕ ปี สุริยุปราคาที่บ้านหว้ากอ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี และในโอกาสรำลึกเหตุการณ์สำคัญครบรอบ ๑๔๕ ปี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดจัดงานรำลึก ๑๔๕ ปี สุริยุปราคาที่หว้ากอ ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ หรือเมื่อ ๑๔๕ ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบล คลองวาฬ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพระองค์ทรงทำนายได้อย่างแม่นยำจากการคำนวณทางดาราศาสตร์ นับเป็นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่และครั้งแรกของชาติไทย จนเป็นที่เลื่องลือของวงการดาราศาสตร์ ทั่วโลก ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ตั้งค่ายหลวงเพื่อทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง สำนักโบราณคดี กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานหว้ากอในบริเวณจุดตั้งกล้องดูปรากฏการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายในงานนักเรียน นักศึกษาจะได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการแข่งขันหุ่นยนต์ ประกวดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดหนูน้อยอควอเรียมที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อชิงรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยังมีการแสดง แสง สี เสียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบประวัติความเป็นมาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำนายการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า ๒ ปี และในวันที่เกิดสุริยุปราคามีทูตจากต่างประเทศเข้าร่วมชมปรากฏการณ์สำคัญในครั้งนั้นด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้อมูล นสพ.มติชน ๑๔ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐