Skip to main content
งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.๒๕๕๖

โอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี ไปรษณียากรโทรเลขไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมกับสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์ตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพจัด “งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.๒๕๕๖ (Thailand 2013 Worldstamp Exhibition) ระหว่างวันที่ ๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าพารากอน

การผลิตแสตมป์ของไทยนั้นต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าแผ่นดิน และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ นับแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ทรงให้ความสำคัญกับดวงตราไปรษณียากรมาก ทรงมีพระราชวินิจฉัยในแสตมป์แต่ละชุดที่จะออกมาวางจำหน่าย หรือในกรณีที่มีความผิดพลาด ก็จะทรงมีพระราชวินิจฉัยเตือน ถือว่าทุกพระองค์ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลา ๑๓๐ ปี แห่งการก่อตั้งกิจการไปรษณีย์โทรเลขของประเทศไทยนั้น มีการออกแสตมป์จำนวน ๑,๐๓๒ ชุด โดยรัชกาลที่ ๕ ออกแสตมป์จำนวน ๘ ชุด , รัชกาลที่ ๖ จำนวน ๔ ชุด, รัชกาลที่ ๗ จำนวน ๔ ชุด, รัชกาลที่ ๘ จำนวน ๘ ชุด และรัชกาลที่ ๙ จำนวน ๑,๐๐๘ ชุด ในงานแสดงตราไปรษณียากรโลกครั้งนี้ มีการจัดแสดง Royal Art ในส่วนที่เป็นอัครศิลปิน, อัคราภิรักษ์ศิลปินแล้ว ยังมีส่วน Court of Horner ที่จัดแสดงแสตมป์ที่ชนะการประกวดสิ่งสะสมจากทั่วโลก ที่เป็นแสตมป์หายาก อาทิ แสตมป์สมัยพระนางเจ้าวิคตอเรียของอังกฤษ ที่มีมูลค่าดวงละ ๒ ล้านบาท ซึ่งมูลค่าแสตมป์โดยรวมของโซนนี้มีมูลค่าสูงรวมกว่า ๔๐๐ ล้านบาท

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูล นสพ.ไทยรัฐ

๑ ส.ค.๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐