Skip to main content

ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาแม่เที่ยว เริ่มต้นในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีพิธีปล่อยขบวนคาราวาน ณ สยามนิรมิต เวลาประมาณ ๐๗๐๐ โดยมีรถขบวนอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย มีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานระหว่างการเดินทาง ตามเส้นทางกรุงเทพฯ – เพชรบุรี – กาญจนบุรี ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงามในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี - ราชบุรี (สวนผึ้ง ) - กาญจนบุรี ซึ่งได้นำเสนอเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ตลอดจนมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษาด้วย


นักท่องเที่ยวผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook พิมพ์คำว่า “คาราวานสิงหาพาแม่เที่ยว” ส่งใบสมัครได้ที่ ๑/๕๓๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๓๑๐ หรือส่งได้ทางอีเมลล์ aaftravel @ hotmail.com หรือ sale_ aaftravel @ hotmail.com หรือสมัครได้ทาง เว็บไซต์ http://www.aaftravel 2003.com/1234/ html ค่าสมัครคนละ ๓,๓๕๐ บาท ราคาพิเศษเฉพาะคุณแม่ ๒,๙๙๙ บาท สำหรับเด็กไม่เกิน ๔ ขวบ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี เลขที่ ๑๔ ถนนแสงชูโต ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๒๕๐๐

ข้อมูล ททท.

๗ ส.ค. ๕๖

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐