Skip to main content

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ส่งเรือค้นหา ๘ ลูกเรือประมงถูกเรือน้ำมันชนอับปางกลางทะเล

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับแจ้งมีเรือประมง ชื่อ ส.ทรัพย์สมุทร ๒ เป็นเรือลอบปูมีลูกเรือทั้งหมด ๘ คน มีคนไทยเป็นไต๋เรือ ชื่อ นายอัครพงษ์ วิกล อายุ ๓๔ ปี และลูกเรือชาวกัมพูชาอีก ๗ คน ถูกเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ชนจนอับปางลงกลางทะเล ห่างจากเกาะริ้น อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประมาณ ๓ ไมล์ (๕.๕ กิโลเมตร) ในร่องน้ำเรือสินค้า เมื่อช่วงกลางดึก วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๐ น. ก่อนที่เรือประมงในบริเวณดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือไปได้แล้ว ๕ คน ซึ่งเป็นลูกเรือชาวกัมพูชาทั้งหมด ขณะลอยคออยู่กลางทะเลนานกว่า ๘ ชั่วโมง โดยอาศัยเกาะถังน้ำแข็งไว้ จนถึงช่วงเช้าของวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และยังสูญหายไปอีก ๓ คน เป็นไต๋เรือและลูกเรือชาวกัมพูชา ๒ คน ก่อนที่กลุ่มลูกเรือจะประสานขอความช่วยเหลือมายังทัพเรือภาคที่ ๑
           หลังรับแจ้งได้สั่งการไปยัง นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียกส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมพร้อมสั่งการออกค้นหาโดยด่วน ก่อนจะทำการประชุมหาที่บริเวณจุดที่เรือประมงถูกเรือน้ำมันชนจมลง พร้อมสั่งการไปยัง เรือเอก ภูมิ ภูมมะภูติ ผู้บังคับการเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ๒๒๖ ออกทำการค้นหาพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ มนุษย์กบ จำนวน ๕ นาย พร้อมชุดประดาน้ำและเรือยาง ออกค้นหาโดนรอบ จนพบจุดเรือจมจึงได้สั่งดำน้ำค้นหา จนพบร่าง นาย เฮือง เชือน อายุ ๓๔ ปี ลูกเรือสัญชาติกัมพูชา เสียชีวิตอยู่ภายในเก๋งเรือประมง ที่จมอยู่ก้นทะเล ระดับความลึก ๑๐๐ ฟุต จึงได้ทำกู้ร่างขึ้นมา ก่อนส่งมอบศพให้หน่วยกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานนำเข้าฝั่ง เพื่อส่งชันสูตรยัง โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ ๑๐ เพื่อหาสาเหตุการตาย ส่วนนายอัครพงษ์ วิกล อายุ ๓๔ ปี ไต๋เรือและลูกเรือกัมพูชาอีก ๑ คน ที่ยังหายสูญหาย จากการลาดตระเวนตามเกาะแก่ง และทะเล โดยรอบ ยังไม่พบแต่อย่างใด ซึ่งทางทัพเรือภาคที่ ๑ ขอความร่วมมือจากเรือประมงในละแวกใกล้เคียงให้ช่วยกันหา พร้อมทั้งสั่งการไปยังเรือตรวจการณ์ และอากาศยานออกทำการค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบร่างอีก ๒ คน ที่สูญหาย ส่วนสาเหตุยังรอการสอบสวนต่อไป
                                                                                              ข้อมูล ทรภ.๑ ๒๐ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …