Skip to main content

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ศบภ.นรข.) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังนี้
          ๑. พื้นที่ บ.นาขาม ม.๔ , ๗ ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม - น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๒๐๐ หลัง เดือดร้อนกว่า ๑,๐๐๐ คน - ความเสียหาย ถนนภายในหมู่บ้านโดนน้ำท่วมสูงประมาณ ๑.๒ เมตร ไร่นาน้ำท่วมเสียหายประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ สถานการณ์เมื่อ ๑๗๐๐ อพยพคน ขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นออกมาไว้ที่ รร.บ้านนาขามส้มป่อย ได้เกือบทั้งหมด มีประชาชนบางส่วนที่ยังสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านชั้นบน น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
          ๒. พื้นที่ บ.ผักขะย่า และ บ.โนนแดง อ.วังยาง จ.นครพนม - น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๗๐ หลัง เดือดร้อนกว่า ๖๐๐ คน - ความเสียหาย ถนนภายในหมู่บ้านโดนน้ำท่วมสูงประมาณ ๐.๓ เมตร สามารถสัญจรได้ เว้นถนนช่วงระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ก่อนเข้าหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงประมาณ ๐.๗ เมตร ไร่นาน้ำท่วมเสียหายประมาณ ๗๐๐ ไร่ สถานการณ์เมื่อ ๑๘๐๐ ขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไว้ที่ชั้นบนของบ้านเรือนต่างๆ เรียบร้อย น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ผู้ใหญ่บ้านคอยติดตามสถานการณ์ต่อไป
          ๓. พื้นที่ บ.ดอนคราม ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม - น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ๓๐๐ หลัง ท่วมขัง ๗๐ หลัง เดือดร้อนกว่า ๖๐๐ คน - ความเสียหาย ถนนภายในหมู่บ้าน โดนน้ำท่วมสูงประมาณ ๒ เมตร ไร่นาน้ำท่วมเสียหายประมาณ ๖๐๐ ไร่ สถานการณ์เมื่อ ๑๘๐๐ อพยพคนจากบ้านที่ถูกท่วมขังได้ทั้งหมด ขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไว้ที่ชั้นบนของบ้านเรือนต่างๆ เรียบร้อย น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
           ๔.ให้การช่วยเหลือชาวบ้าน ติดอยู่กลางน้ำที่ท่วมขังประมาณ ๒ ช.ม. บริเวณประตูน้ำ บ.จำปา อ.นาแก
           ๕. เวลา ๑๐๐๐ สถานีเรือมุกดาหาร มอบน้ำดื่มจำนวน ๕๐ โหล ให้กับศูนย์ช่วยเหลือ จ.มุกดาหาร ณ อาคารมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จัดกำลังพลร่วมรับของบริจาค และจัดของบริจาค เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยต่อไป
           ๖. เวลา ๑๐๐๐ สถานีเรือโขงเจียม จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบน ให้การช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการเดินทางสัญจรผ่านเข้า-ออกหมู่บ้าน บ.ห้วยหมาก ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
                                           ข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ
                                                                                  ๓๑ ก.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐