Skip to main content

รองผู้บัญชาการทหารเรือติดตามความก้าวหน้า "มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน:Fleet Review 2017" มหกรรมทางเรือทางเรือ และกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

          พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ซึ่งมหกรรมในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย เรือจากชาติในอาเซียน และนอกอาเซียนเข้าร่วม มากกว่า ๑๕ ประเทศ จำนวนเรือที่เข้าร่วมมากกว่า ๓๐ ลำ ซึ่งเป็นงานมหกรรมทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

นอกจากนั้น ในงานมหกรรมทางเรือนี้ ยังประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
               ๑. การฝึกทางเรือครั้งแรกของเรือในชาติอาเซียน ที่เรียกว่า ASEAN Multilateral Naval Exercise หรือ AMNEX 17 ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการฝึกครั้งแรกนี้ และในครั้งต่อๆ ไป ประเทศในชาติอาเซียน จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในปีถัดๆ ไป
               ๒. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเป็นการประชุมของผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ซึ่งผลจากการประชุม จะขยายผลเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล และกระชับความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ของทหารเรืออาเซียน
               ๓. การจัดการแข่งขันกีฬา Motor Sport ระดับโลก Air Race 1 ซึ่งได้มีการจัด Pre Event ไปแล้ว เมื่อเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ จะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม โดยมีเครื่องบินเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า ๒๐ ลำ ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมให้เร้าใจมากกว่าเดิม
               ๔. การเดินพาเหรด ของทหารเรือจากชาติต่างๆ ที่ส่งเรือเข้าร่วมในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ บริเวณเมืองพัทยา ร่วมกับขบวนคานิวัล จากเมืองพัทยา ซึ่งจะเป็นขบวนพาเหรด ที่มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา

          นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ที่จะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งทหารเรือจากประเทศต่างๆ และประชาชนทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น การเยี่ยมชมเรือชาติต่างๆ ทั้งของไทย และกองทัพเรือชาติต่างๆ การจัดแสดงพลุไฟนานาชาติ การแสดงคอนเสิร์ต มวยไทยไฟท์ งานเทศกาลอาหารทะเล การจัดนิทรรศการทางทหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในพื้นที่จัดงาน
          ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าได้จาก เฟซบุ๊คแฟนเพจ The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 https://web.facebook.com/50ASEANIFR2017/
                                                                                               ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร
                                                                                                       ๒๙ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐