Skip to main content

รองผู้บัญชาการทหารเรือติดตามความก้าวหน้า "มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน:Fleet Review 2017" มหกรรมทางเรือทางเรือ และกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

          พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ซึ่งมหกรรมในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย เรือจากชาติในอาเซียน และนอกอาเซียนเข้าร่วม มากกว่า ๑๕ ประเทศ จำนวนเรือที่เข้าร่วมมากกว่า ๓๐ ลำ ซึ่งเป็นงานมหกรรมทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

นอกจากนั้น ในงานมหกรรมทางเรือนี้ ยังประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
               ๑. การฝึกทางเรือครั้งแรกของเรือในชาติอาเซียน ที่เรียกว่า ASEAN Multilateral Naval Exercise หรือ AMNEX 17 ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการฝึกครั้งแรกนี้ และในครั้งต่อๆ ไป ประเทศในชาติอาเซียน จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในปีถัดๆ ไป
               ๒. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเป็นการประชุมของผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ซึ่งผลจากการประชุม จะขยายผลเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล และกระชับความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ของทหารเรืออาเซียน
               ๓. การจัดการแข่งขันกีฬา Motor Sport ระดับโลก Air Race 1 ซึ่งได้มีการจัด Pre Event ไปแล้ว เมื่อเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ จะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม โดยมีเครื่องบินเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า ๒๐ ลำ ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมให้เร้าใจมากกว่าเดิม
               ๔. การเดินพาเหรด ของทหารเรือจากชาติต่างๆ ที่ส่งเรือเข้าร่วมในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ บริเวณเมืองพัทยา ร่วมกับขบวนคานิวัล จากเมืองพัทยา ซึ่งจะเป็นขบวนพาเหรด ที่มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา

          นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ที่จะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งทหารเรือจากประเทศต่างๆ และประชาชนทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น การเยี่ยมชมเรือชาติต่างๆ ทั้งของไทย และกองทัพเรือชาติต่างๆ การจัดแสดงพลุไฟนานาชาติ การแสดงคอนเสิร์ต มวยไทยไฟท์ งานเทศกาลอาหารทะเล การจัดนิทรรศการทางทหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในพื้นที่จัดงาน
          ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าได้จาก เฟซบุ๊คแฟนเพจ The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 https://web.facebook.com/50ASEANIFR2017/
                                                                                               ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร
                                                                                                       ๒๙ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …