Skip to main content

รองผู้บัญชาการทหารเรือติดตามความก้าวหน้า "มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน:Fleet Review 2017" มหกรรมทางเรือทางเรือ และกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

          พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ซึ่งมหกรรมในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย เรือจากชาติในอาเซียน และนอกอาเซียนเข้าร่วม มากกว่า ๑๕ ประเทศ จำนวนเรือที่เข้าร่วมมากกว่า ๓๐ ลำ ซึ่งเป็นงานมหกรรมทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

นอกจากนั้น ในงานมหกรรมทางเรือนี้ ยังประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
               ๑. การฝึกทางเรือครั้งแรกของเรือในชาติอาเซียน ที่เรียกว่า ASEAN Multilateral Naval Exercise หรือ AMNEX 17 ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการฝึกครั้งแรกนี้ และในครั้งต่อๆ ไป ประเทศในชาติอาเซียน จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในปีถัดๆ ไป
               ๒. การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งเป็นการประชุมของผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ซึ่งผลจากการประชุม จะขยายผลเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล และกระชับความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ของทหารเรืออาเซียน
               ๓. การจัดการแข่งขันกีฬา Motor Sport ระดับโลก Air Race 1 ซึ่งได้มีการจัด Pre Event ไปแล้ว เมื่อเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ จะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม โดยมีเครื่องบินเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า ๒๐ ลำ ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมให้เร้าใจมากกว่าเดิม
               ๔. การเดินพาเหรด ของทหารเรือจากชาติต่างๆ ที่ส่งเรือเข้าร่วมในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ บริเวณเมืองพัทยา ร่วมกับขบวนคานิวัล จากเมืองพัทยา ซึ่งจะเป็นขบวนพาเหรด ที่มีความยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา

          นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ที่จะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งทหารเรือจากประเทศต่างๆ และประชาชนทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น การเยี่ยมชมเรือชาติต่างๆ ทั้งของไทย และกองทัพเรือชาติต่างๆ การจัดแสดงพลุไฟนานาชาติ การแสดงคอนเสิร์ต มวยไทยไฟท์ งานเทศกาลอาหารทะเล การจัดนิทรรศการทางทหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในพื้นที่จัดงาน
          ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าได้จาก เฟซบุ๊คแฟนเพจ The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 https://web.facebook.com/50ASEANIFR2017/
                                                                                               ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร
                                                                                                       ๒๙ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…