Skip to main content

ผบ.ทร. มอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ประจำปี ๒๕๕๙ แก่เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์

          เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ พลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบรางวัล "เกียรติยศนาวี" ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
          กองทัพเรือ โดย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ มี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานกรรมการ ในการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี 2๒๕๕๙ ได้พิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือจากคุณสมบัติเป็นผู้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ ชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว เห็นสมควรเว่า บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ คือ เรือตรี ธรรมปพน ปรีชารณเสฏฐ์ นายทหารพลาธิการ แผนกพลาธิการ เรือหลวงปัตตานี หมวดเรือที่ ๑ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ 
ความเป็นมาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙
          “เรือหลวงปัตตานีได้รับคำสั่งจากทัพเรือภาคที่ ๓ ให้สนับสนุนภารกิจของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในการตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจากภารกิจดังกล่าว เรือหลวงปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพได้เข้าทำการตรวจสอบเรือประมงเพิ่มทรัพย์นาวี ๒ และเรือประมงชัยนาวี ๑๗ เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๗๕๐ ในขณะเข้าทำการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา คือ นายสุเมธ บัวบูชา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้เสียหลักตกจากกราบเรือประมงที่จอดเทียบกันกลางทะเล ทำให้ศีรษะกระแทกเข้ากับกราบเรืออย่างแรงจนหมดสติ หล่นลงไปในช่องว่างของเรือประมงทั้งสองลำ เรือตรี ธรรมปพน ฯ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ จึงได้กระโดดลงไปช่วยเหลือขึ้นมาจากน้ำ และได้ขอรับการสนับสนุนเรือ ต.๒๑๘ จากทัพเรือภาคที่ ๓ เพื่อนำตัวนายสุเมธ ฯ ส่งให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการรักษาต่อไป ทั้งนี้ กองทัพเรือได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรือตรี ธรรมปพน ฯ แสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และได้สร้างความประทับใจจนได้รับการชื่นชมจากผู้เห็นเหตุการณ์และญาติของนายสุเมธ ฯ เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทัพเรือ โดยกองทัพเรือได้ออกประกาศกองทัพเรือ ยกย่องชมเชย เรือตรี ธรรมปพน ฯ เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีเมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๕๙”
          บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล “เกียรติยศนาวี” ประกอบด้วย โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเกียรติยศนาวี และเงินรางวัลจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
                                                                                                              ข้อมูล กพ.ทร. ๒ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…