Skip to main content

ศรชล. เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อม “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน" ตามแผนชาติ ในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลขนาดใหญ่ของน้ำมันทางทะเล

          เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑)/ผู้บังคับบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม "การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทดสอบและสร้างความคุ้นเคยตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อให้กำลังพลมีองค์ความรู้ และสร้างความคุ้นเคยการใช้งานอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ในการดำเนินการขจัดคราบน้ำมัน อันเป็นการรองรับการยกระดับของ ศรชล. ในอนาคต ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จว.ระยอง
หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย
               - ศรชล.เขต ๑ (บก.ศรชล.เขต ๑, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาระยอง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ระยอง)
               - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาระยอง
               - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ระยอง
               - สำนักงานท่าเรือการนิคมอุตสาหกรรม
               - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
               - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 
               - กลุ่มคณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันในเขตพื้นที่ จ.ระยอง (IESG – RASC)
               - เรือ และอากาศยานของหน่วยที่เข้าร่วมการฝึก
เหตุการณ์สมมติที่ใช้ในการฝึก
          เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๔๐๐ ขณะทำการขนถ่ายจากเรือ VLCC ปะเก็นที่หน้าแปลนข้อต่อขนาด ๑๖ นิ้ว ระหว่าง Hard Pipe ที่ทุ่นรับน้ำมันดิบและท่ออ่อนของ Floating hose แตก ลูกเรือ VLCC หยุดปั๊มได้ภายใน ๑๕ วินาที ทำให้มีน้ำมันดิบ Murban รั่วออกมาสู่ทะเลในเบื้องต้นมีน้ำมันรั่วไหลลงทะเล ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ซึ่งจากการประมาณสถานการณ์คาดว่าจะมีน้ำมันรั่วลงสู่ทะเลประมาณ ๕๐ ตันลิตร โดยมีพื้นที่ฝึก บริเวณอ่าวระยอง
                                                                                                             ข้อมูล ฝปก.ศรชล. ๘ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …