Skip to main content

ศรชล. เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อม “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน" ตามแผนชาติ ในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลขนาดใหญ่ของน้ำมันทางทะเล

          เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑)/ผู้บังคับบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม "การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทดสอบและสร้างความคุ้นเคยตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อให้กำลังพลมีองค์ความรู้ และสร้างความคุ้นเคยการใช้งานอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ในการดำเนินการขจัดคราบน้ำมัน อันเป็นการรองรับการยกระดับของ ศรชล. ในอนาคต ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จว.ระยอง
หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย
               - ศรชล.เขต ๑ (บก.ศรชล.เขต ๑, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาระยอง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ระยอง)
               - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาระยอง
               - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ระยอง
               - สำนักงานท่าเรือการนิคมอุตสาหกรรม
               - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
               - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 
               - กลุ่มคณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันในเขตพื้นที่ จ.ระยอง (IESG – RASC)
               - เรือ และอากาศยานของหน่วยที่เข้าร่วมการฝึก
เหตุการณ์สมมติที่ใช้ในการฝึก
          เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๔๐๐ ขณะทำการขนถ่ายจากเรือ VLCC ปะเก็นที่หน้าแปลนข้อต่อขนาด ๑๖ นิ้ว ระหว่าง Hard Pipe ที่ทุ่นรับน้ำมันดิบและท่ออ่อนของ Floating hose แตก ลูกเรือ VLCC หยุดปั๊มได้ภายใน ๑๕ วินาที ทำให้มีน้ำมันดิบ Murban รั่วออกมาสู่ทะเลในเบื้องต้นมีน้ำมันรั่วไหลลงทะเล ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ซึ่งจากการประมาณสถานการณ์คาดว่าจะมีน้ำมันรั่วลงสู่ทะเลประมาณ ๕๐ ตันลิตร โดยมีพื้นที่ฝึก บริเวณอ่าวระยอง
                                                                                                             ข้อมูล ฝปก.ศรชล. ๘ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…