Skip to main content

ศรชล. เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อม “การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน" ตามแผนชาติ ในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลขนาดใหญ่ของน้ำมันทางทะเล

          เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ผอ.ศรชล. เขต ๑)/ผู้บังคับบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ (ผบ.ทรภ.๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม "การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษเนื่องจากน้ำมัน" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทดสอบและสร้างความคุ้นเคยตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อให้กำลังพลมีองค์ความรู้ และสร้างความคุ้นเคยการใช้งานอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ในการดำเนินการขจัดคราบน้ำมัน อันเป็นการรองรับการยกระดับของ ศรชล. ในอนาคต ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จว.ระยอง
หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย
               - ศรชล.เขต ๑ (บก.ศรชล.เขต ๑, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาระยอง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ระยอง)
               - สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาระยอง
               - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ระยอง
               - สำนักงานท่าเรือการนิคมอุตสาหกรรม
               - กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
               - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 
               - กลุ่มคณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมันในเขตพื้นที่ จ.ระยอง (IESG – RASC)
               - เรือ และอากาศยานของหน่วยที่เข้าร่วมการฝึก
เหตุการณ์สมมติที่ใช้ในการฝึก
          เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๔๐๐ ขณะทำการขนถ่ายจากเรือ VLCC ปะเก็นที่หน้าแปลนข้อต่อขนาด ๑๖ นิ้ว ระหว่าง Hard Pipe ที่ทุ่นรับน้ำมันดิบและท่ออ่อนของ Floating hose แตก ลูกเรือ VLCC หยุดปั๊มได้ภายใน ๑๕ วินาที ทำให้มีน้ำมันดิบ Murban รั่วออกมาสู่ทะเลในเบื้องต้นมีน้ำมันรั่วไหลลงทะเล ซึ่งยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ซึ่งจากการประมาณสถานการณ์คาดว่าจะมีน้ำมันรั่วลงสู่ทะเลประมาณ ๕๐ ตันลิตร โดยมีพื้นที่ฝึก บริเวณอ่าวระยอง
                                                                                                             ข้อมูล ฝปก.ศรชล. ๘ ธ.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐