Skip to main content

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพร้อม ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือต่างๆ และกำลังพลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พื้นที่ภาคใต้ ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีสภาพคลื่นลมที่ค่อนข้างแรง มีฝนตก ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าวอาจจะทำให้ส่งผลต่อการบรรเทาสาธารณภัยเช่น น้ำท่วม ดินถล่ม เป็นต้น รวมทั้งอุบัติภัยทางทะเล เช่น เรือล่ม เรือจม เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ นั้น พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์
          นอกจากนี้ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ในการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติภัยทางทะเล โดยจะทำการสาธิตการฝึกซ้อมบริเวณชายหาดบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมทั้งรองรับกรณีการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิด้วย
          การตรวจการเตรียมความพร้อมขององค์บุคคล และองค์วัตถุในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากได้รับการร้องขอหรือได้รับการประสาน เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงมรสุม ซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นได้ ทั้งนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยในกองทัพเรือ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกำลังพล ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยให้นโยบายว่า "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน"
                                                                                                ข้อมูล ศบภ.ทร. ๗ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…