Skip to main content

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพร้อม ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือต่างๆ และกำลังพลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พื้นที่ภาคใต้ ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีสภาพคลื่นลมที่ค่อนข้างแรง มีฝนตก ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าวอาจจะทำให้ส่งผลต่อการบรรเทาสาธารณภัยเช่น น้ำท่วม ดินถล่ม เป็นต้น รวมทั้งอุบัติภัยทางทะเล เช่น เรือล่ม เรือจม เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ นั้น พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์
          นอกจากนี้ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ในการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติภัยทางทะเล โดยจะทำการสาธิตการฝึกซ้อมบริเวณชายหาดบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมทั้งรองรับกรณีการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิด้วย
          การตรวจการเตรียมความพร้อมขององค์บุคคล และองค์วัตถุในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากได้รับการร้องขอหรือได้รับการประสาน เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงมรสุม ซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นได้ ทั้งนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยในกองทัพเรือ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกำลังพล ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยให้นโยบายว่า "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน"
                                                                                                ข้อมูล ศบภ.ทร. ๗ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐