Skip to main content

เสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพร้อม ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือต่างๆ และกำลังพลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พื้นที่ภาคใต้ ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีสภาพคลื่นลมที่ค่อนข้างแรง มีฝนตก ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าวอาจจะทำให้ส่งผลต่อการบรรเทาสาธารณภัยเช่น น้ำท่วม ดินถล่ม เป็นต้น รวมทั้งอุบัติภัยทางทะเล เช่น เรือล่ม เรือจม เป็นต้น ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ นั้น พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ และ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์
          นอกจากนี้ เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ในการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติภัยทางทะเล โดยจะทำการสาธิตการฝึกซ้อมบริเวณชายหาดบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมทั้งรองรับกรณีการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิด้วย
          การตรวจการเตรียมความพร้อมขององค์บุคคล และองค์วัตถุในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากได้รับการร้องขอหรือได้รับการประสาน เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงมรสุม ซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นได้ ทั้งนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยในกองทัพเรือ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกำลังพล ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยให้นโยบายว่า "ทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน"
                                                                                                ข้อมูล ศบภ.ทร. ๗ มิ.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …