Skip to main content

กองทัพเรือ เตรียมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยนำกำลังทางบกขึ้นสู่เรือหลวงอ่างทอง ในการกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๐ กองทัพเรือ เตรียมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยนำกำลังทางบกขึ้นสู่เรือหลวงอ่างทอง ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกำลังในการฝึกครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยหลักกองเรือยุทธการ และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยกองพลนาวิกโยธิน และ หน่วยร่วม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองทัพบกกำลังในการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิด (Close Air Support) ร่วมกับกองทัพอากาศ และการสถาปนาพื้นที่ การส่งผ่านกำลังทหารบก
          สำหรับกำลังทางบกขึ้นสู่เรือประกอบ เป็นกำลังจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รถ AAVP 7 ๘ คัน รถ AAVC ๒ คัน รถยานเกราะล้อยาง BTR ๔ คัน รถ HMMWV ๘ คัน รถตรวจการณ์ ๒ คัน รถยนต์บรรทุกขนาด ๕ ตัน ๖ คัน รถยนต์บรรทุกขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๖ คัน และ เรือยางพื้นแข็ง ๖ ลำ  เป็นกำลังจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑ กองพันรักษาฝั่ง ปืนใหญ่ ๑๕๕ มิลิเมตร ๔ แท่น
          เป็นกำลังจากฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดปฏิบัติงานชายหาด ประกอบด้วย รถหัวลาก - ชานต่ำ จำนวน ๒ คัน รถขุด - ตักตีนตะขาบ ๑ คัน รถถากถางตีนตะขาบ ๑ คัน รถโกยตักล้อยาง ๑ คัน รถตักหน้า - ขุดหลัง ๑ คัน รถสนามครัว ๑ คัน รถโรงงานซ่อม รถยนต์บรรทุกทางทหาร ขนาด ๒ ตัน ๒ คัน รถยนต์บรรทุกทางทหาร ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒ คัน รถบรรทุกเทท้าย ๒ คัน เรือยาง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๒ เครื่อง สนับสนุนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกและการส่งผ่านกำลังทางบก
          กรมแพทย์ โรงพยาบาลสนามในเรือ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการแพทย์ ชุดคัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ชุดศัลยกรรมห้องผ่าตัด ชุดหอผู้ป่วย ชุดส่งกลับ และชุดสนับสนุน (แพทย์ ๖ นาย พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ๓๙ นาย) และกำลังจากกองทัพบก จำนวน ๑ กองร้อยทหารราบ พร้อมรถเกราะล้อยาง BTR. ๔ คัน
                                                                                                 ข้อมูล สลก.ทร. ๒ พ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐