Skip to main content

กองทัพเรือ เตรียมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยนำกำลังทางบกขึ้นสู่เรือหลวงอ่างทอง ในการกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐ 

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๐ กองทัพเรือ เตรียมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยนำกำลังทางบกขึ้นสู่เรือหลวงอ่างทอง ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกำลังในการฝึกครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยหลักกองเรือยุทธการ และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยกองพลนาวิกโยธิน และ หน่วยร่วม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมแพทย์ทหารเรือ และ กองทัพบกกำลังในการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิด (Close Air Support) ร่วมกับกองทัพอากาศ และการสถาปนาพื้นที่ การส่งผ่านกำลังทหารบก
          สำหรับกำลังทางบกขึ้นสู่เรือประกอบ เป็นกำลังจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รถ AAVP 7 ๘ คัน รถ AAVC ๒ คัน รถยานเกราะล้อยาง BTR ๔ คัน รถ HMMWV ๘ คัน รถตรวจการณ์ ๒ คัน รถยนต์บรรทุกขนาด ๕ ตัน ๖ คัน รถยนต์บรรทุกขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๖ คัน และ เรือยางพื้นแข็ง ๖ ลำ  เป็นกำลังจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑ กองพันรักษาฝั่ง ปืนใหญ่ ๑๕๕ มิลิเมตร ๔ แท่น
          เป็นกำลังจากฐานทัพเรือสัตหีบ ชุดปฏิบัติงานชายหาด ประกอบด้วย รถหัวลาก - ชานต่ำ จำนวน ๒ คัน รถขุด - ตักตีนตะขาบ ๑ คัน รถถากถางตีนตะขาบ ๑ คัน รถโกยตักล้อยาง ๑ คัน รถตักหน้า - ขุดหลัง ๑ คัน รถสนามครัว ๑ คัน รถโรงงานซ่อม รถยนต์บรรทุกทางทหาร ขนาด ๒ ตัน ๒ คัน รถยนต์บรรทุกทางทหาร ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๒ คัน รถบรรทุกเทท้าย ๒ คัน เรือยาง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๒ เครื่อง สนับสนุนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกและการส่งผ่านกำลังทางบก
          กรมแพทย์ โรงพยาบาลสนามในเรือ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการแพทย์ ชุดคัดแยกและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ชุดศัลยกรรมห้องผ่าตัด ชุดหอผู้ป่วย ชุดส่งกลับ และชุดสนับสนุน (แพทย์ ๖ นาย พยาบาล และ เจ้าหน้าที่ ๓๙ นาย) และกำลังจากกองทัพบก จำนวน ๑ กองร้อยทหารราบ พร้อมรถเกราะล้อยาง BTR. ๔ คัน
                                                                                                 ข้อมูล สลก.ทร. ๒ พ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…