Skip to main content

ศปมผ.ชี้แจงกรณีมีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับส่วยเอื้อการทำประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง/โฆษก ศปมผ.พร้อมด้วย พล.ร.ท.วรรณพล กล่อมแก้ว รอง หน.สน.สล.ศปมผ. ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ในกรณีที่ นสพ.เดลินิวส์ได้ลงข่าวว่า เรือประมงแฉเจ้าหน้าที่รับส่วย เพื่อเอื้อการกระทำประมงผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในศูนย์แจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) มีการระบุเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ โดยมีประเด็นสำคัญที่มีการร้องเรียนคือ
          ๑. ขนาดของเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
          ๒. การลักลอบถอด VMS
          ๓. การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ กรณีเรือปลาฉิ้งฉ้าง (ปลากะตัก) และเรืออวนลาก
          ๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ออกจับกุมแล้วเพราะมี VMS
         ซึ่งปัญหาการร้องเรียนทั้งหมด รอง หน.สน.สล.ศปมผ. ได้กล่าวว่า ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO เรียกรับผลประโยชน์มีจริงในอดีต ซึ่งได้ดำเนินการย้ายออกจากหนน้าที่ไปแล้ว พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีประเด็นกลุ่มเรือประมงปลากะตัก จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ แล้วออกเรือล้อมจับปลาในเวลากลางคืน และกลุ่มเรือประมงที่มีขนาดเกิน ๓๐ ตันกรอส จ่ายเงินเพื่อไม่ต้องแจ้งตรวจสอบเข้า - ออก ซึ่งขณะนี้ได้ทำการสอบสวนและจะแจ้งความคืบหน้าให้สื่อมวลชนทราบภายใน ๗ วัน”
          ทั้งนี้ หากพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดิโอเพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งเบาะแสได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประมง กรมประมง โทร.๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๙
                                                                                                         ข้อมูล ปชส.ศปมผ.
                                                                                                               ๑๙ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…