Skip to main content

กองทัพเรือจัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม และเข้าเยือนเมืองท่าคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติการทางทหารระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีส่ง หมู่เรือฯ อันประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ เรือประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ที่กองทัพเรือต่อขึ้นเอง และ เรือหลวงสุโขทัย เรือประเภทเรือคอร์เวต พร้อมกำลังพล รวม ๒๓๒ นาย โดยมี พลเรือตรี มนต์ธรรม์ วังแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฯ ภารกิจในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ เม.ย.๖๐ โดยมีการปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้
           - การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามในครั้งนี้ มีขึ้นตามแนวเส้นแบ่งเขตในทะเล ไทย - เวียดนาม หรือที่เรียกว่า KC Line ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนทางทะเลที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจ คือ เป็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่บรรลุข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นไปอย่างสันติวิธี ภายใต้หลักกฎหมายทะเล โดยฝ่ายไทยมี พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านกฎหมายทะเล และความรู้ในการกำหนดเขตทางทะเล (ปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้ว) เป็นหัวหน้าคณะในการหารือกำหนดเขตทางทะเลในครั้งนั้น ฝ่ายไทยไม่มีข้อเสียเปรียบแต่อย่างใด รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ให้การยอมรับ และกองทัพเรือไทย
           - เวียดนาม ได้จัดเรือรบของทั้งสองฝ่ายร่วมลาดตระเวนตามแนวเส้นแบ่งเขตในทะเล KC Line หลังจาก พ.ศ.๒๕๔๐ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ ๓๕
           - การฝึกร่วมระหว่างหมู่เรือทั้ง ๒ ประเทศ ในระหว่างทำการลาดตระเวนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย และสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติต่อกันในอนาคต การฝึกที่สำคัญ เช่น การแลกเปลี่ยนเป้าในทะเล การแปรกระบวนเรือ การติดต่อการสื่อสารระหว่างเรือของทั้งสองฝ่ายทางทัศนะสัญญาณ (ในเวลากลางวันและกลางคืน) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เป็นต้น ตลอดช่วงเวลา ๒ วัน (วันที่ ๒๐ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ที่ลาดตระเวนร่วมกัน
           - การเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๔ ณ ท่าเรือคัมรานห์ อ.คัมรานห์ จว.แคงฮว่าห์ (Khanh Hoa) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          การเยือนท่าเรือคัมรานห์ เขตเศรษฐกิจคัมรานห์ ซึ่งเป็นท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่ และยังเป็น ท่าจอดเรือดำน้ำชั้นกิโลของกองทัพเรือเวียดนามทั้ง ๖ ลำ เป็นท่าเรือที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของทางเวียดนามเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้รับการพัฒนาในหลายด้าน เป็นที่จับตามองของนานาชาติ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางกองทัพเรือไทยได้รับเชิญในครั้งนี้
                                                                            ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๒๔ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…