Skip to main content

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่จำนวน ๒ คน พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑,๓๖๘ เม็ด

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ พล.ร.ท.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย น.อ.ประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการกองข่าวและยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.ท.มาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้าแผนกข่าว และชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แถลงข่าวการจับกุม น.ส.กัลยา อายุ ๓๓ ปี ในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ของกลางยาบ้า ๒๙๐ เม็ด และยาไอซ์ ๐.๘๗ กรัม
          ด้าน น.ท.มาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หน.แผนกข่าวฯ ได้เปิดเผยว่า สืบเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบที่รับนโยบายมาจากท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือ ให้กวดขันสอดส่องจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในรั้วเขตทหาร เพื่อให้เป็นพื้นที่สีขาว จึงได้ตรวจหาสารเสพติดจากกลุ่มพลทหารที่เข้ามาประจำการ พบบางนายมีสารเสพติด ก่อนนำตัวไปขยายผล ก่อนนำไปสู่การล่อซื้อจับกุม ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ ๒ ราย คือ นายองอาจ อายุ ๓๒ ปี และนาย สิทธิชัย อายุ ๒๑ ปี ได้ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พร้อมของกลางยาบ้า ๑,๓๖๘ เม็ด และธนบัตรล่อซื้อ ๑๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นได้ขยายผลนำไปสู่การจับกุม น.ส.กัลยา ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงต้นปี ๒๕๖๐ เคยถูกจับกุมในคดีจำหน่ายยาเสพติดมาแล้ว ๓ ครั้ง                                                                                            

                                                                                               ข้อมูล ฐท.สส. ๑๙ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…