Skip to main content

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่จำนวน ๒ คน พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน ๑,๓๖๘ เม็ด

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ พล.ร.ท.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย น.อ.ประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการกองข่าวและยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.ท.มาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้าแผนกข่าว และชุดปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฐานทัพเรือสัตหีบ ได้แถลงข่าวการจับกุม น.ส.กัลยา อายุ ๓๓ ปี ในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ของกลางยาบ้า ๒๙๐ เม็ด และยาไอซ์ ๐.๘๗ กรัม
          ด้าน น.ท.มาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หน.แผนกข่าวฯ ได้เปิดเผยว่า สืบเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบที่รับนโยบายมาจากท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือ ให้กวดขันสอดส่องจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายภายในรั้วเขตทหาร เพื่อให้เป็นพื้นที่สีขาว จึงได้ตรวจหาสารเสพติดจากกลุ่มพลทหารที่เข้ามาประจำการ พบบางนายมีสารเสพติด ก่อนนำตัวไปขยายผล ก่อนนำไปสู่การล่อซื้อจับกุม ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ ๒ ราย คือ นายองอาจ อายุ ๓๒ ปี และนาย สิทธิชัย อายุ ๒๑ ปี ได้ในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พร้อมของกลางยาบ้า ๑,๓๖๘ เม็ด และธนบัตรล่อซื้อ ๑๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นได้ขยายผลนำไปสู่การจับกุม น.ส.กัลยา ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงต้นปี ๒๕๖๐ เคยถูกจับกุมในคดีจำหน่ายยาเสพติดมาแล้ว ๓ ครั้ง                                                                                            

                                                                                               ข้อมูล ฐท.สส. ๑๙ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐