Skip to main content

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดสถานีขนส่งชั่วคราวบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ พล.ร.ท.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีขนส่งชั่วคราว ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ลานเจริญนายเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ประธานคระกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ฐานทัพเรือสัตหีบ พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ สมหวัง รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ข้าราชการ ตลอดจน ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด
          เนื่องด้วย นโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสารธารณะในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในห้วงเทศกาลสงกรานต์นั้นจังหวัดชลบุรี ได้ประสานฐานทัพเรือสัตหีบในฐานะหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพเรือ ให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นสถานีขนส่งชั่วคราว ในอำเภอสัตหีบ เนื่องจากการดำเนินจัดทำสถานีขนส่ง ตามนโยบายของงรัฐบาลต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และไม่ห่างไกลจากถนนสายหลัก ฐานทัพเรือสัตหีบจึงปรับปรุงลานเจริญนายเรือให้เป็นสถานีขนส่งชั่วคราวอำเภอสัตหีบ
          ทั้งนี้ ยังมีการตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ก่อนออกบริการประชาชน ซึ่งหากรถตู้โดยสารสาธารณะตรวจสอบแล้วไม่ผ่านหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะทำการเปลี่ยนคันใหม่ออกให้บริการทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ
                                                                                                  ข้อมูล ฐท.สส. ๑๒ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…