Skip to main content

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดสถานีขนส่งชั่วคราวบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ พล.ร.ท.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีขนส่งชั่วคราว ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ลานเจริญนายเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง ประธานคระกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ฐานทัพเรือสัตหีบ พ.ต.ท.ขจรศักดิ์ สมหวัง รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ข้าราชการ ตลอดจน ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด
          เนื่องด้วย นโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้สั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสารธารณะในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในห้วงเทศกาลสงกรานต์นั้นจังหวัดชลบุรี ได้ประสานฐานทัพเรือสัตหีบในฐานะหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพเรือ ให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นสถานีขนส่งชั่วคราว ในอำเภอสัตหีบ เนื่องจากการดำเนินจัดทำสถานีขนส่ง ตามนโยบายของงรัฐบาลต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และไม่ห่างไกลจากถนนสายหลัก ฐานทัพเรือสัตหีบจึงปรับปรุงลานเจริญนายเรือให้เป็นสถานีขนส่งชั่วคราวอำเภอสัตหีบ
          ทั้งนี้ ยังมีการตรวจรถตู้โดยสารสาธารณะอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ก่อนออกบริการประชาชน ซึ่งหากรถตู้โดยสารสาธารณะตรวจสอบแล้วไม่ผ่านหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะทำการเปลี่ยนคันใหม่ออกให้บริการทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ
                                                                                                  ข้อมูล ฐท.สส. ๑๒ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙