Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดชุดฟื้นฟูซ่อมสร้างบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่

          เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ โดยชุดฟื้นฟู กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยก่อสร้างบ้านประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจำนวน ๔ หลัง โดยในเวลา ๑๑๓๐ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ ๑ และคณะฯ เดินทางมาทำพิธีเปิดการก่อสร้างบ้านประชาชนที่เสียหายทั้งหลังในพื้นที่ อำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาคในการสร้างบ้านที่เสียหายทั้งหลัง จำนวน ๔ หลัง และบ้านที่เสียหายบางส่วนอีกจำนวนหนึ่ง
          ทั้งนี้ คณะฯ ได้เลือกมาทำพิธีเปิดคลิกออฟบ้านของ นางสุมล แก้วเมือง ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ หลัง คือ อำเภอชะอวด ๔ หลัง และอำเภอจุฬาภรณ์ ๒ หลัง ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยมีจำนวน ๔๖๙ หลัง โดยแยกเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๙๙ หลัง เสียหายบางส่วน จำนวน ๓๗๐ หลัง จึงมีมติจากที่ประชุมศูนย์บัญชาการฯ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนจำนวน ๓๗๐ หลัง และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ โดยการแบ่งมอบพื้นที่แต่ละอำเภอ รับผิดชอบก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง ๙๙ หลัง โดยมีความพร้อมทางพื้นที่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ทันที จำนวน ๔๗ หลัง ซึ่งมีหน่วยที่ดำเนินการดังนี้ 
          ๑. มณฑลทหารบกที่ ๔๑ รับผิดชอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิม พระเกียรติ รวมจำนวน ๑๐ หลัง
          ๒. กองทัพเรือรับผิดชอบอำเภอชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์ รวมจำนวน ๖ หลัง
          ๓. กระทรวงยุติธรรม โดยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชรับผิดชอบ อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน ๒ หลัง
          ๔. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรับผิดชอบ อำเภอนบพิตำ และอำเภอสิชล รวมจำนวน ๒๑ หลัง
          ๕. อำเภอทุ่งสง บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอทุ่งสงจำนวน ๓ หลัง
          ๖. อำเภอพิปูน บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอพิปูนจำนวน ๒ หลัง
          ๗. อำเภอฉวาง บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอฉวางจำนวน ๒ หลัง
          ๘. อำเภอลานสกา บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอลานสกาจำนวน ๑ หลัง
          ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ      ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจนกว่าประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ    
                                                                                      ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                      ๘ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…