Monday, July 16, 2012สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) เปิดรับจองซื้อบ้านเดี่ยวชั้นเดียว โครงการนาวีเพลส เขาหมอน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี ๓ แบบ รวม ๙๑ หลัง ราคาขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน แบบบ้าน และโซนพื้นที่กำหนดยื่นความต้องการจองซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖๓๐ ที่ สค.รน. อาคาร กรมสวัสดิการทหารเรือ พร้องเงินจอง ๒๐,๐๐๐ บาท กรณีมีผู้สนใจต้องการซื้อในแปลงเดียวกันหลายคนจะทำการจับสลากในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐๐๐ ที่นันทอุทยานสโมสร และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์หลังการจับสลาก

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๔๕๕ ๑๖๙๐ , ๐๘๔ ๓๕๗ ๐๘๖๔ , ๐๘๔ ๓๕๗ ๐๗๒๕ และ ๐๘๔ ๓๕๗ ๐๕๔๘ หรือดูได้ที่เว็บไซต์ สค.รน. www.navy.mi.th/keha

ข้อมูล สค.รน.
๑๖ ก.ค.๕๕

No comments: